Remont dachu to bardzo ważna inwestycja. W niektórych przypadkach na jej przeprowadzenie inwestor powinien posiadać specjalną zgodę. Dzieje się tak wtedy, gdy przy okazji remontu, zmiany pokrycia dachowego dochodzi do zmiany dotychczasowej konstrukcji dachu.

Wykonując remont dachu, warto powierzyć te działania profesjonalnej firmie, jak i nabyć dobrej jakości pokrycie dachowe. Tylko wtedy dom będzie odpowiednio chroniony przez wiele kolejnych lat.

Remont dachu - na czym zwykle polega?

Remont dachu to pojęcie bardzo ogólne, w rzeczywistości na taki remont może się składać przynajmniej kilka ważnych czynności budowlanych. Remont dachu może obejmować wykonanie więc drobnych czynności naprawczych, np. uszczelnienia dachu, czy wymiany uszkodzonych dachówek na nowe. Często jednak remont dachu sprowadza się do znacznie poważniejszych działań, obejmuje:

● wzmocnienie więźby - wykonanie dodatkowych krokwi i podpór dachu, spięcie deskami dotychczasowych krokwi,

● odgrzybianie drewna - usunięcie za pomocą specjalnych preparatów grzyba z drewna, odpowiednie pomalowanie i zabezpieczenie na przyszłość drewna przed grzybami,

● wykonanie nowej więźby,

● uszczelnienie dachu,

● położenie na starej więźbie nowego pokrycia dachowego.

Praktyka pokazuje, że określeniem remont dachu nazywa się również pomalowanie dachy, stanowiącej pokrycie dachu, czy wymiana jednego pokrycia dachowego na inne (np. zastąpienie eternitu blachą czy dachówką). Przy okazji remontu dachu, gdy wykonywana jest nowa więźba, wielu inwestorów decyduje się na docieplenie poddasza, czy nawet na zmianę dotychczasowej konstrukcji dachu.

Remont starego dachu - co należy wiedzieć?

Remont starego dachu bywa wyzwaniem budowlanym. Przede wszystkim na starcie inwestor musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zmienia więźbę na domu, czy może wzmacnia, pozostawia dotychczasową, a zmienia pokrycie. Dekarze i cieślowie są zdania, że stara więźba może pozostać na domu, jeśli:

● więźba jest stabilna i w dobrym stanie technicznym,

● drewno w więźbie nie jest zniszczone grzybem i szkodnikami,

● więźba ma stosunkowo krótki okres użytkowania (nie dłuższy niż 70-100 lat),

● więźba będzie w stanie utrzymać planowany do położenia na niej materiał (nowe pokrycie),

● możliwe jest wzmocnienie więźby, np. danie dodatkowych krokwi, czy połączenie dotychczasowych deskami drewna.

Czy remont dachu wymaga specjalnego zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na prace budowlane?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem budowlanym tylko w niektórych przypadkach remont dachu wymaga zgłoszenia prac w miejscowym starostwie powiatowym i uzyskania pozwolenia na prace budowlane.

Remont dachu bez zgłoszenia jest dopuszczalny wtedy, gdy inwestor nie będzie zmieniał konstrukcji dachu przewidzianej w planie budowy danego budynku, a sytuacja dotyczy tzw. domu budowanego na podstawie zgłoszenia z projektem. Tak, więc najczęściej zmiana dachu na domu jednorodzinnym nie wymaga takiej zgody. Tutaj bowiem obszar oddziaływania domu sprowadza się jedynie do działki, na której taki dom się znajduje. Wymiana dachu nie spowoduje oddziaływania w inny niż dotychczasowy sposób tego domu na otoczenie.

Zgłoszenie remontu dachu jest konieczne, gdy planowane jest remontowanie dachu na budynku zabytkowym, a w szczególności wpisanym do rejestru zabytków.

Kiedy jednak remontowany jest dom usytuowany tuż przy granicy działki, w szczególności dom-bliźniak, dom-segment, remont dachu wymaga zgłoszenia planowanych prac budowlanych do miejscowego starostwa. Takie zgłoszenie remontu dachu należy skierować do wydziału architektury i budownictwa miejscowego starostwa na 21 dni przed przystąpieniem do remontu dachu. W dokumencie zgłoszenia inwestor musi dokładnie opisać, jakie czynności będzie realizował w ramach remontu dachu. Załącznikiem do dokumentu zgłoszenia powinno być również potwierdzenie prawa składającego dokument do zarządzania daną nieruchomością w zakresie prac budowlanych. Jeśli zgłaszający remont dachu chcę zrobić nadbudowę na domu, czy zmienić dotychczasową konstrukcję dachu, powinien dostarczyć przy zgłoszeniu również projekt budowlany prac. Jeśli od daty złożenia ww. dokumentów, upłynie 21 dni, a starosta nie wniesie sprzeciwu, możliwe jest przystąpienie do realizowania prac budowlanych.

Ile kosztuje remont dachu?

Ostateczny koszt remontu dachu jest zdeterminowany następującymi parametrami:

● metraż dachu,

● rodzaj prac wykonywanych w ramach remontu dachu,

● koszt zakupu nowego pokrycia dachu i innych materiałów budowlanych,

● koszt robocizny i jej zakres,

● koszt projektu budowy.

W praktyce najtańszym rozwiązaniem jest wykonanie wzmocnienia dotychczasowej więźby, jak i zakupienie średniej jakości pokrycia (np. blachy) i przekrycie budynku. W takim przypadku przy domie, którego powierzchnia dachu to 200 metrów kwadratowych, inwestor będzie musiał zapłacić około 10 000,00 PLN za robociznę, 12 000,00 PLN za pokrycie (dobrej jakości blacha cynkowa), 5000,00 PLN (za inne materiały budowlane do wzmocnienia więźby). Praktyka pokazuje, że inwestor przed rozpoczęciem prac powinien także podpisać specjalną umowę na remont dachu ze wskazaniem wynagrodzenia dla firmy, która dokona remontu. Takie rozwiązanie to dostateczna forma uchronienia inwestora przed tym, że firma po wykonaniu pracy znacząco podwyższy swoje wynagrodzenie. Warto dodać, że wykonanie remontu dachu jest znacznie tańsze, gdy przykładowo odnawia się dach z papy. Remont dachu z papy sprowadza się do zdarcia starej papy, zamontowania nowej zakupionej. Jest nawet o 50-60% tańszy taki remont niż w przypadku domu z więźbą pokrytego blachą czy dachówką.