Nadzór budowlany - Wrocław

Wyceń usługę u 15 firm budowlanych

Sortuj po:

 • Altinn Konstrukcje sp. z o.o.

  Wrocław

  Firma budowlana - Altinn Konstrukcje sp. z o.o.
  lub , aby zapisać firmę
 • M2J Investments

  Kiełczów

  Firma budowlana - M2J Investments
  lub , aby zapisać firmę
 • P.H.U. FIL-POL Ewa Białek

  Strzelno

  Firma budowlana - P.H.U. FIL-POL Ewa Białek
  lub , aby zapisać firmę
 • Concept Projektowanie

  Grudziądz

  Firma budowlana - Concept Projektowanie
  lub , aby zapisać firmę
 • TATRAN GROUP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

  Nowy Sącz

  Firma budowlana - TATRAN GROUP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
  lub , aby zapisać firmę
 • Mariusz Kluska

  Wrocław

  Firma budowlana - Mariusz Kluska
  lub , aby zapisać firmę
 • Tg-house sp.zo.o.

  Wrocław

  Firma budowlana - Tg-house sp.zo.o.
  lub , aby zapisać firmę
 • Tze.pl

  Wrocław

  Firma budowlana - Tze.pl
  lub , aby zapisać firmę
 • Basalttech Sp.z o.o

  Wrocław

  Firma budowlana - Basalttech Sp.z o.o
  lub , aby zapisać firmę
 • BMK Sp z o.o.

  Oława

  Firma budowlana - BMK Sp z o.o.
  lub , aby zapisać firmę

Nadzór budowlany Wrocław - o czym należy pamiętać?

W czasie prowadzenia budowy niezależnie od tego, czy jest to domek jednorodzinny we Wrocławiu, czy może ogromna hala magazynowa, prawidłowy nadzór wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jest koniecznością. Ma to związek nie tylko z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, ale również z względami bezpieczeństwa.

Nadzór budowlany - Wrocław.

Planując budowę należy przede wszystkim pamiętać, o konieczności prowadzenia nadzoru budowlanego. Rzetelnie wykonana inwestycja budowlana, to gwarancja bezpieczeństwa i możliwość wieloletniego użytkowania bez najmniejszych problemów. Nadzór budowlany w głównej mierze dotyczy różnych aspektów kontroli prac budowlanych, czy przebiegają zgodnie z prawem i zasadami bezpieczeństwa.

Zakres nadzoru budowlanego na terenie Wrocławia.

Z pewnością jednym z najważniejszych pytań pojawiających się przy konieczności nadzoru przez powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego jest czym tak naprawdę się on zajmuje i jakie aspekty obejmuje.

Nadzór budowlany to przede wszystkim wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań architektoniczno-budowlanych, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, różnymi normami oraz wiedzą techniczną. Kontrola obejmuje również prawidłowe zagospodarowanie terenu, w taki sposób, aby był on zgodny z istniejącymi planami, jak również czy sposób zagospodarowania jest zgodny z prawem i wymogami dotyczącymi ochrony środowiska. Inspektor nadzoru budowlanego ma za zadanie sprawdzenie, czy na terenie budowy zachowane są wszelkie zasady bezpieczeństwa, które bezpośrednio dotyczą życia oraz zdrowia pracowników i ochrony mienia.

Obowiązki inspektora nadzoru budowlanego.

Zarówno wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego, jak i powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego zajmuje się sprawdzaniem, czy przestrzegane jest prawo budowlane. Ich pracę można porównać do policji budowlanej. Warto pamiętać, że inspektor ma prawo do wejścia na teren budowy, oraz do obiektu budowlanego. Kontrola nie musi być zapowiedziana, jednak inspektor zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu, który uprawnia go do przeprowadzenia kontroli.

Działania kontrolne polegają na przeprowadzeniu odpowiednich pomiarów, szczegółowym sprawdzeniu placu budowy i budynku, jak również porównaniu trwających prac z przygotowanym projektem. Każda przeprowadzona kontrola kończy się spisaniem protokołu, który akceptowany jest przez inwestora. Jeśli z jakiegoś powodu inwestor nie akceptuje protokołu, ma prawo do zaskarżenia przeprowadzonej kontroli.

Droga od projektu do placu budowy.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że dobry nadzór budowlany zaczyna się już na etapie tworzenia projektu. Jest to istotne zwłaszcza w kontekście dużych inwestycji. Prowadzony nadzór budowlany to przede wszystkim szczegółowa dbałość o bezpieczeństwo pracowników budowy, jak również przyszłych użytkowników budowanej inwestycji.

Z racji tego prawidłowy nadzór budowlany obejmuje sprawdzenie wszelkich elementów i każdego z etapów prowadzonej inwestycji. Nadzór rozpoczyna się już w etapie projektu, tak żeby był zgodny z obowiązującym prawem i normami. Następnym krokiem jest sprawdzenie, czy do rozpoczęcia inwestycji zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty. Duża uwaga przykładana jest również do przebiegu prac nie tylko budowlanych, ale i wykończeniowych, jak również do samego odbioru budynku.

Najczęstsze błędy w czasie budowy.

Błędy zdarzają się wszędzie i każdemu. Najczęściej popełnianym błędem dotyczącym budowy jest nieodpowiednio dobrany projekt oraz technologa stosowanych materiałów. Dosyć poważnym uchybieniem jest również rozpoczęcie prac budowlanych bez wcześniejszego zgłoszenie i uzyskania pozwolenia na budowę. Dokonanie wszelkich formalności jest pierwszym i podstawowym krokiem. W przeciwnym wypadku, nadzór budowlany stwierdzi samowolę budowlaną.

Częstym błędem okazuje się nieodpowiedni wybór pracowników do prac budowlanych. Wynika to głównie z chęci zaoszczędzenia, jednak nieprawidłowo przeprowadzone prace są bardzo niebezpieczne. Należy pamiętać również o umieszczeniu tablicy informacyjnej, która udziela informacji publicznej na temat prowadzonych prac.