Podczas wyboru działki oraz wymarzonego projektu naszego domu musimy zapoznać się z wieloma zagadnieniami. Jednym z nich jest wiedza dotycząca poszczególnych powierzchni na naszej działce. Należą do nich m.in. powierzchnia zabudowy, powierzchnia utwardzeń oraz powierzchnia biologicznie czynna.

Podstawą do określenia powierzchni poszczególnych z nich jest polska norma PN-ISO 9836-1997, a także rozporządzenie dotyczące warunków technicznych dla budynków. Czym właściwie jest powierzchnia biologicznie czynna i ile powinna wynosić jej wielkość? Czy zawsze suma wyżej wymienionych elementów będzie stanowić powierzchnię działki?

Powierzchnia biologicznie czynna

Według definicji powierzchnią biologicznie czynną nazywamy teren pokryty roślinnością oraz wody gruntowe znajdujące się na działce. Do powierzchni biologicznie czynnej należy również wliczyć 50% sumy nawierzchni stropodachów i tarasów zielonych, czyli zagospodarowanych jako stałe trawniki lub kwietniki o powierzchni nie mniejszej niż 10 metrów kwadratowych.

Zabudowa działki

Obok powierzchni biologicznie czynnej planując zagospodarowanie naszej działki, musimy uwzględnić powierzchnię utwardzeń. W ich skład wchodzą utwardzone dojścia, dojazdy oraz żwirowe opaski wokół budynków.

Powierzchnia zabudowy

Niewątpliwie najważniejszym elementem działki jest powierzchnia zabudowy. Powierzchnię zabudowy liczymy po obrysie zewnętrznym wykończonego domu. W powierzchni musimy uwzględnić nadwieszenia kondygnacji. Elementy takie jak schody zewnętrzne, daszki i rampy oraz elementy znajdujące się poniżej terenu należy pominąć (np. parking podziemny).

Wskaźnik powierzchni zabudowy

Wskaźnik powierzchni zabudowy określa, jaki jest możliwy procent zabudowy działki. Wskazuje jaką część działki powinien stanowić teren biologicznie czynny. Wskaźnik zabudowy określa maksymalną intensywność, z jaką możemy zabudować działkę oraz minimalny procent, który musi zajmować powierzchnia biologicznie czynna.

Wybierając projekt domu i jego wielkość musimy zwrócić uwagę, że powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować minimum 25% całej powierzchni działki budowlanej. Przykładowo na działce o powierzchni 2000 metrów kwadratowych na teren biologicznie czynny musimy przeznaczyć 500 metrów kwadratowych. Wyjątkiem może być jednak zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Aby dokładnie sprawdzić wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla naszej działki, należy udać się do Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy.