Zazwyczaj za 1 m przyłącza zapłacisz 200-500 zł. Czym przyłącze dłuższe, tym wyższy będzie koszt jego budowy. Do sumy kosztów należy doliczyć także niezbędną inwentaryzację geodezyjną (zazwyczaj 300-500 zł) oraz inne, niewielkie opłaty. Cała inwestycja powinna zamknąć się w kwocie pomiędzy 3500 a 5000 zł.

Jesteś w trakcie budowy domu lub właśnie zacząłeś ją planować? Jednym z najważniejszych punktów jest wykonanie niezbędnych przyłączy w celu dostarczenia mediów. 

Jeśli chcesz wykonać przyłącze wodociągowe w sposób właściwy, niestety nie możesz pominąć żadnego z etapów. Dzięki poniższemu artykułowi dowiesz się, jak wykonać przyłącze wodociągowe krok po kroku. 

O czym przeczytasz w tym artykule?

 1. Co to jest przyłącze wodociągowe?
 2. Przyłącze wodociągowe – do kogo należy obowiązek jego konserwacji?
 3. Czy trzeba budować przyłącze wodociągowe?
 4. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej, czyli przyłącze a przepisy budowlane
 5. Jak zgłosić budowę przyłącza wodociągowego?
 6. Przyłącze wody do domu – warunki techniczne do jego budowy
 7. Wykonanie przyłącza wodociągowego – najważniejsze formalności
 8. Koszt przyłącza wody – jaki jest koszt budowy przyłącza wodociągowego?
 9. Budowa sieci wodociągowej – kto płaci za zainstalowanie przyłącza wodociągowego?
 10. Czy można samodzielnie wykonać przyłącze wodociągowe?
 11.  Wykonanie przyłącza wodociągowego zgodnie z prawem
 12. Jakie materiały są potrzebne do projektu przyłącza wodociągowego?
 13. Przyłącze wodociągowe – maksymalna długość

Co to jest przyłącze wodociągowe?

Czym jest przyłącze wodociągowe? Biorąc pod uwagę nieskomplikowaną nazwę, można by założyć, iż jego definicja jest w pełni klarowna i prosta. Wywodzi się ona z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku traktującej o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Można w niej znaleźć przepis mówiący o tym, iż przyłącze wodociągowe jest odcinkiem przewodu łączącym wewnętrzną instalację wodociągową w budynku odbiorcy z siecią wodociągową.

Oprócz tego, przyłącze powinno także posiadać zawór, który jest umiejscowiony za głównym wodomierzem. Choć definicja nie brzmi w sposób skomplikowany, w związku z nią pojawiają się liczne wątpliwości, odnoszące się najczęściej do opłat związanych z wykonaniem przyłącza wodociągowego.

W sytuacji, w której cały odcinek od sieci wodociągowej biegnie przez nieruchomość odbiorcy usługi, powyższa kwestia jest w pełni klarowna. Zdarza się jednak, iż wodociąg biegnie nie tylko na terenie nieruchomości, ale także poza nią. Co ciekawe, takie sytuacje mają miejsce stosunkowo często - wodociąg najczęściej prowadzony jest w całym pasie drogi. Kto wówczas powinien zapłacić za zbudowanie tego odcinka? Jak wskazuje wyrok Sądu Najwyższego wydany właśnie w tej sprawie - w takim przypadku koniec przyłącza przypada na granicy nieruchomości, która została przyłączona.

 

Przyłącze wodociągowe – do kogo należy obowiązek jego konserwacji?

Zarówno budowa, jak i utrzymanie wszelkiej maści niezbędnych urządzeń wodociągowych leży w gestii odpowiedzialności firmy, która zajmuje się dostarczaniem wody na danym terenie. Do jej obowiązków zalicza się także utrzymanie sieci wodociągowej. Z kolei za koszt podłączenia nieruchomości do sieci odpowiada już jednak właściciel posesji. Do jego powinności należy także konserwacja przyłącza wodociągowego, znajdującego się na jego działce. Co to oznacza? To właściciel budynku ma powinność wykonywania niezbędnych napraw, pozwalających usunąć mogące się pojawić problemy czy usterki.

Jeżeli wolałbyś zrezygnować z tak dużej odpowiedzialności, zawsze możesz skorzystać z innego rozwiązania i podpisać umowę cywilnoprawną z wybraną spółką wodociągową. Powinna ona zawierać zapis, który będzie dotyczył konserwowania przyłącza, leżącego wówczas w gestii spółki. Naturalnie, jest to usługa dodatkowo płatna - jednak gwarantująca pełen spokój oraz komfort.

Czy trzeba budować przyłącze wodociągowe?

Warto wiedzieć, iż nie istnieje konkretny przepis narzucający inwestorom przymus podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej. Inaczej jest już w przypadku koniecznej sieci kanalizacyjnej, do której – jak wskazują przepisy – należy podłączyć budynek. Wyjątkiem jest jedynie przypadek, w którym jesteś posiadaczem domowej oczyszczalni ścieków, spełniającej wszelkie wymagania jasno określone przez przepisy - wówczas nie ma takiej konieczności.

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej, czyli przyłącze a przepisy budowlane

Wykonanie przyłącza wodociągowego jest stosunkowo złożonym przepisem- niestety musisz się przygotować na konieczność dopełnienia licznych formalności. Co jednak najważniejsze, budowa przyłącza wodociągowego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Fakt ten jest zdecydowaną zaletą - pozwala na zaoszczędzenie dużej ilości czasu. W dalszym ciągu jednak nie możesz pominąć zgłoszenia. 

Jak zgłosić budowę przyłącza wodociągowego?

Aby zgłosić budowę przyłącza wodociągowego, musisz zacząć od złożenia odpowiedniego wniosku stosownemu organowi. W większości przypadków jest to starosta lub prezydent miasta. Wypełniając wniosek, musisz wskazać technologię budowy, jej rodzaj oraz zakres prac budowlanych, które będą wykonywane.

Oprócz tego, niezbędne będzie także kilka innych dokumentów. Zaliczają się do nich: projekt zagospodarowania działki, na którym będzie zaznaczona lokalizacja projektowanego przyłącza i techniczny opis instalacji a także prawo do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych.

Przyłącze wody do domu – warunki techniczne do jego budowy

Kolejnym krokiem po wypełnieniu odpowiedniego wniosku, jest wizyta w biurze klienta firmy, która zajmuje się lokalnym dostarczaniem wody. To właśnie tam możesz złożyć wniosek o udostępnienie warunków technicznych przyłącza. W tym celu otrzymasz niezbędne druki, na których musisz między innymi wskazać szacunkowe zapotrzebowanie na wodę. Niestety, zazwyczaj jest to kwestia mocno problematyczna. Skąd wziąć informacje, ile wody zużywa dom, szczególnie, jeśli właśnie budujesz swój pierwszy? Nie martw się jednak szczególnie, zazwyczaj wystarczą informacje o rodzaju budynku oraz ilości osób, które będą w nim zamieszkiwać.

Istotna będzie także informacja o planowanych rodzajach odbiorników - szczególnie kwestii tego, czy planujesz zamontować wannę czy prysznic, a może obie te rzeczy. Firma wodociągowa przeanalizuje wszystkie podane przez Ciebie informacje i na ich podstawie samodzielnie obliczy, ile wody będzie zużywać Twój dom.

Wykonanie przyłącza wodociągowego – najważniejsze formalności

Jeśli otrzymałeś warunki techniczne przyłącza wodociągowego, kolejnym niezbędnym krokiem jest uzyskanie mapy geodezyjnej Twojej nieruchomości. Muszą się na niej znajdować elementy uzbrojenia poziomego, znajdujące się pod powierzchnią ziemi. Aby zdobyć tego rodzaju mapę, musisz udać się do starostwa powiatowego. Jeśli ten etap jest już za Tobą, pora na wizytę u osoby posiadającej stosowne uprawnienia, która zajmie się wykonaniem projektu przyłączy wody.

Przed rozpoczęciem prac, wybrany przez Ciebie fachowiec, powinien osobiście przyjechać na teren budowy, aby ustalić wszystkie najważniejsze szczegóły. Bardzo istotne jest, aby projekt przyłącza wody znalazł się na mapie geodezyjnej. Po sporządzeniu projektu, dokument musi zostać przedstawiony Zespołowi Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej. Jeśli nie będzie posiadał żadnych wad, zespół ów wyda uzgodnienie pozytywne. Zazwyczaj proces ten zajmuje około siedmiu dni.

Koszt przyłącza wody – jaki jest koszt budowy przyłącza wodociągowego?

Na pytanie ile kosztuje przyłącze wodociągowe nie można odpowiedzieć w sposób jednoznaczny. Koszt budowy przyłącza wodociągowego jest zależny od licznych czynników - nie zawsze więc stawka będzie taka sama.

Co wchodzi w skład kosztu przyłącza wody do nieruchomości? Musisz wziąć pod uwagę każdy kolejny etap. Najbardziej kosztownym będzie projekt przyłączy, za który możesz zapłacić nawet kwotę rzędu 1000 złotych. Niezbędne jest również wniesienie opłaty za samo wykonanie przyłącza. W przypadku tego etapu, stawka jest zależna od metrów. Zazwyczaj za jeden metr przyłącza zapłacisz kwotę pomiędzy 200 a 500 zł. Jak można łatwo obliczyć, czym przyłącze będzie dłuższe, tym wyższy będzie koszt jego budowy. Do sumy kosztów należy doliczyć także niezbędną inwentaryzację geodezyjną (zazwyczaj 300-500 zł) oraz inne, niewielkie opłaty. Cała inwestycja powinna zamknąć się w kwocie pomiędzy 3500 a 5000 zł.

Budowa sieci wodociągowej – kto płaci za zainstalowanie przyłącza wodociągowego?

Kto powinien zapłacić za przyłącze wodociągowe? Koszt wykonania instalacji przyłącza wodociągowego leży po Twojej stronie. To Ty, jako inwestor całej budowy, masz obowiązek zapłaty za zainstalowanie przyłącza wody. Oprócz tego, Twoim obowiązkiem jest likwidacja usterek przyłącza i jego konserwacja - chyba, że – jak wyżej nadmieniliśmy – zdecydujesz się na podpisanie stosownej umowy z zakładem wodociągowym.

Jak uzyskać zwrot kosztów za przyłącze wodociągowe?

Zdarzają się sytuacje, w których Twoim obowiązkiem jest zbudowanie od samego początku całej sieci wodociągowej a także przyłącza. Dzieje się tak najczęściej wówczas, kiedy budowa domu odbywa się na terenach bardzo oddalonych od miasta, na ktorych sieć wodociągowa jest rozwinięta bardzo słabo lub wcale. Czy w takiej sytuacji jesteś zobowiązany do uiszczenia opłaty za całą inwestycję? Nie zawsze. W takim przypadku możesz ubiegać się o zwrot poniesionych za przyłącze wodociągowe kosztów. Aby to zrobić, musisz wypełnić odpowiedni wniosek. Najczęściej przyjdzie Ci wówczas zapłacić tylko za zbudowanie przyłączy - innymi kosztami zostanie obciążona gmina.

Czy można samodzielnie wykonać przyłącze wodociągowe?

Czy samodzielne wykonanie przyłącza wody jest możliwe? Jak najbardziej. Jeżeli nie chcesz powierzać tego zadania zewnętrznej firmie, możesz zbudować je samodzielnie. Jedynie wykonanie nawiertki powinno zostać zlecone firmie wodociągowej. Powinieneś jednak wiedzieć o tym, że zbudowanie przyłącza wody nie jest proste - musisz posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz sprzęt. Jeżeli nie masz pewności, że sobie z tym poradzisz lub masz jakiekolwiek wątpliwości co do tego jak zrobić przyłącze wodociągowe, lepiej zaufać w tej kwestii profesjonalistom. 

Wykonanie przyłącza wodociągowego zgodnie z prawem

Jeśli dopełniłeś już wszystkich powyższych formalność, najwyższa pora na to, aby wybrać odpowiedniego wykonawcę, który zajmie się zbudowaniem przyłącza wodociągowego. 

Obowiązkiem wybranego wykonawcy jest budowa przyłącza od wodociągu do domu. Nie może on zaś wykonywać jakichkolwiek prac wiążących się z podłączaniem przyłącza do samego wodociągów - bowiem to zajęcie leży już w gestii przedsiębiorstwa wodociągowego. Wykonawca powinien zająć się zleceniem przedsiębiorstwu wykonanie samego podłączenia.

