Przedstawiamy najważniejsze formalności związane z budową domu. Dowiesz się od czego należy zacząć.

Własny dom jest marzeniem wielu osób. Zanim jednak rozpoczniesz jego budowę, musisz zadbać o szereg formalności – między innymi sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego, przygotować dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę.

Przed rozpoczęciem budowy domu trzeba zgromadzić niezbędne dokumenty, mapy do celów projektowych, decyzje, pozwolenia, opinie oraz inne niezbędne elementy. Pierwszym krokiem na drodze do budowy własnego domu jest zakup odpowiedniej działki.  Zanim jednak się na nią zdecydujesz, powinieneś dowiedzieć się, jakie inwestycje będą miały miejsce w okolicy, czy dana działka ma już dostęp do mediów, na jakiego rodzaju gruntach jest położona i czy sąsiedztwo nie jest uciążliwe.

Do budowy domu potrzebny będzie również projekt, który może być zakupiony jako gotowy nawet za pośrednictwem strony internetowej (w tym przypadku wymagana jest adaptacja projektu) lub przygotowany indywidualnie przez wybranego architekta. Ostatnim krokiem jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wybór wykonawcy.

Czego dowiesz się z tego artykułu?

 1. Budowa domu w 2021 roku – od czego ją zacząć?
 2. Zakup działki – na co zwrócić uwagę?
 3. Od czego zacząć budowę domu – projekt budowlany, czyli jeden z najważniejszych elementów
 4. Czy pozwolenie na budowę domu jest konieczne?
 5. Budowa domu krok po kroku – wszystkie niezbędne formalności
 6. Jakie dokumenty są potrzebne do budowy domu w 2021 roku?
 7. Kosztorys – czy warto go wykonać przed rozpoczęciem budowy?

Budowa domu w 2021 roku – od czego ją zacząć?

Od czego zacząć budowę domu? Aby prawidłowo odpowiedzieć sobie na to pytanie, powinieneś zapoznać się z ustawą Prawo budowlane oraz kilkoma innymi aktami normatywnymi. Przede wszystkim istotna będzie w tym przypadku ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. To właśnie w niej znajdują się wszystkie istotne wymogi, obowiązki a także przepisy, które będą na Tobie ciążyć, jako że zamierzasz rozpocząć budowę nowego obiektu. Już na samym początku budowy domu, powinieneś zapoznać się z najważniejszymi etapami całej inwestycji. 

Etapy budowy domu:

 • wszelkiego rodzaju przygotowania formalne, a więc etap w trakcie którego musimy zgromadzić niezbędne zgody, dokumenty a także pozwolenia, przygotować projekt budowlany i specyfikację budynku oraz zdecydować się na zakup konkretnej działki,
 • pierwszy etap budowy domu, w trakcie którego musisz ogrodzić działkę, wytyczyć granice nieruchomości, wyrównać powierzchnię, stworzyć fundamenty i piwnicę budynku, który powstanie,
 • drugi etap budowy domu, obejmujący stworzenie ścian zewnętrznych, schodów, stropów oraz najważniejszych elementów dachu, czyli komina, więźby, okien dachowych i jego pokrycia,
 • trzeci etap budowy domu, polegający na przygotowaniu instalacji gazowych, elektrycznych a także wodno-kanalizacyjnych oraz wykonanie stolarki okiennej i wstawienie drzwi,
 • czwarty etap budowy domu, obejmujący zamontowanie urządzeń grzewczych i wykończenie wnętrza domu, to jest położenie tynku i podłóg,
 • piąty i ostatni etap budowy domu, który kończy całe przedsięwzięcie. W trakcie jego trwania pozostaje Ci jedynie dopełnienie wszelkich końcowych formalnych wymogów.

Zakup działki – na co zwrócić uwagę?

Jeżeli rozważasz budowę domu, najpierw musisz wybrać odpowiednią działkę, która będzie odpowiadać Twoim wymaganiom i preferencjom oraz nie przekroczy zaplanowanego budżetu. Pamiętaj również o tym, iż kupno działki trzeba dobrze przemyśleć, biorąc pod uwagę fakt, iż nie każda działka jest przeznaczona pod budowę domu mieszkalnego.

Przed nabyciem działki przyszły inwestor powinien udać się do urzędu miasta lub gminy, by sprawdzić, czy dla terenu, na którym znajduje się wybrana działka, został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli tak jest, trzeba go uważnie przeanalizować pod kątem wymagań, jakie stawia on przed budującym ‒ dotyczących np. dopuszczalnej kubatury budynku, kształtu i rodzaju dachu, linii zabudowy etc. Jeśli nie został sporządzony plan zagospodarowania, należy wystąpić o wydanie tak zwanych warunków zabudowy.

We wniosku dobrze jest określić wielkość planowanego domu, uwzględniając margines bezpieczeństwa. Obecnie wymaga się, aby każdy nowopowstający budynek był podobny do tych, które znajdują się w jego sąsiedztwie, kontynuując przeznaczenie czy linię zabudowy. Składając wniosek o wydanie warunków zabudowy, trzeba dołączyć kilka dokumentów, takich jak kopia  mapy zasadniczej czy oświadczenia o możliwości przyłączenia mediów.

O czym jeszcze powinien pamiętać nabywca działki, na której chce postawić dom? Dobrym posunięciem jest sprawdzenie, jakie inwestycje planowane są w okolicy działki. Może się bowiem okazać, że niebawem w pobliżu zbudowana zostanie droga, osiedle czy wielkie centra handlowe, co nie każdemu będzie odpowiadać. Przed nabyciem działki trzeba koniecznie sprawdzić, jakie są możliwości przyłączenia mediów i czy nie trzeba będzie na przykład budować własnej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Od czego zacząć budowę domu – projekt budowlany, czyli jeden z najważniejszych elementów

Budowa domu nie będzie możliwa bez przygotowania projektu architektonicznego. Można zdecydować się na projekt indywidualny lub zakupić gotowy z katalogu.

Warto wiedzieć, że niezbędne będą dwa rodzaje projektu: budowlany oraz wykonawczy. Pierwszy z nich należy zanieść do właściwych urzędów, natomiast wykonawczy jest bardziej szczegółowy i przydatny ekipie pracującej przy budowie domu.

Szczegóły należy omówić z architektem, który będzie przygotowywał projekty. W sytuacji, gdy decydujemy się na gotowy projekt, należy pamiętać o jego dostosowaniu do konkretnej działki. Ważną częścią dokumentacji jest również projekt zagospodarowania działki, który przygotowuje architekt na podstawie mapy do celów projektowych sporządzonej przez geodetę z odpowiednimi uprawnieniami.

Czy pozwolenie na budowę domu jest konieczne?

Wiele osób zastanawia się, od czego zacząć budowę domu: czy wystarczy posiadanie działki i projektu? Kolejnym ważnym krokiem jest zgłoszenie zamiaru budowy. Dziś nie jest już wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, samo zgłoszenie zamiaru budowy w większości przypadków wystarczy.

Po 21 dniach od momentu zgłoszenia można rozpocząć budowę domu, chyba że inwestor otrzyma pismo stwierdzające inaczej. Pozwolenie na budowę jest ważne przez 3 kolejne lata, w tym czasie należy rozpocząć prace budowlane. W przeciwnym razie całą procedurę trzeba będzie powtórzyć.

O zgłoszeniu zamiaru budowy można myśleć w sytuacji, gdy tzw. obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza teren danej działki. Obszar ten wyznacza projektant, a zasady jego definiowania określają stosowne przepisy. Pozwolenie nadal będzie wymagane np. przy zabudowie szeregowej czy budowie domów wielorodzinnych, a także budynków o charakterze usługowym. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku domów budowanych na terenach wpisanych do rejestru zabytków, całorocznych domków letniskowych czy budynków gospodarczych o określonej powierzchni.

Ostatnie działania przed rozpoczęciem budowy to zatrudnienie kierownika budowy, którego obowiązkiem będzie na przykład. prowadzenie dziennika budowy, wytyczenie budynku przez geodetę i wykonanie niwelacji terenu. Konieczne jest także przygotowanie zaplecza budowlanego ‒ zapewnienie tymczasowego przyłącza elektrycznego, postawienie tymczasowych budynków oraz umieszczenie tablicy informacyjnej.

Budowa domu krok po kroku – wszystkie niezbędne formalności

Pierwszy i ostatni etap budowy domu, czyli dwa ze wszystkich, przez które musisz przebrnąć, aby inwestycja zakończyła się sukcesem, polega przede wszystkim na dopełnieniu niezbędnych formalności budowlanych. Część z nich należy zrealizować, jeszcze zanim ruszą jakiekolwiek prace nad planowanym przez Ciebie obiektem. Najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie rozpoczęcie od dopełnienia formalności głównych, czyli kluczowych dla rozpoczęcia budowy. Zajmują one zdecydowanie najwięcej czasu. Z jakimi formalnościami wiąże się budowa domu?

Po pierwsze: przygotowanie wypisu oraz wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeni

Jeśli udało Ci się już zdecydować na zakup działki, na której stanie Twój wymarzony dom, zanim rozpoczniesz jakiekolwiek prace budowlane, powinieneś wybrać się do Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta, który jest właściwy miejscowo, biorąc pod uwagę położenie działki. To właśnie tam uzyskasz wyrys oraz wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeni.

Plan miejscowy zawiera wszelkie informacje wskazujące, w jaki sposób możesz korzystać z nieruchomości. Znajdziesz w nim również wymogi dotyczące nowych budynków stawianych na tym terenie, które dotyczą liczby obiektów, zasad dojazdu do nieruchomości czy dopuszczalnej wysokości obiektu oraz możliwości jego usytuowania na działce. Jeśli plan zakłada rzeczy, które nie pokrywają się z Twoim projektem budowlanym w takim stopniu, iż nawet jego adaptacja nie jest możliwa, jest to najlepszym momentem na to, aby rozważyć wybór innej działki. Dlatego właśnie przed ostatecznym zakupem parceli powinieneś zapoznać się wnikliwie z Planem Zagospodarowania Przestrzeni, jak zresztą wspomnieliśmy już wyżej.

Po drugie: wystąpienie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Każda nieruchomość może, ale niekoniecznie musi być zawarta w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzeni. Jeśli do tej pory się w nim nie znajdowała, zanim rozpoczniesz prace budowlane, musisz wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Organ, do którego powinieneś zgłosić się z tą prośbą to odpowiednio: prezydent miasta, burmistrz lub wójt.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy – aby nie został odrzucony – powinien zawierać informacje, które dotyczą:

 • sposobu odprowadzania odpadów i ścieków,
 • metody odprowadzania wód opadowych,
 • obecnego uzbrojenia parceli w media,
 • szacunkowej powierzchni zabudowy, zawierającej wyszczególnienie powierzchni użytkowej,
 • określenie liczby kondygnacji i podobnych szczegółów charakteryzujących budynek,
 • lokalizacji wjazdów na nieruchomość,
 • dostępu do drogi publicznej
 • przybliżonego zapotrzebowania na gaz, wodę, energię elektryczną czy centralne ogrzewanie oraz wszelkie inne media.

We wniosku powinny się także znaleźć najważniejsze dane nieruchomości, to jest: numer działki ewidencyjnej, adres, obręb ewidencyjny. Całość zaś powinna zostać opatrzona Twoim własnoręcznym podpisem. Oprócz tego, należy również zamieścić dane inwestora.

Załącznikami, które powinny zostać dołączone do wniosku są:

 • rysunkowe i opisowe określenie inwestycji,
 • kopia mapy zasadniczej lub mapy kastralnej,
 • pełnomocnictwo – tylko, jeżeli korzystasz z usług pełnomocnika,
 • oświadczenie dostawców mediów, którzy potwierdzają, że mogą dostarczyć media na teren nieruchomości,
 • wyrys z mapy ewidencji gruntów, ukazujący umiejscowienie samej działki oraz działek, które z nią sąsiadują.

Po trzecie: przygotowanie mapy zasadniczej do celów projektowych i projektu budowlanego
Zanim zdecydujesz się na wybór projektu budowlanego, powinieneś zlecić geodecie przygotowanie mapy zasadniczej do celów projektowych. Niezbędne będzie bowiem zaznaczenie na niej elementów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeni albo też decyzji o warunkach zabudowy. 

Co do samego projektu budowlanego, masz do wyboru dwa rozwiązania: wybranie gotowego wzoru lub zlecenie architektowi wykonanie projektu na indywidualne zamówienie. Nie możesz jednak zapomnieć o tym, iż wszystkie dane, które zostaną w nim zawarte muszą odpowiadać wymogom przewidzianym przez Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub opcjonalnie decyzję o warunkach zabudowy.

Gotowe projekty budowlane można zaadaptować do wymogów, które znajdują się w wyżej wymienionych dokumentach. Powinno to zostać wykonane przez architekta, posiadającego wymagane uprawnienia. Do jego zadań będzie należeć wykonanie projektu zagospodarowania całej działki z określeniem położenia, obrysu oraz układu budynków lub też budynku oraz sposobu dostawy mediów, uzbrojenia działki a także odprowadzania opadów i ścieków.

Po czwarte: wystąpienie o pozwolenie na budowę

W większości przypadków, aby rozpocząć budowę domu, musisz posiadać pozwolenie na budowę. W celu jego uzyskania, musisz złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym, które jest właściwe ze względu na usytuowanie nieruchomości. Jakie dokumenty należy dołączyć do składanego wniosku?

 • projekt architektoniczno-budowlany w 3 egzemplarzach w formie papierowej lub elektronicznej wraz z opiniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów prawa (lub ich kopiami),
 • oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzeni,
 • potwierdzenie uprawnień posiadanych przez projektantów (potwierdzeniem takim może być dokument od izby samorządu zawodowego właściwego dla danej profesji).

Organ, który zajmie się rozpatrzeniem wniosku, standardowo powinien wydać pozwolenie na budowę w przeciągu miesiąca od daty złożenia przez Ciebie wniosku. Nie zapomnij jednak o tym, iż pozwolenie jest ważne jedynie przez okres trzech lat.

Po piąte: przygotowanie dziennika budowy i zgłoszenie rozpoczęcia budowy

Jak wskazują bezpośrednio przepisy prawa budowlanego, dziennik budowy musi być prowadzony. Obowiązek ten powinien zostać dopełniony przez zatrudnionego kierownika budowy. Dziennik budowy jest dokumentem urzędowym, w którym powinno się na bieżąco zapisywać przebieg wszystkich prac budowlanych, a oprócz tego również wszystkich zdarzeń i okoliczności, które pojawią się podczas ich wykonywania. Dziennik budowy powinien zostać założony zanim prace zostaną rozpoczęte. Kierownik budowy powinien przygotować dwie kopie dziennika- jedna z nich zostanie później złożona w starostwie powiatowym.

Zanim jakiekolwiek prace budowlane się rozpoczną, musisz także zgłosić rozpoczęcie budowy do powiatowego inspektoriatu nadzoru budowlanego poprzez skierowanie odpowiedniego oświadczenia oraz zaświadczenia uzyskanego od kierownika budowy. W wyżej wymienionych dokumentach kierownik budowy powinien potwierdzić, iż przyjmuje on obowiązek zarządzania budową a także jest wpisany na listę członków izby samorządu zawodowego. Poza tym, zgłoszenie powinno także zawierać szacunkową datę wskazującą, kiedy budowa się rozpocznie i zakończy.

Po szóste: właściwe zakończenie prac budowlanych

Zakończenie prac budowlanych niestety nie oznacza, że od ręki możesz zamieszkać w dopiero co wybudowanym domu. Aby to zrobić, musisz jeszcze dopełnić ostatnich formalności. Biorąc pod uwagę to, z której dwóch możliwości zamierzasz skorzystać (wprowadzenie się do w pełni wykończonego domu czy do budynku, w którym zostało jeszcze do wykończenia kilka punktów z projektu budowlanego, takich jak na przykład wykonanie ścianek działowych), masz do wyboru dwa rozwiązania: złożenie zawiadomienia lub też wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Zarówno jeden jak i drugi dokument powinieneś złożyć do powiatowego inspektoriatu nadzoru budowlanego. I wniosek i zawiadomienie powinny posiadać właściwe załączniki, czyli:

 • dziennik budowy,
 • protokół, który potwierdza odpowiednie funkcjonowanie instalacji,
 • kopie rysunków znajdujących się w projekcie budowlanym,
 • oświadczenie o zgodności realizacji z projektem budowlanym wydane przez kierownika budowy,
 • potwierdzenie odbioru przyłączy wydane przez podmioty zarządzające sieciami przesyłowymi,
 • oświadczenie o zgodności między usytuowaniem budynku z projektem zagospodarowania działki wydane przez geodetę.

Ile trwają formalności przed budową domu?

Niestety, nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Na ostateczny czas dopełnienia wszystkich wymogów, wpływ ma kilka istotnych rzeczy, takich jak na przykład skompletowanie niezbędnych dokumentów, ilość pracy, która jest konieczna aby rozpatrzyć wniosek o pozwolenie na budowę domu, usytuowanie nieruchomości w dużym mieście czy na skraju mniejszego. Najczęściej czas oczekiwania na samo pozwolenie na budowę wynosi od 30 do 90 dni. Musisz zatem uzbroić się w cierpliwość.

Jakie dokumenty są potrzebne do budowy domu w 2021 roku?

Pora na krótkie podsumowanie: jakie dokumenty są potrzebne do rozpoczęcia budowy domu? Nie może wśród nich zabraknąć wszystkich tych z listy poniżej:

 • projekt budowlany,
 • mapa zasadnicza do celów projektowych,
 • oświadczenie kierownika budowy,
 • dziennik budowy,
 • wypis i wyrys z Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzeni albo decyzja o warunkach zabudowy,
 • oświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci,
 • pozwolenie na budowę,
 • zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych,
 • zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych.

Kosztorys – czy warto go wykonać przed rozpoczęciem budowy?

Bardzo rozsądnym rozwiązaniem będzie sporządzenie kosztorysu domu- zanim zdecydujesz się ostatecznie na jego budowę oraz zaczniesz dopełniać formalności. Dzięki kosztorysowi ustalisz dokładnie, ile materiałów będzie Ci potrzebnych i jaki będzie ostateczny koszt całej inwestycji.

Jak wykonać kosztorys budowlany? Do wyboru masz kilka rozwiązań.
Pierwszym z nich jest wykonanie kosztorysu budowlanego samodzielnie. Na wielu stronach w Internecie możesz zapoznać się z kosztorysami, które zostały wykonane przez profesjonalne firmy projektowe. Na ich podstawie możesz własnoręcznie policzyć, ile w przybliżeniu wyniesie zestawienie wszystkich kosztów Twojej inwestycji. Pomóc mogą Ci w tym także cenniki udostępnione na stronach www producentów materiałów niezbędnych do budowy domu.

Opcjonalnie, możesz także skorzystać z gotowego kalkulatora, który umożliwia wyliczenie ilości materiałów niezbędnych do wybudowania ścian domu, a także obliczenie zużycia farby czy płytek ceramicznych na podanej przez Ciebie powierzchni. Tak naprawdę, możesz więc obliczyć koszty każdego z kolejnych etapów budowy domu. Niestety, nie jest to najprostszym zdaniem – łatwo tutaj o błędy, szczególnie wówczas, jeżeli nie znasz się na budownictwie.

Ceny podane na forum internetowym czy w wirtualnym dzienniku budowy powinieneś uważać jedynie za szacunkowe- pamiętaj bowiem o tym, iż te będą się różnić w zależności od miasta i regionu.

