Co inwestor powinien zrobić na działce zanim firma budowlana zacznie pierwsze prace? Zobacz etapy planowania i zabezpieczenia terenu budowy.

Zanim wbijemy przysłowiową łopatę w grunt i rozpoczniemy inwestycję budowlaną, musimy odpowiednio przygotować działkę na przyjęcie firmy budowlanej. Bez względu na to, czy planujemy budowę małego czy dużego domu – należy doprowadzić media do naszej działki, zadbać o odpowiedni dojazd ciężkiego sprzętu oraz zabezpieczyć budowę przed wejściem osób niepowołanych. 

Przed budową domu: odpowiednie planowanie

Każdy inwestor marzy o tym, aby budowa domu przebiegła szybko, sprawnie i bez problemów. Niestety rzeczywistość pokazuje, że brak precyzyjnego harmonogramu, zgranej firmy budowlanej oraz konsekwentnego wyznaczenia terminów etapów budowy sprawia – że, doprowadzenie domu do SSZ (stanu surowego zamkniętego) może trwać nawet kilka lat. Tymczasem średni czas budowy domu technologią tradycyjną to dwa lata (pierwszy rok na doprowadzenie budynku do stanu surowego zamkniętego, drugi na wykończenie wnętrza). 

Opóźnienia mogą wystąpić jeszcze zanim rozpoczniemy budowę, mianowicie na etapie uzgadniania projektu budowlanego. Jeśli po złożeniu projektu architektoniczno-budowlanego w Starostwie Powiatowym nie wywiązujemy się z terminów postępowania administracyjnego i nie uzupełniamy w wyznaczonym terminie braków formalnych lub poprawionych rysunków projektowych – tutaj również możemy się spodziewać wydłużonego oczekiwania na uzyskanie decyzji budowlanej. Warto również pamiętać, że robót budowlanych nie możemy rozpocząć zaraz po otrzymaniu decyzji uzgadniającej projekt, decyzja ta musi zostać uprawomocniona (trwa to 14 dni), następnie po tym czasie możemy się zgłosić po dziennik budowy i ustanowić kierownika budowy.

Dopiero po zakończeniu ww. formalności, możemy brać się za czyny i przydzielić budowę właściwej ekipie budowlanej. Niestety nie każda firma jest na zawołanie, według statystyk Building Companion trwa to 4,5-5 miesiąca - od momentu znalezienia jakościowej ekipy (realizującej SSO) do rozpoczęcia przez nią prac. W tym okresie nie musimy czekać bezczynnie, ale możemy przystąpić do realizacji wielu prac – która zapewni bezpieczne i bezproblemowe prowadzenie inwestycji budowlanej. 

 

Przed rozpoczęciem budowy:  jak ogrodzić plac budowy?

Pierwszym krokiem rozpoczynającym budowę są prace przygotowawcze, w ich zakres wchodzi wytyczenie budynku na działce, wykonanie niwelacji terenu, usunięcie drzew wykonanie przyłączy zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu budowy w taki sposób – aby było możliwe przechowywanie materiałów budowlanych niezbędnych do budowy domu i odpadów z budowy. 

Jednak pierwszą rzeczą jaką powinniśmy zrobić – jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zabezpieczenie placu budowy. Najważniejsze jest ogrodzenie placu budowy w tak sposób, aby zabezpieczyć działkę przed możliwością wejścia osób nieupoważnionych oraz chroniąc przed niepożądanym wtargnięciem intruzów.

  • Zgodnie z przepisami, ogrodzenie tymczasowe terenu budowy powinno mieć minimum 1,5 m wysokości;
  • Należy je postawić na własnym terenie, nie w linii granicy działki;
  • Na dużych posesjach ogrodzenie tymczasowe może ograniczać się jedynie do miejsca budowy;
  • Ogrodzenie może być wykonanie z różnych materiałów, najprostszym i najtańszym rozwiązaniem jest wykonanie słupków drewnianych (np. żerdzi sosnowych) i tzw. siatki leśnej;
  • Solidniejszym ale droższym rozwiązaniem jest zastąpienie słupków drewnianych metalowymi i rozwinięcie między nimi siatki z metalowymi oczkami lub powlekane tworzywem sztucznym.

Jeśli decydujemy się na ogrodzenie działki i nie znamy jeszcze finalnego przebiegu ogrodzenia – wówczas zdecydowanie lepiej iść w ogrodzenie drewniane lub wystarczy wypożyczyć ogrodzenie tymczasowe. Na rynku usług budowlanych znajdziemy wiele firm świadczących tego typu usługi. Jeśli chcemy by ogrodzenie pozostało z nami na dłużej, warto wybrać  ogrodzenie metalowe z siatką siatkę ocynkowaną lub powlekaną, która nie koroduje i nie będzie stanowiła zagrożenia dla ewentualnych przechodniów, w tym dzieci. Cena ogrodzeń budowlanych, zarówno pod względem zakupu, jak i również wynajmu nie jest jednoznacznym wskaźnikiem. Wszystko zależy od firmy wynajmującej lub producenta, w przypadku sprzedaży ogrodzeń.

Przed budową domu: przygotowanie drogi dojazdowej do budowy

Ważnym etapem przygotowania placu budowy jest wykonanie drogi dojazdowej. Zdarza się, że do działki prowadzi droga gruntowa - w takiej sytuacji konieczne będzie jej utwardzenie. W przeciwnym razie po pierwszym deszczu, załadowana do pełna betoniarka utknie w miejscu. Sposobów na utwardzenie drogi na działce jest kilka i poniżej przedstawiamy kilka propozycji:

  • Wysypanie na drodze kruszywa - tłuczenia, gruz betonowego, żwiru lub kamienia naturalnego;
  • Utwardzanie drogi betonowymi płytami ażurowymi;
  • Ułożenie geowłókniny i wylanie betonu - geowłóknina daje możliwość skutecznego odprowadzania wilgoci i trwałe osadzenie tłucznia lub betonu. 

Zdecydowanie najtańszym sposobem jest utwardzanie drogi kruszywem z uwagi na cenę. Przykładowo, przy wykorzystaniu żwiru – który jest tanim materiałem podsypkowy zapłacimy ok 60-80 zł za tonę, jeszcze mniej zapłacimy za utwardzanie gruzem – tutaj cena materiału wynosi ok. 10-20 zł za tonę. Finalna cena budowy drogi zależy również od kosztu pracy koparki i wywrotki, dlatego do takich celów powinniśmy zatrudnić firmę – która dysponuje ciężkim sprzętem do takich robót.