Nadzór budowlany - Kraków

Wyceń usługę u 14 firm budowlanych

Sortuj po:

 • MZM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Kraków

  Firma budowlana - MZM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  lub , aby zapisać firmę
 • Optimus Krystian Czekaj

  Sędziszów

  Firma budowlana - Optimus Krystian Czekaj
  popular
  Popularny
  lub , aby zapisać firmę
 • TATRAN GROUP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

  Nowy Sącz

  Firma budowlana - TATRAN GROUP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
  lub , aby zapisać firmę
 • P.H.U. FIL-POL Ewa Białek

  Strzelno

  Firma budowlana - P.H.U. FIL-POL Ewa Białek
  lub , aby zapisać firmę
 • Concept Projektowanie

  Grudziądz

  Firma budowlana - Concept Projektowanie
  lub , aby zapisać firmę
 • JANUSZ CICHY "REMO-BUD" ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY

  Kraków

  Firma budowlana - JANUSZ CICHY "REMO-BUD" ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY
  lub , aby zapisać firmę
 • GRZEGORZ ŚWIDER FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA

  Kraków

  Firma budowlana - GRZEGORZ ŚWIDER FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA
  lub , aby zapisać firmę
 • MENTEL CONSTRUCTIONS

  Kraków

  Firma budowlana - MENTEL CONSTRUCTIONS
  lub , aby zapisać firmę
 • Inżynieria

  Kraków

  Firma budowlana - Inżynieria
  lub , aby zapisać firmę
 • PIOTR STEFAŃSKI F.H.U.P ALPIN BUD

  Głęboka

  Firma budowlana - PIOTR STEFAŃSKI F.H.U.P ALPIN BUD
  lub , aby zapisać firmę

Czy nadzorca inwestorski jest niezbędny na budowie?

Inspektor nadzoru jest ważną osobą na placu budowy, zapewniając profesjonalną kontrolę nad całym procesem wznoszenia nowego obiektu. Kim właściwie jest inspektor nadzoru inwestorskiego i czy potrzebujesz jego usług? Czym różni się od nadzorcy budowlanego? Odpowiedź znajdziesz poniżej. 

Jakie uprawnienie posiada inspektor nadzoru budowlanego i czym różni się od inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru to osoba sprawująca kontrolę nad przebiegiem prac budowlanych. Osoby pełniące funkcje nadzorczą muszą być pracownikami Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego. Chcąc zostać inspektorem nadzoru obiektów budowlanych, osoba taka musi wykazać się niezbędnym doświadczeniem w pracy administracyjnej oraz odpowiednim wykształceniem, zwykle jest to inżynier budownictwa.  

Do głównych zadań inspektora należy szeroko pojęta kontrola nad wykonywaniem prac budowlanych, w tym wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz dbałość o niedopuszczenie budynku z wadami, które mogłyby powstać w trakcie realizacji budowy. Nadzór budowlany może zlecić usunięcie usterek, przerwanie prac w przypadku stworzenia zagrożenia, a także nałożyć stosowne kary na nienależycie działającą firmę budowlaną. W zakres obowiązków inspektora wchodzi również prowadzenie dokumentacji całości prac, zgodnie ze stanem rzeczywistym oraz wydawanie zezwoleń na budowę. Jest to więc urzędnik, który dokonuje kontroli jednak nie bierze czynnie udziału w pracach budowlanych. 

Nadzorca inwestorski jest pracownikiem zatrudnionym bezpośrednio przez inwestora, który sprawdza czy firma budowlana prowadzi pracę zgodnie z projektem, przestrzega zasad oraz czy materiały użyte w trakcie budowy spełniają wszelkie normy. Do jego obowiązków zaliczyć możemy również odbiór poszczególnych etapów budowy, dokonywanie stosownych wpisów do dziennika budowy oraz dbanie aby całość przebiegała zgodnie z założonym planem czasowym. Jest osobą, która może nakazać podjęcie czynności kierownikowi budowy i jest reprezentantem inwestora. Pracownik na tym stanowisku musi mieć odpowiednie uprawnienia budowlane oraz udokumentowane doświadczenie w pracy na budowie. 

Kiedy potrzebujemy inspektora nadzoru inwestorskiego?

W sporej liczbie przypadków prawo nie obliguje inwestora do zatrudniania nadzorcy inwestorskiego. Jego zatrudnienie konieczne jest w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych oraz w przypadkach kiedy roboty budowlane mogą mieć wpływ na środowisko. Obowiązek zatrudnienia inspektora przez firmę budowlaną jest nakładany podczas otrzymywania pozwolenia na budowę. 

Nawet jeżeli prawo nie wymaga od nas dodatkowego nadzoru warto przemyśleć czy bez niego inwestycja nie będzie narażona na niedociągnięcia i straty. W przypadku dużych obiektów budowlanych nadzór taki jest dla inwestycji gwarancja dopełnienia wszelkich standardów. Dodatkowo inspektor odciąża inwestora i zapewnia profesjonalną wiedzę techniczną, której inwestor niejednokrotnie nie posiada. Jest to również zabezpieczenie inwestycji, ponieważ inspektor odpowiada prawnie za wszystkie uchybienia, które powstały podczas pełnienia przez niego nadzoru.  

Zatrudnienie inspektora prywatnego ma więc bardzo wiele korzyści. Jego obecność jest zalecana w przypadku każdej większej budowy. Niezbyt często zatrudnia się go także w przypadku budowy mniejszych domów prywatnych. Jeżeli nie chcemy narażać się na niepotrzebne koszty taka osoba będzie niezbędna podczas inwestycji. 

Gdzie szukać inspektora nadzoru inwestorskiego? 

Jeżeli szukasz inspektora w Krakowie warto zwrócić się do firm budowlanych, które oferują kompleksowe usługi w tym zakresie. Wiele firm zatrudnia zaufanego pracownika wyznaczonego do tych zadań. Przed podjęciem takiej współpracy warto również sprawdzić czy pracownik posiada odpowiednie uprawnienia. Można to zrobić w oficjalnych centralnych rejestrach osób posiadających uprawnienia. Znajdują się tam informacje o tym kto posiada uprawnienia budowlane oraz ewentualne nałożone na pracownika kary. Takie działanie zabezpieczy nas przed niepotrzebnymi konsekwencjami, które mogą wyniknąć z zatrudnienia osoby nieuprawnionej bądź rażąco zaniedbującej swoje obowiązki. Zdecydowanie warto poświęcić uwagę tej kwestii aby nie narażać się na niepotrzebny stres oraz straty.