Innym rozwiązaniem jest zamówienie kosztorysu budowlanego u specjalisty. Jego sporządzenie możesz powierzyć zawodowemu kosztorysantowi lub też kierownikowi budowy. Jest to bardzo rozsądny wybór. Zarówno jeden, jak i drugi fachowiec znają rzeczywiste, obecne koszty i wszystkie szczegóły powiązane z technologią budowy, toteż raczej nie będzie tutaj mowy o żadnym błędzie, który mógłby zostać popełniony w trakcie ustalania poszczególnej ilości materiałów czy kwot, które będzie należało za nie uiścić.

Pamiętaj o tym, iż profesjonalne kosztorysy zazwyczaj zawierają średnie ceny materiałów budowlanych, które są dostępne na rynku a także średnią cenę za robocizny, która nie uwzględnia podatku VAT. Wyceniona zostaje robocizna zlecona tylko jednej ekipie, a oprócz tego uwzględnia standardy wykończeniowe. Kosztorys budowlany można także sporządzić na podstawie projektu budowlanego, czyli tego, który składasz wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, jednak znacznie lepszym wyjściem jest stworzenie go na podstawie projektu wykonawczego, który charakteryzuje się znacznie większą liczbę szczegółów.

Nie zapomnij także o uwzględnieniu dziesięcioprocentowego marginesu błędu – nawet, jeśli jesteś pewien, iż jego wykonanie powierzyłeś najlepszemu z fachowców.

Czy warto zatem wykonać kosztorys budowlany? Odpowiedź na to pytanie zdecydowanie jest twierdząca. To właśnie kosztorys umożliwia podjęcie decyzji o tym, jak wysokiego kredytu potrzebujesz- jeśli oczywiście zamierzasz się o niego ubiegać. Oprócz tego, uświadomi Ci on, na co możesz sobie pozwolić, a z czego rozsądniej będzie zrezygnować. Kosztorys stwarza także możliwość oceny ofert różnych wykonawców budowlanych i zdecydowanie się na tą najlepszą.

Jeżeli nie posiadasz kosztorysu, nie masz żadnego punktu odniesienia. Nawet, jeżeli wybierzesz najkorzystniejszą ofertę, nie jesteś do końca pewien, czy nie została ona zawyżona. Jeśli zaś otrzymałeś ofertę o wiele niższą, niż ta, która znajduje się w sporządzonym kosztorysie – powinieneś być bardzo ostrożny.

Takie oferty zazwyczaj nie uwzględniają wszystkich kosztów. Dopiero w trakcie budowy przekonasz się, co jeszcze będziesz musiał do nich dodatkowo doliczyć. Kosztorys budowlany pozwala także na dokładne rozliczenie wybranego wykonawcy z prac, które wykonał oraz ilości materiałów, które zostały zużyte. Z dnia na dzień możesz także sprawdzać, czy na pewno wszystkie zlecone prace zostały wykonane. Przede wszystkim jednak, masz świadomość tego, jakiej ilości materiałów potrzebujesz, co będzie ważne szczególnie, jeżeli masz zamiar kupić je sam. Możesz także sprawdzić, czy ilość materiałów, które kupił wybrany przez Ciebie wykonawca nie jest zawyżona. 

Jeśli zamierzasz składać wniosek o kredyt, niezbędny będzie kosztorys budowlany dla banku. W trakcie składania wniosku, będziesz go musiał przedstawić. Tego rodzaju kosztorys musi zawierać wszelkie niezbędne koszty, które poniesiesz na budowę oraz koszt wykonania przyłączy.

Forma kosztorysu jest zależna od zasad danego banku. Niektóre z placówek wymagają jedynie podania przybliżonych kosztów każdego z etapów budowy, zaczerpniętych ze strony internetowej, na której zakupiłeś projekt domu. W innych bankach będzie natomiast wymagany kosztorys sporządzony tylko i wyłącznie na firmowym druku specjalnego rodzaju.

Chociaż nie jest to ścisłym wymogiem banków, zanim rozpoczniesz budowę domu, powinieneś dać kosztorys budowlany dla banku inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub kierownikowi budowy do weryfikacji. Fachowiec tego rodzaju wprawnym okiem oceni, czy wszystkie niezbędne prace zostały w nim zawarte.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: