Budowa domu to kosztowna inwestycja. Związane z nią wydatki warto oszacować i zaplanować jeszcze przed rozpoczęciem prac. Dzięki takiej analizie możemy uniknąć nieoczekiwanych dopłat oraz ograniczyć pulę ukrytych kosztów.

Niespodziewane koszty w trakcie budowy domu mogą wynikać z naszej niewiedzy. Wielu inwestorów nie ma świadomości, że już finalizacja stanu surowego zamkniętego może pochłonąć nawet 60% całkowitych kosztów.

Koszty współpracy z ekipą budowlaną

Jedne z najczęstszych ukrytych kosztów budowy domu dotyczą zatrudnienia firmy budowlanej. Wielu wykonawców ustala określoną stawkę główną, na którą zgadza się inwestor. W trakcie realizacji może się jednak okazać, że kwota ta nie obejmuje niektórych czynności (np. wybudowania schodów lub ścianek działowych). Jeżeli nie podpisaliśmy żadnej umowy, często nie pozostaje nam nic innego jak dopłacenie za taką usługę.

Jak uniknąć tego typu sytuacji?

Najlepiej szczegółowo omawiać warunki współpracy i precyzyjnie ustalić, jaki zakres prac mieści się w danej wycenie. Właściciel firmy Bud-System Dariusz Szabowski radzi:

„Ważną kwestią dotyczącą kosztów jest upewnienie się, że kosztorys zawiera koszty sprzętów takich jak rusztowania, dźwigi, czy ładowarki. Warto dopytać, czy ceny wszelkich sprzętów niezbędnych do budowy są zawarte w cenie ogólnej metra kwadratowego wskazanej w kosztorysie. Warto również zadbać o to, żeby zabezpieczała to umowa”.

Angażując murarzy, elektryków, hydraulików, dekarzy i innych fachowców, warto sprawdzać ich wiarygodność. Dobrym sposobem jest nawiązanie kontaktu z poprzednimi klientami i uzyskanie informacji dotyczących przebiegu współpracy. O opinię najlepiej zapytać co najmniej dwóch zleceniodawców.

Zakup piasku i drobnych przedmiotów

Budowa domu wiąże się nie tylko z zakupem pustaków na ściany, betonu na fundamenty, okien, drzwi czy pokrycia dachowego. Sporym wydatkiem będzie też zakup piasku. W opinii naszego eksperta, Tomasza Wojtasika z firmy Bud-Garden, dla budujących zaskakujące są już same koszty zasypywania fundamentów piachem, które mogą wynieść od 10 do 20 tysięcy. Rozwiązaniem, które może pomóc w redukcji tych wydatków, jest np. powtórne użycie ziemi wykopanej spod ław fundamentowych. Fachowcy z firmy Bud-System podkreślają, że aby tego dokonać,

„wystarczy urobek odłożyć w formie stożka w centralnej części budowy ‒ wówczas ilość piasku, która będzie potrzebna do budowy, będzie mniejsza”.

Innym zaskakującym wydatkiem są tzw. koszty pośrednie, które obejmują np. zakupy drobnych elementów, np. śrubek, gwoździ czy taśm. Powinniśmy mieć świadomość, że rachunek za takie detale może za każdym razem wynieść nawet ponad 1000 złotych.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

Prace ziemne i koszty wykonania podjazdu na posesję

Ukryte koszty budowy to nie tylko wydatki ściśle związane ze wznoszeniem ścian, montażem instalacji i pracami wykończeniowymi. Należy do nich także np. cena utwardzenia podjazdu do posesji. Dotyczy to szczególnie działek zlokalizowanych na terenach wiejskich.

Warto też mieć na uwadze koszty robót ziemnych, czyli opłaty za pracę koparek lub zakup geowłóknin potrzebnych do wykonania drenażu na gruntach podmokłych. Na nierównych działkach lub w miejscach, gdzie nawożona jest ziemia dla podniesienia poziomu, koparki pracują nawet po kilkadziesiąt godzin. Stawka za taką usługę może sięgać nawet 6 tysięcy złotych. W przypadku domów budowanych na niestabilnym terenie może też zajść konieczność wymiany gruntu w celu poprawy nośności na posadowienie budynku. Takie rozwiązanie zapobiega trudnościom w późniejszej eksploatacji domu, np. pękaniu ścian czy odpadaniu tynków. Jak podkreśla Konrad Dudziec z firmy Antałek,

„wymiana gruntu może wynieść nawet 10‒15 tysięcy złotych”.

Zmiany w projekcie

Przed rozpoczęciem budowy wybieramy projekt. Do dyspozycji mamy łatwo dostępne szkice gotowe lub projekty indywidualne, czyli tworzone na zamówienie. Pierwsze rozwiązanie jest tańsze i daje nam możliwość naniesienia pewnych zmian do pierwotnych rysunków. Decydując się np. na dodanie okna lub podniesienie ścianek kolankowych na poddaszu, powinniśmy mieć świadomość, że będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami. Pierwsze pojawią się już na etapie adaptacji i pracy architekta. W przypadku wielu zmian projektant może zwiększyć stawkę za swoje wynagrodzenie, ponieważ każda ingerencja wymaga od niego wykonywania nowych obliczeń. Druga część wydatków wiąże się już bezpośrednio z zakupem dodatkowych materiałów.

Szacując koszty budowy domu jednorodzinnego, warto założyć około 5% kosztów dodatkowych. Takie odchylenie powinno zmieścić wszelkie nieplanowane wydatki i pozwolić inwestorom odpowiednio wcześnie się na nie przygotować.