Prace ziemne - Bochnia

Wyceń usługę u 64 firm budowlanych

Sortuj po:

Roboty ziemne

Roboty ziemne są nieodzowną częścią prac budowlanych. Pozwalają one przygotować teren do dalszych prac, prowadzących do realizacji głównego projektu. Mogą one być związane z budową domów lub innych budynków, np. hal przemysłowych. Wykonywane są także przed rozpoczęciem realizacji budowy dróg oraz różnego rodzaju placów, np. lotnisk lub parkingów.

Co wchodzi w zakres robót ziemnych?

Prace ziemne prowadzone są w różnym zakresie, oprócz wyżej wymienionych przypadków są również stosowane w budownictwie wodno-inżynieryjnym. Najczęściej poprzedzają one budowę obiektów podziemnych, np. różnego rodzaju zbiorników, tuneli i garaży podziemnych. W przypadku budowli naziemnych wykorzystuje się je między innymi przy stawianiu fundamentów, przygotowywaniu miejsca pod instalacje wodno-kanalizacyjne, sieci elektryczne, linie kolejowe, place, a także podczas kształtowania powierzchni przy tworzeniu terenów zielonych.

Usługi ziemne to między innymi czyszczenie terenu ze zbędnych obiektów, np. roślin (krzewy, stare pnie), kamieni, głazów narzutowych. Na pierwszym etapie tego typu działań często też spulchnia się lub osusza glebę. Do głównych prac ziemnych zalicza się niwelację terenu, usuwanie zbędnego materiału ziemnego oraz wykonywanie wykopów, nasypów i miejsc pod różnego rodzaju instalacje. Podczas ostatniego etapu robót ziemnych przygotowuje się miejsce pod fundamenty, a także – jeśli zachodzi taka konieczność – zagęszcza się glebę. Na koniec odbywa się ostateczne kształtowanie terenu.

Jakie są ceny robót ziemnych?

Ceny robót ziemnych są zależne między innymi od zakresu zamawianych prac. Wpływ na ich wysokość ma również to, jak trudny teren będzie przygotowywany do dalszych prac budowlanych lub ogrodniczych, a także jaki sprzęt musi być przy tym wykorzystany. Warto zwrócić uwagę również na to, że ceny mogą się nieco różnić w poszczególnych regionach kraju. Przykładowo, ręczne wykonywanie wykopów to koszt ok. 113–150 zł za...

Roboty ziemne

Roboty ziemne są nieodzowną częścią prac budowlanych. Pozwalają one przygotować teren do dalszych prac, prowadzących do realizacji głównego projektu. Mogą one być związane z budową domów lub innych budynków, np. hal przemysłowych. Wykonywane są także przed rozpoczęciem realizacji budowy dróg oraz różnego rodzaju placów, np. lotnisk lub parkingów.

Co wchodzi w zakres robót ziemnych?

Prace ziemne prowadzone są w różnym zakresie, oprócz wyżej wymienionych przypadków są również stosowane w budownictwie wodno-inżynieryjnym. Najczęściej poprzedzają one budowę obiektów podziemnych, np. różnego rodzaju zbiorników, tuneli i garaży podziemnych. W przypadku budowli naziemnych wykorzystuje się je między innymi przy stawianiu fundamentów, przygotowywaniu miejsca pod instalacje wodno-kanalizacyjne, sieci elektryczne, linie kolejowe, place, a także podczas kształtowania powierzchni przy tworzeniu terenów zielonych.

Usługi ziemne to między innymi czyszczenie terenu ze zbędnych obiektów, np. roślin (krzewy, stare pnie), kamieni, głazów narzutowych. Na pierwszym etapie tego typu działań często też spulchnia się lub osusza glebę. Do głównych prac ziemnych zalicza się niwelację terenu, usuwanie zbędnego materiału ziemnego oraz wykonywanie wykopów, nasypów i miejsc pod różnego rodzaju instalacje. Podczas ostatniego etapu robót ziemnych przygotowuje się miejsce pod fundamenty, a także – jeśli zachodzi taka konieczność – zagęszcza się glebę. Na koniec odbywa się ostateczne kształtowanie terenu.

Jakie są ceny robót ziemnych?

Ceny robót ziemnych są zależne między innymi od zakresu zamawianych prac. Wpływ na ich wysokość ma również to, jak trudny teren będzie przygotowywany do dalszych prac budowlanych lub ogrodniczych, a także jaki sprzęt musi być przy tym wykorzystany. Warto zwrócić uwagę również na to, że ceny mogą się nieco różnić w poszczególnych regionach kraju. Przykładowo, ręczne wykonywanie wykopów to koszt ok. 113–150 zł za...