Uzbrojenie działki to określenie, którym definiuje się szereg działań administracyjnych oraz budowlanych mających na celu zaopatrzenie nowo powstającego budynku w energię elektryczną, gaz, wodę i kanalizację. Nie wszystkie media są konieczne, jednak w takim przypadku należy dysponować zgodną z prawem alternatywą.

Uzbrojenie działki jest niezbędnym krokiem, który najlepiej wykonać jeszcze przed rozpoczęciem właściwego procesu budowlanego. Bez mediów takich jak woda, prąd, gaz czy kanalizacja nasz dom nie będzie komfortowym miejscem do mieszkania. Można oczywiście zastąpić tradycyjne sposoby ogrzewania, odprowadzenie ścieków czy zasilanie w energię elektryczną ekologicznymi odpowiednikami - pompą ciepła, panelami fotowoltaicznymi oraz biologiczną oczyszczalnią przydomową. Każda z przyjętych koncepcji musi jednak zostać uwzględniona w projekcie domu, który będzie zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego działki i możliwościami technicznymi gestorów poszczególnych mediów.

Uzbrojenie działki budowlanej

Działki budowlane dostępne na rynku można podzielić na uzbrojone i nieuzbrojone. W przypadku zakupu działki uzbrojonej nabywca ma dostęp do informacji o mediach i parametrach przyłączenia (np. mocy w przypadku energii elektrycznej). Na tej podstawie może ocenić, czy będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane z dostępem do mediów. Najczęściej są to stosunkowo niewielkie kwoty.

W przypadku zakupu działki nieuzbrojonej najbardziej komfortowa jest sytuacja, w której możliwe jest wykonanie przyłączy z sieci znajdujących się na terenie bezpośrednio przylegającym do działki, np. w pasie drogowym. Wtedy przyłącza są zdecydowanie najtańsze, a ich wykonanie nie wymaga szeregu dodatkowych czynności cywilno-prawnych.

Kiedy działka położona jest w oddaleniu od sieci wodociągowej, elektrycznej, kanalizacyjnej i gazowej, wykonanie przyłącza staje się trudniejsze, a czasami wręcz niemożliwe. Niekiedy żeby je wybudować, trzeba poprowadzić orurowanie czy kabel przez sąsiednią działkę. Właściciel zwykle musi wyrazić na to zgodę, ponieważ jest zobowiązany do udostępnienia działki w tym celu. Warto jednak dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja w konkretnym przypadku jeszcze przed zakupem danej działki. Niezbędne informacje uzyskać można w odpowiedniej jednostce samorządowej oraz w sądzie w wydziale ksiąg wieczystych. W tym ostatnim poszukuje się informacji o zobowiązaniu sąsiada przy kupnie jego działki do zgody na budowę kolektora czy sieci energetycznej lub gazowej. Takie zapisy znajdują się w akcie notarialnym, jeśli sąsiad kupił swoją działkę od gminy czy miasta, i są udostępniane.
W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że poza trudnościami natury administracyjno-prawnej budowa przyłącza może okazać się ekonomicznie nieopłacalna dla inwestora.

Uzbrojenie działki rolnej

Atrakcyjne położenie wśród pól i sielankowa okolica może skłonić nas do poszukiwania miejsca na budowę domu wśród działek rolnych. Jeśli jednak nie jesteśmy rolnikami, którzy mogą budować na ziemi rolnej (respektując plan zagospodarowania przestrzennego), będziemy musieli taką ziemię najpierw odrolnić. Jest to dość czasochłonny proces, który nie zawsze kończy się powodzeniem, co należy wziąć pod uwagę jeszcze przed zakupem działki. Podobnie kwestia przyłączy na terenie słabo zaludnionym może okazać się dość problematyczna zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym. Oczywiście możliwe jest wybudowanie domu całkowicie ekologicznego i niezależnego od jakichkolwiek mediów, z wodą czerpaną ze studni i ekologiczną oczyszczalnią, ogrzewanego pompą ciepła i zasilanego z własnych źródeł fotowoltaicznych, jednak mimo oczywistych atutów takiego rozwiązania, budowa ekodomu nie jest tania ani technicznie łatwa. Problemy mogą pojawić się również w trakcie eksploatacji.

Ile kosztuje uzbrojenie działki?

Nie da się jednoznacznie określić, jakie nakłady finansowe trzeba ponieść na uzbrojenie działki. Koszt zależy od konkretnej lokalizacji - bezpośredniego sąsiedztwa sieci, długości przyłączy, ewentualnego prowadzenia przez sąsiadujące działki. Nie zawsze są techniczne możliwości wykonania każdego z przyłączy, nie zawsze też jest taka potrzeba (można np. obejść się bez gazu czy zdecydować się na oczyszczalnię ekologiczną - nie wolno jednak budować szamba tam, gdzie możliwe jest przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej).

Wybudowanie przyłącza prądu jest uzależnione od tak wielu czynników, że nie sposób określić choćby przybliżonego kosztu inwestycji. Wiele zależy od zapotrzebowanej mocy, długości i rodzaju przyłącza oraz technicznych możliwości operatora systemu energetycznego.

Cena przyłącza wodno-kanalizacyjnego wynosi co najmniej 6000 zł. Koszt wzrasta w zależności od długości przyłącza - za każdy metr należy zapłacić od 200 do 400 zł. Zwykle koszt mieści się w granicach 6000-10000 zł za całą inwestycję, łącznie z projektem i opłatami administracyjnymi.

Wybudowanie przyłącza gazowego to koszt około 8000 zł (dla 15 metrów przyłącza). Wybudowanie przyłącza gazowego poprzedzone jest projektem, wnioskiem i w końcu decyzją administracyjną, na podstawie której przeprowadza się budowę i odbiór.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: