Mapę sytuacyjno-wysokościową sporządza geodeta na zamówienie. Koszt wykonania mapy to od 700 do 1700 zł w 2022 r. w zależności od wielkości działki. Na wykonanie mapy czeka się zazwyczaj 1,5 miesiąca, w niektórych przypadkach nawet 3 miesiące.

 

Jeśli podjąłeś decyzję o budowie własnego domu, powinieneś wiedzieć, iż pierwszym krokiem, który powinieneś zrobić nawet przed pierwszą próbą właściwego rozplanowania wydatków, jest odwiedzenie urzędu gminy oraz biura geodety.

Niestety, musisz nastawić się na to, iż czeka Cię więcej formalnych i zarazem obowiązkowych wizyt tego rodzaju. Aby móc cieszyć się własnym, wymarzonym domem, musisz bowiem uzyskać niezbędne dokumenty oraz zezwolenia. Bardzo istotne będą tutaj mapki geodezyjne, a w tym przede wszystkim: mapa zasadnicza działki i mapa zasadnicza do celów projektowych.

Nazwa "mapa sytuacyjno-wysokościowa” stanowi nazwę potoczną i nie wywodzi się z żadnej definicji map geodezyjnych. Prawidłowa nazwa, używana w rozporządzeniach to mapa do celów projektowych (sytuacyjno-wysokościowa). Sporządzenie mapy sytuacyjno wysokościowej opiera się na bazie mapy zasadniczej w wyniku jej aktualizacji.

Mapa do celów projektowych jest tworzona na podstawie treści aktualnej mapy zasadniczej. Treść mapy do celów projektowych, poza mapą zasadniczą, zawiera również inne elementy - między innymi: linie zabudowy, osie dróg, usytuowanie zieleni czy innych obiektów znajdujących się na danym terenie.

O czym przeczytasz w tym artykule?

 1. Co to jest mapa do celów projektowych?
 2. Co zawiera mapa do celów projektowych? Mapa zasadnicza a ewidencyjna
 3. Mapa do celów projektowych – skąd ją wziąć?
 4. Kopia mapy ewidencyjnej – ile sztuk zamówić?
 5. Ile kosztuje mapa do celów projektowych?
 6. Mapa do celów projektowych – czas oczekiwania
 7. Mapa do celów projektowych – gdzie ją uzyskać i jak wypełnić wniosek o mapę zasadniczą?
 8. Mapa do celów projektowych – data ważności

Co to jest mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych jest przykładem opracowania kartograficznego. Zawiera w sobie dwie ważne podczas budowy mapy - tj. mapa sytuacyjna i mapa wysokościowa. Mapa do celów projektowych umożliwia wykonanie w pełni profesjonalnego projektu budowlanego - bez niej żaden fachowiec nie powinien podjąć się tego zadania. 

Sposób wykonania mapy do celów projektowych jest regulowany przez prawo, a konkretniej przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 roku, które dotyczy rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych i czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Przewiduje ono, iż podczas sporządzania projektu budowy oraz prowadzenia prac remontowych wymagających pozwolenia na budowę, to właśnie mapa wysokościowa do celów projektowych jest pierwszym niezbędnym elementem, pozwalającym na rozpoczęcie jakichkolwiek prac budowlanych.

Co zawiera mapa do celów projektowych? Mapa zasadnicza a ewidencyjna

Mapa do celów projektowych musi zawierać dwa niezbędne elementy. Zaliczają się do nich:

 • aktualna mapa zasadnicza do celów projektowych, na podstawie której zostanie opracowana mapa sytuacyjna,
 • mapa, która będzie wskazywać elementy takie jak: osie ulic, linie zabudowy, drogi oraz znajdujące się na działce obszary zieleni.

Mapa do celów projektowych musi uwzględnić każdy element, który znajduje się w odległości co najmniej 30 metrów od miejsca planowanej budowy. Jeżeli konieczne będzie wytyczenie strefy ochronnej przy placu budowy - i on powinien  znaleźć się na mapie do celów projektowych.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

Firmy budowlane - komu zlecić budowę domu?

Zobacz listę sprawdzonych wykonawców domu. Kontakty do firm budowlanych z Twojego regionu z terminami na 2022/2023 - w jednym miejscu. Katalog zawiera 4001+ firm.

Mapa do celów projektowych – skąd ją wziąć?

