Własny dom to marzenie wielu osób, jednak zanim zacznie się jego budowę, należy zatroszczyć się o szereg formalności, a więc np. sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego, przygotować dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę.

Przed rozpoczęciem budowy domu trzeba zgromadzić niezbędne dokumenty, mapy do celów projektowych, decyzje, pozwolenia, opinie itp. Pierwszym krokiem na drodze do własnego domu jest zakup odpowiedniej działki. Przed zakupem warto dowiedzieć się, jakie inwestycje będą miały miejsce w okolicy, czy dana działka ma już dostęp do mediów, na jakiego rodzaju gruntach jest położona itp. Do budowy domu potrzebny będzie również projekt budowlany, który może być zakupiony jako gotowy lub przygotowany indywidualnie przez wybranego architekta. Ostatnim krokiem jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wybór wykonawcy.

Od czego zacząć budowę domu? Zakup działki

Aby w ogóle myśleć o budowie domu, należy postarać się o działkę. Jej zakup powinien być dobrze przemyślany, nie każda działka jest bowiem przeznaczona pod budowę domu mieszkalnego. Przed nabyciem działki przyszły inwestor powinien udać się do urzędu miasta lub gminy, by sprawdzić, czy dla terenu, na którym znajduje się wybrana działka, został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli tak jest, trzeba go uważnie przeanalizować pod kątem wymagań, jakie stawia on przed budującym ‒ dotyczących np. dopuszczalnej kubatury budynku, kształtu i rodzaju dachu, linii zabudowy itp. Jeśli nie został sporządzony plan zagospodarowania, należy wystąpić o wydanie tzw. warunków zabudowy. We wniosku dobrze jest określić wielkość planowanego domu, uwzględniając margines bezpieczeństwa. Obecnie wymaga się, aby każdy nowo powstający budynek był podobny do tych, które znajdują się w jego sąsiedztwie, kontynuując przeznaczenie czy linię zabudowy. Składając wniosek o wydanie warunków zabudowy, trzeba dołączyć kilka dokumentów, takich jak kopia mapy zasadniczej czy oświadczenia o możliwości przyłączenia mediów. O czym jeszcze powinien pamiętać nabywca działki, na której chce postawić dom? Dobrym posunięciem jest sprawdzenie, jakie inwestycje planowane są w okolicy działki. Może się bowiem okazać, że niebawem w pobliżu zbudowana zostanie droga, osiedle czy wielkie centra handlowe, co nie każdemu będzie odpowiadać. Przed nabyciem działki trzeba koniecznie sprawdzić, jakie są możliwości przyłączenia mediów i czy nie trzeba będzie np. budować własnej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Od czego zaczynamy budowę domu? Projekt

Budowa domu nie będzie możliwa bez przygotowania projektu architektonicznego. Można zdecydować się na projekt indywidualny lub zakupić gotowy z katalogu. Warto wiedzieć, że niezbędne będą dwa rodzaje projektu: budowlany oraz wykonawczy. Pierwszy z nich należy zanieść do właściwych urzędów, natomiast wykonawczy jest bardziej szczegółowy i przydatny ekipie pracującej przy budowie domu. Szczegóły należy omówić z architektem, który będzie przygotowywał projekty. W sytuacji, gdy decydujemy się na gotowy projekt, należy pamiętać o jego dostosowaniu do konkretnej działki. Ważną częścią dokumentacji jest również projekt zagospodarowania działki, który przygotowuje architekt na podstawie mapy do celów projektowych sporządzonej przez geodetę z odpowiednimi uprawnieniami.

Czy konieczne jest pozwolenie na budowę?

Wiele osób zastanawia się, od czego zacząć budowę: czy wystarczy posiadanie działki i projektu? Kolejnym ważnym krokiem jest zgłoszenie zamiaru budowy. Dziś nie jest już wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, samo zgłoszenie zamiaru budowy jest procedurą dużo prostszą i szybszą. Po 30 dniach od momentu zgłoszenia można rozpocząć budowę domu, chyba że inwestor otrzyma pismo stwierdzające inaczej. Pozwolenie na budowę jest ważne przez 3 kolejne lata, w tym czasie należy rozpocząć prace budowlane. W przeciwnym razie całą procedurę trzeba będzie powtórzyć. O zgłoszeniu zamiaru budowy można myśleć w sytuacji, gdy tzw. obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza teren danej działki. Obszar ten wyznacza projektant, a zasady jego definiowania określają stosowne przepisy. Pozwolenie nadal będzie wymagane np. przy zabudowie szeregowej czy budowie domów wielorodzinnych, a także budynków o charakterze usługowym. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku domów budowanych na terenach wpisanych do rejestru zabytków, całorocznych domków letniskowych czy budynków gospodarczych o określonej powierzchni.

Ostatnie działania przed rozpoczęciem budowy to zatrudnienie kierownika budowy, którego obowiązkiem będzie np. prowadzenie dziennika budowy, wytyczenie budynku przez geodetę i wykonanie niwelacji terenu. Konieczne jest także przygotowanie zaplecza budowlanego ‒ zapewnienie tymczasowego przyłącza elektrycznego, postawienie tymczasowych budynków oraz umieszczenie tablicy informacyjnej.