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie gotowości do przeprowadzenia odbioru technicznego. Czasami poprzedzane jest ono badaniem poziomu czystości wody. Budowa przyłącza wody krok po kroku nie jest być może bardzo skomplikowana, jednak – jak widać – wymaga dopełnienia licznych formalności.

Jakie materiały są potrzebne do projektu przyłącza wodociągowego?

Co jest potrzebne do wykonania projektu przyłącza wodociągowego? Najważniejszym niezbędnym elementem jest mapa sytuacyjno-wysokościowa, która powinna zostać sporządzona w skali 1:1000 lub 1:500. W przypadku konieczności zbudowania nowego rurociągu podczas budowy przyłącza, konieczne będzie także zaktualizowanie mapy zasadniczej.

Aby wykonać projekt przyłącza wodociągowego, musisz dysponować danymi, które będą odnosiły się do aktualnie istniejącego uzbrojenia podziemnego. Jeżeli takowe nie istnieje, należy je właściwie zaprojektować.

W trakcie tworzenia projektu musisz pamiętać o tym, iż wszystkie części sieci elektroenergetycznej oraz kanalizacyjnej również zalicza się do elementów uzbrojenia działki. Kiedy można przygotować projekt przyłącza wodociągowego? Jest to możliwe w momencie uzyskania od ZWK (Zakładu Wodociągów i Kanalizacji) informacji dotyczących warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej.

Przyłącze wodociągowe – maksymalna długość

Przepisy prawa budowlanego informują, iż przyłącze wodociągowe oraz kanalizacyjne powinny przebiegać w możliwie najkrótszych i najprostszych oraz prostopadłych do linii rozgraniczających ulice tras pozbawionych głębszych załamań. Zalecane jest, aby maksymalna dopuszczalna długość przyłącza nie wynosiła więcej, niż 20 metrów. W wyjątkowych sytuacjach może być ono dłuższe.

Odbiór przyłącza wodociągowego

Jeżeli wszelkie prace powiązane ze zbudowaniem przyłącza wodociągowego są już zakończone, musisz zgłosić ten fakt do Wodociągów. Następnie, zazwyczaj w przeciągu kilku dni od daty zgłoszenia, na terenie Twojej nieruchomości zjawi się inspektor techniczny, który będzie odpowiadał za dokonanie odbioru powykonawczego.

Podczas odbioru specjalista sprawdzi, czy przyłącze jest wykonane zgodnie z założeniami projektu. Po oględzinach zostanie spisany protokół odbioru końcowego, który musi zostać podpisany przez wykonawcę przyłącza, Ciebie (czyli inwestora) a także oczywiście inspektora technicznego.

Jeżeli inspektor zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości, ma obowiązek uwzględnienia ich w protokole odbioru. Zaliczają się do nich również także wszystkie te, które dotyczą poziomu bezpieczeństwa na prowadzonej budowie. Oprócz tego, w protokole znajdzie się także zobowiązanie wykonawcy do tego, iż w razie potrzeby dokona on niezbędnych, objętych gwarancją napraw. Jeśli odbiór jest już zakończony, wykop wraz z instalacją może zostać zasypany. Nie zapomnij jednak o tym, iż przyłącze powinno również przejść inwentaryzację wykonaną przez geodetę. Wyniki pomiarów przekazuje się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego.

Jeśli inspektor techniczny zgłosił już wykonanie przyłącza, pora na zamontowanie wodomierza. Koszt montażu wodomierza leży po stronie dystrybutora. Na tym etapie możesz również podpisać umowę z siecią wodociągową.

Pełen proces wykonania przyłącza wodociągowego nie zalicza się do najkrótszych i wiąże się z dodatkowym kosztem, sięgającym zazwyczaj kilku tysięcy. A mowa tutaj jedynie o przyłączu wodociągowym- oprócz tego, dom musi przecież zostać zaopatrzony także w energię oraz inne niezbędne media. Budowa domu wiąże się z poświęceniem mnóstwa czasu na formalności czy wizyty w urzędach, na które warto się przygotować. 

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: