Projekt zagospodarowania terenu jest bardzo ważną częścią projektu budowlanego. Bez niego nie można uzyskać pozwolenia na budowę. Warto poświęcić na niego równie dużo uwagi, co na projekt samego domu, i w przemyślany sposób wyznaczyć lokalizację ważnych obiektów w otoczeniu budynku.

Projekt zagospodarowania działki pomaga w najlepszy sposób wykorzystać teren wokół projektowanego budynku. Można dzięki niemu zweryfikować możliwości przestrzenne działki i wybrać najlepsze, najbardziej funkcjonalne rozwiązania. Co uwzględnia taki projekt?

Projekt zagospodarowania terenu – co to takiego?

Projekt zagospodarowania terenu jest to dokument będący częścią projektu budowlanego, bez którego nie można uzyskać pozwolenia na budowę danej inwestycji. Wykonuje go uprawniony architekt na mapie geodezyjnej. Warto wiedzieć, że projekt zagospodarowania działki nie musi być przygotowany przez tę samą osobę, która odpowiada za projekt domu. Wykonuje się go na mapie terenu w skali 1:500.

Na aktualnej mapie geodezyjnej zaznacza się obrys domu z jego wymiarami zewnętrznymi oraz rzędną parteru. Oprócz tego wyznaczane jest miejsce na studnię, składowanie odpadów, oczyszczalnię ścieków czy szambo. Na projekcie zagospodarowania działki zaznacza się również układ komunikacyjny, miejsce na samochód oraz ogrodzenie. W zależności od miejsca, w jakim będzie realizowane dane przedsięwzięcie, projekt zagospodarowania terenu może (ale nie musi) zawierać przebieg poszczególnych instalacji, takich jak gaz czy woda. Choć nie jest to warunek konieczny, warto już na tym etapie zająć się rozsądnym rozmieszczeniem trasy przyłączy.

Dokument wykonuje się w zgodzie z wytycznymi zawartymi w decyzji o warunkach zagospodarowania terenu dla danej inwestycji.

Jak powstaje projekt zagospodarowania przestrzennego?

Projekt zagospodarowania terenu uwzględnia zapisy ustawy Prawo budowlane, a także przepisy dotyczące ochrony środowiska, dróg publicznych, dróg przeciwpożarowych i wiele innych. Osoba przygotowująca projekt powinna być dobrze zorientowana we wszystkich regulacjach. W projekcie zagospodarowania przestrzennego muszą być zachowane minimalne odległości od sąsiednich działek, innych budynków, granicy drogi, a także różnych urządzeń i obiektów uciążliwych.

Dom musi być usytuowany na działce zgodnie z założeniami planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Niekiedy istnieją inne lokalne przepisy, które także należy wziąć pod uwagę. Może się okazać, że zabudowany może zostać jedynie fragment działki, a w niektórych przypadkach trzeba będzie ograniczyć się do ściśle określonego typu zabudowy. Dzieje się tak na przykład wtedy, kiedy teren jest objęty ochroną konserwatorską na wsiach lub w starszych dzielnicach miasta.

Na co zwrócić uwagę, przygotowując projekt zagospodarowania terenu?

Warto pamiętać o tym, że istotne jest nie tylko to, co znajduje się w obrębie działki, ale również w jej otoczeniu. Należy dokładnie przemyśleć, jak ustawić budynek na działce, aby wydobyć walory otoczenia i uniknąć nieatrakcyjnych widoków. Być może z pewnego miejsca działki będzie się roztaczał wspaniały widok na okolicę, warto więc ustawić w taki sposób, by można się było go podziwiać z salonu czy sypialni. Z kolei zaniedbane podwórko sąsiada najlepiej będzie zasłonić, aby nie musieć znosić widoku cudzego bałaganu. Dobrze jest również zastanowić się, gdzie mogą w przyszłości powstać zabudowania na sąsiednich działkach, które nie zostały jeszcze zagospodarowane. Jeśli działka jest dużych rozmiarów, można ją zaprojektować w taki sposób, aby część można było w przyszłości sprzedać. Jak widać, jest wiele aspektów, o których warto pomyśleć i wziąć je pod uwagę przy przygotowywaniu projektu zagospodarowania terenu.

Bryła domu może okazać się dobrym punktem odniesienia do tego, jak podzielić przestrzeń. Jeśli jest nowoczesna, to warto w równie nowoczesny sposób podejść do planowania terenu wokół domu. Z kolei przy bardziej tradycyjnych projektach czy domach stylizowanych na dworki można posłużyć się wykorzystaniem osi symetrii. Częstym błędem popełnianym przy urządzaniu działki jest traktowanie domu i ogrodu jako dwóch oddzielnych części, podczas gdy powinny one tworzyć spójną całość nie tylko z punktu widzenia kompozycji, ale i wystroju.

Przy projekcie zagospodarowania terenu pojawia się także zagadnienie usytuowania garażu. Czy będzie on wbudowany w bryłę domu, czy może wolnostojący? A może warto go gdzieś ukryć, na przykład w głębi działki? Ciekawym rozwiązaniem jest stworzenie zielonego dachu na garażu. Rozwiązań jest bardzo dużo. Dlatego przed przystąpieniem do planowania trzeba odpowiedzieć sobie na wiele pytań na temat tego, co jest najbardziej istotne dla danej inwestycji. Rzetelne podejście do tematu pozwoli uniknąć wielu problemów w przyszłości.