Osobą uprawnioną do wykonania mapy do celów projektowych jest geodeta. Ta niezwykle istotna podczas całej inwestycji budowlanej mapa jest opracowywana w kilku etapach. Zaliczają się do nich:

 • przeprowadzenie aktualizacji treści, jaką zawiera mapa zasadnicza: dodanie dodatkowych elementów takich jak nowe dane ewidencyjne, znak wysokości na mapie, granica klas gruntów czy klasa gleb,
 • sporządzenie ostatecznej kopii, jaką finalnie będzie mieć mapa zasadnicza,
 • zaimplikowanie treści, którą przedstawia mapa zasadnicza do tworzonej mapy do celów projektowych,
 • skierowanie mapy do celów projektowych do miejscowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu zatwierdzenia jej treści.

Część prac wykonanych przez uprawnionego geodetę wiąże się z pracami pomiarowymi w terenie, a także pozyskaniem danych w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Kopia mapy ewidencyjnej – ile sztuk zamówić?

Za przyjęty standard uznaje się zamówienie co najmniej 3 kopii mapy do celów projektowych, jednak powinieneś wiedzieć, iż jest to absolutne minimum. Podczas składania zamówienia, przeanalizuj dokładnie ofertę wybranego geodety.

Bardzo często zdarza się, iż przygotowuje on trzy sztuki wybranej mapy za określoną sumę, zaś za każdy kolejny egzemplarz zapłacisz już bardzo niewiele (zazwyczaj od 30 groszy do kilku złotych). W takim przypadku warto zamówić nawet kilkanaście egzemplarzy, które mogą okazać się potrzebne na późniejszym etapie prac.

Ile kosztuje mapa do celów projektowych?

Przygotowanie mapy przez geodetę jest oczywiście odpowiednio płatne. Jak wygląda cennik? Pojęcie: mapa do celów projektowych – koszt może różnić się w zależności od regionu Polski, w którym się znajdujesz. Zazwyczaj koszt wynosi od 700 zł do nawet 1700 zł.

Model rozliczenia może być różny - część geodetów oczekuje opłacenia z góry pełnej kwoty za wykonanie mapy. Inni zaś proszą jedynie o przedpłatę i zapłacenie pozostałości sumy przy odbiorze - zazwyczaj wynosi ona od 20% do połowy wartości ustalonego wynagrodzenia.

Mapa do celów projektowych – czas oczekiwania

W związku z licznymi pracami, jakie musi wykonać geodeta, mapa do celów projektowych nie może zostać sporządzona "od ręki, na miejscu". Czas oczekiwania na przygotowanie wynosi zazwyczaj od 3 tygodni do 3 miesięcy. Średnio czeka się około 1,5 miesiąca.

Oczywiście, wszystko zależy od tego, ilu pracowników zatrudnia geodeta i jak wieloma sprawami i obowiązkami obecnie się zajmuje, czyli – inaczej mówiąc – jakie zadania znajdują się w jego "kolejce". 

Mapa do celów projektowych – gdzie ją uzyskać i jak wypełnić wniosek o mapę zasadniczą?

Wykonana mapa do celów projektowych może zostać odebrana przez Ciebie bezpośrednio u geodety, któremu powierzyłeś jej wykonanie. Podczas odbioru geodety możesz poprosić fachowca o to, aby Ci ją objaśnił i wskazał co zawiera oraz wytłumaczył wszelkiego rodzaju oznaczenia. Dzięki temu będziesz w pełni świadomy treści dokumentu i zyskasz umiejętność odczytania informacji, które zostały w nim zawarte.

Mapa do celów projektowych – data ważności

Warto wiedzieć, iż sporządzone mapy są aktualne jedynie przez określony czas. Mapa do celów projektowych jest ważna do momentu, w którym wystąpią jakiekolwiek zmiany na zobrazowanym na niej obszarze.

Nie można określić z góry, przez jaki okres dokładnie będzie ona ważna. Jej aktualność jest nieprzewidywalna i w pełni zależna od tego, czy na ilustrowanym na niej obszarze pojawią się jakiekolwiek nowe elementy. Data ważności mapy projektowych do celów budowlanych jest więc całkowicie niezależna od daty jej sporządzenia, a uwarunkowana zmiennością przedstawionego na niej stanu faktycznego.

Mapa do celów projektowych zawiera wiele istotnych podczas budowy informacji. To jeden z najważniejszych typów map, zaraz obok mapy do celów opiniodawczych czy mapy do celów prawnych i mapy sytuacyjno-wysokościowej.