Rozprowadzenie wody jest jedną z podstawowych instalacji domowych. Może ona być wykonana z różnego rodzaju materiałów: miedzi, polipropylenu, stali ocynkowanej czy materiału wielowarstwowego PE-AL-PE.

Instalacja wodna w domu ‒ z czego się składa?

Instalacja wodociągowa w budynku zaczyna się od głównego zaworu wewnętrznego, który jest zlokalizowany za wodomierzem, a składa się z przewodów rozdzielczych (tzw. poziomów), przewodów pionowych (tzw. pionów) i odgałęzień. Przewody rozdzielcze doprowadzają wodę do pionów, by następnie doprowadzić ją na każdej kondygnacji do punktów czerpania. W budynkach o średniej zabudowie wykonuje się najczęściej instalacje jednostrefowe z dolnym bądź górnym rozdziałem. W zależności od wariantu przewody poziome prowadzi się na najniższej kondygnacji lub na najwyższej, doprowadzając wodę do pionów w ich górnej części.

Wyposażenie instalacji wodociągowej

W skład instalacji wodociągowej wchodzą cztery podstawowe rodzaje armatury:

 • czerpalna – dzielimy ją na zawory i baterie czerpalne;
 • regulacyjna – zawory redukcyjne, zawory przelotowe, zasuwy;
 • armatura ochronna – zawory zwrotne, zawory bezpieczeństwa, zawory napowietrzające, zawory antyskażeniowe, naczynia wzbiorcze;
 • armatura pomiarowa – stanowią ją manometry zwykłe i kontaktowe oraz wodomierze.

Instalacja wodna w domu krok po kroku

Przewody rozdzielcze powinny być wykonane z minimalnym spadkiem, dzięki czemu wydzielające się powietrze będzie mogło przedostawać się do pionów, a następnie będzie usuwane przy czerpaniu wody.

Lokalizacja pionów zależy od rozwiązania wyposażenia sanitarnego. Mogą one obsługiwać całe mieszkania (jeden pion dla kuchni, łazienki, ubikacji) lub położone nad sobą pomieszczenia (np. pion kuchenny, pion łazienkowy).

Połączenia punktów czerpalnych prowadzonych od pionu realizuje się w sposób zależny od rozmieszczenia punktów czerpalnych w mieszkaniu. Na przewodzie łączącym punkt czerpalny z pionem powinny być zamontowane zawory odcinające, dzięki którym możliwe będzie dokonanie napraw armatury bez konieczności zamknięcia całego pionu czy głównego zaworu.

Z czego wykonać instalację wodociągową?

Instalację wodną montowaną podczas powstawania budynku lub remontu można wykonać z kilku rodzajów materiałów.

Instalacja z miedzi – tego wyboru należy dokonać, jeżeli zależy nam na zachowaniu długiej trwałości i sprawności instalacji. Wśród zalet instalacji z miedzi warto wymienić:

 • wysoką trwałość przewodów;
 • łatwy montaż – zlikwidowanie połączeń gwintowanych na rzecz połączeń lutowanych;
 • mniejsze zużycie materiału dzięki mniejszym przekrojom w stosunku np. do rur stalowych;
 • porównywalny koszt w porównaniu z innymi instalacjami;
 • nieprzepuszczalność dla gazów;
 • oddziaływanie bakteriostatyczne miedzi.

Instalacje wodociągowe wielowarstwowe PE-AL-PE – bazą do ich produkcji jest taśma aluminiowa zawinięta wzdłużnie na rurę. Wyróżnia je duża uniwersalność, dzięki czemu możliwe jest ich zastosowanie do ciepłej i zimnej wody, w tym również do ogrzewania podłogowego oraz grzejnikowego.

Zalety:

 • odporność na korozję i zarastanie kamieniem;
 • ponad 50-letni okres eksploatacji;
 • odporność na przenikanie gazów;
 • odporność na uderzenia hydrauliczne;
 • mała chropowatość względna wewnętrznej ścianki przewodu;
 • krótki czas montażu;
 • mały współczynnik rozszerzalności liniowej;

Instalacje z polipropylenu – przewody wykonane z tego materiału charakteryzują się wysoką trwałością eksploatacyjną połączoną z bardzo dobrą odpornością chemiczną. Dodatkowo mają niską przewodność cieplną, co ma istotny wpływ ekonomiczny.

Zalety:

 • wysoka trwałość (do 50 lat);
 • pewny i szybki montaż;
 • niska hałaśliwość;
 • niski współczynnik oporów liniowych dzięki niewielkiej chropowatości względnej;
 • obojętność względem do wody;
 • odporność na działanie wielu związków chemicznych;
 • niski współczynnik przewodności cieplnej.

Instalacje z rur stalowych ocynkowanych – z uwagi na ciężar i sztywność tego materiału wykonanie instalacji z rur stalowych jest bardzo pracochłonne. Są one wykorzystywane w instalacjach od ponad 150 lat i jeszcze do niedawna stanowiły jedyny materiał, z którego wykonywano instalacje.

Zalety wykorzystania rur stalowych ocynkowanych:

 • szczelność dla gazów;
 • nieprzepuszczanie związków chemicznych;
 • duża wytrzymałość na rozciąganie, zginanie i ściskanie;
 • duża sztywność, w związku z czym rury nie wymagają dużej liczby punktów podparcia;
 • mała rozszerzalność temperaturowa, w związku z czym jedynie długie przewody wymagają kompensacji;
 • stosunkowo niska cena;
 • odporność na wysoką temperaturę wody;
 • przewody stalowe są łatwe do zlokalizowania w ścianach.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: