"AG projekt usługi Inżynierskie" Mgr inż. Adrian Gajda

Pisz, warmińsko-mazurskie

Adrian Gajda

Adrian Gajda

Właściciel firmy

Firma AG PROJEKT

zajmuje się działalnością z zakresu:

wykonywania projektów architektoniczno-budowlanych (budownictwo mieszkalne, usługowe, zagrodowe)

opracowywania projektów zagospodarowania działek (terenów)

adaptacji projektów powtarzalnych

prowadzenie inwestycji budowlanych w zakresie ich obsługi merytorycznej i formalnej

doradztwa inwestycyjnego w zakresie prowadzenia inwestycji i wyboru technologii budowlanych

nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi

kompleksowej obsługi inwestycyjnej (od przygotowywania wniosków o ustalenie warunków zabudowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia do użytkowania)