Korzystanie z gazu z sieci jest bardzo wygodnym i nadal...

Korzystanie z gazu z sieci jest bardzo wygodnym i nadal opłacalnym rozwiązaniem. Przy budowie nowego domu lub modernizacji starego budynku warto rozważyć kwestię przyłącza gazowego. Jeśli chcesz zostać odbiorcą gazu, dowiedz się, jakie czynności krok po kroku powinieneś wykonać.

Do bezpiecznego użytkowania instalacji gazowej potrzebne są: wykonanie prawidłowego projektu i budowa przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej w budynku przez wykwalifikowanych specjalistów. Zanim jednak dojdzie do budowy, inwestor musi dopełnić szeregu formalności.

Projekt przyłącza gazowego

Odbiornikami gazu w domu mogą być kotły gazowe, kuchenki, kominki czy podgrzewacze ciepłej wody. Aby instalacja gazowa działająca w budynku była zasilana gazem z sieci, wymaga przyłącza gazowego. Takie przyłącze jest elementem sieci, który łączy instalację gazową wewnątrz budynku z zewnętrzną instalacją gazową zakładu gazowego. Przed wykonaniem przyłącza gazowego należy sprawdzić, czy istnieje możliwość doprowadzenia sieci gazowej do danej działki. Informacji powinien udzielić miejscowy zakład gazowniczy. Budowa przyłącza musi być również poprzedzona stworzeniem projektu przyłącza i spełnieniem wymagań dostawcy gazu oraz przepisów prawa budowlanego i energetycznego. Projekt przyłącza gazowego tworzy projektant z uprawnieniami do projektowania instalacji gazowych. Powinien zawierać również projekt wewnętrznej instalacji gazowej, jeśli nie została ona wcześniej ujęta w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Ile kosztuje przyłącze gazu? Jakie formalności należy spełnić?

Aby budynek został podłączony do gazu z sieci, należy spełnić szereg formalności. Pierwszym krokiem będzie wystąpienie do zakładu gazowniczego o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Do tego potrzebna będzie aktualna mapa do celów projektowych, wydana przez geodetę, i właściwie wypełniony wniosek. Kiedy gazownia wyda warunki przyłączenia, należy złożyć wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie gazu. Po podpisaniu takiej umowy i uiszczeniu określonej opłaty za usługę wykonania przyłącza, można przejść do budowy przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej. Budową przyłącza w sposób kompleksowy zajmuje się zakład gazowniczy, natomiast wewnętrzna instalacja gazowa pozostaje w kwestii inwestora. Po wykonaniu przyłącza dochodzi do technicznego odbioru instalacji gazowej i podpisania umowy o dostarczanie paliwa gazowego. Na koniec pracownik gazowni powinien zainstalować licznik – gazomierz. Od tego momentu można już instalacji gazowej używać. Koszt przyłącza gazowego zależy od wielu czynników, np. jego długości czy stawek miejscowej gazowni. Składają się na niego koszty związane z: opłatami geodezyjnymi, wykonaniem projektu przyłącza, montażem szafki gazowej, odbiorem przyłącza gazowego, opłatą przyłączeniową oraz zakupem materiałów budowlanych. Szacunkowy koszt budowy standardowego przyłącza o długości 15 m wynosi około 6500-8000 zł.

Warunki przyłączenia do sieci gazowej

Aby uzyskać warunki przyłączenia do sieci gazowej, w miejscowym zakładzie gazowniczym składa się stosowny wniosek. Dokument powinien zawierać przede wszystkim dane inwestora i nieruchomości, przewidywany termin rozpoczęcia korzystania z instalacji gazowej, cel korzystania z gazu, szacowany pobór gazu, liczbę i rodzaj odbiorników gazu, kubaturę ogrzewanych pomieszczeń i moc kotła w przypadku, kiedy w domu ma być ogrzewanie gazowe, miejsce układu rozliczeniowego. Do wniosku należy dołączyć aktualną mapę do celów projektowych wraz z planem zabudowy budynku i lokalizacją poboru oraz odbioru gazu, dokument potwierdzający własność nieruchomości. Jednocześnie należy złożyć wniosek o podpisanie umowy o przyłączenie gazowe. Po złożeniu wniosku z kompletem dokumentów zakład gazowniczy ma 30 lub 60 dni (zależnie od przewidzianego poboru gazu) na odpowiedź i wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Wysyła również do inwestora wstępną wycenę usługi. Warunki przyłączenia tracą ważność po roku, dlatego nie należy zwlekać z budową instalacji gazowej i zawarciem umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

Wykonanie przyłącza gazowego

Kolejnym krokiem po otrzymaniu warunków przyłącza gazu jest wystąpienie o zawarcie umowy przyłączeniowej. W umowie określony zostaje zakres realizacji przyłączenia, opłata przyłączeniowa i termin wykonania przyłączenia. Kiedy umowa zostanie podpisana przez strony, wybrany zakład gazowniczy kompleksowo wykona przyłączenie do sieci gazowej. Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem budowy zarówno instalacji gazowej, jak i przyłączenia gazowego potrzebne jest pozwolenie na budowę od urzędu miasta lub gminy. Do wniosku należy dołączyć projekt budowlany, dokument potwierdzający własność, opinię kominiarską i mapę poglądową.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: