Podłogi na płycie fundamentowej w budynkach mieszkalnych muszą mieć współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,30 W/(m2K). Można go uzyskać między innymi dzięki dobremu ociepleniu fundamentów. Jaki gruby styropian na fundament wybrać? A może warto zastosować inne rozwiązanie, np. styrodur lub piankę poliuretanową?

Fundamenty zazwyczaj ociepla się od zewnątrz, dlatego użyty materiał oprócz dobrej izolacyjności powinien być odporny na ściskanie, przemarzanie czy przenikanie wody. Ważną cechą jest również niepodatność na rozwój pleśni, czyli odporność mikrobiologiczna. Ze względu na powyższe cechy i stosunkowo niską cenę najczęściej do ocieplenia fundamentów używa się styropianu. Warto wiedzieć, że istnieje kilka rodzajów styropianu lub materiałów o podobnych właściwościach. Jaki styropian na ocieplenie fundamentu będzie najlepszy?

Płyty styropianowe – polistyren ekspandowany EPS

W przypadku ścian jedno- i dwuwarstwowych najpopularniejszy jest styropian EPS 100 i EPS 200. Charakteryzuje go duża odporność na ściskanie przez grunty przylegające do ścian fundamentowych (odpowiednio 100 kPa przy EPS 100 lub 200 kPa przy EPS 200). Płyty styropianowe przykleja się do ścian przy pomocy kleju, który w ciągu kilkudziesięciu minut stanowi trwałe połączenie pomiędzy ścianą fundamentową a płytą styropianową. Przed zamontowaniem styropianu należy pamiętać o zabezpieczeniu fundamentów izolacją przeciwwodną w postaci mas bitumicznych czy emulsji asfaltowo-kauczukowych. Przyklejone do ściany płyty styropianowe należy zabezpieczyć folią hydroizolacyjną lub siatką wtopioną w zaprawę klejową, co zapewnia im ochronę przed małymi gryzoniami. W przypadku ścian trójwarstwowych warstwa styropianu jest zabudowywana tzw. ścianką dociskową, co zapewnia jej dodatkową ochronę przed środowiskiem zewnętrznym. W polskich warunkach klimatycznych wystarczającą grubością styropianu na fundament jest 10 cm.

Warto wiedzieć, że styropian nie jest dobrym wyborem przy wysokim poziomie wód gruntowych. Pomimo małej nasiąkliwości przy stałym kontakcie z wodą może zacząć tracić swoje właściwości i zacząć nasiąkać, co grozi powolnym niszczeniem ściany pod warstwą ocieplenia – w takich sytuacjach konieczny jest gruntowny remont elewacji, osuszenie ściany i użycie innego surowca termoizolacyjnego.

Polistyren ekstrudowany XPS

Polistyren ekstrudowany wygląda podobnie jak styropian. Wystarczy jednak wziąć do ręki oba materiały, aby zauważyć, że znacząco się od siebie różnią. XPS, czyli styrodur, jest cięższy, twardszy, a jego komórki bardzo ściśle do siebie przylegają. Jeśli nasz dom zbudowany jest na dość wilgotnym gruncie, dobrym rozwiązaniem będzie ocieplenie fundamentu właśnie za pomocą płyt XPS. Są one bardzo odporne na wilgoć i nawet stały kontakt z wodą nie wpływa na nie negatywnie. XPS cechuje również większa odporność na ściskanie i uszkodzenia mechaniczne. Płyty ze styroduru kładzie się bezpośrednio na izolację wodochronną i nie trzeba na nie kłaść warstwy dociskowej. Do przyklejania płyt XPS używa się takich samych preparatów jak do styropianu – nie mogą zawierać w składzie rozpuszczalników organicznych. Do termoizolacji fundamentów w naszych rodzimych warunkach wystarczą płyty XPS o grubości 4 cm. Styrodur czyli polistyren ekstrudowany jest materiałem dużo droższym niż styropian.

Płyty ryflowane EPS i XPS

Tego rodzaju płyty mogą być wykonane ze styropianu lub styroduru. Ich powierzchnia z jednej strony pokryta jest rowkami odprowadzającymi wody gruntowe do systemu drenażowego, a z drugiej znajduje się siatka składającą się z wydrążonych rowków, która zwiększa przyczepność wszelkich klejów i tynków. Na obrzeżach każdej płyty znajduje się felc umożliwiający szczelne łączenie płyt. Płyty ryflowane należy układać rowkami do gruntu. Zazwyczaj są hydrofobizowane czyli dodatkowo zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Płyty z wełny mineralnej

Stosuje się je tylko w przypadku ścian trójwarstwowych. Pomimo wysokiej izolacyjności cieplnej mają one słabą odporność na wilgoć, a po nasiąknięciu tracą właściwości izolacyjne. Z powodu dużej nasiąkliwości i wysokiej ceny nie jest to zbyt popularne rozwiązanie do ocieplania fundamentów.

Keramzyt

Ocieplenie fundamentów nie musi polegać tylko na przyklejaniu płyt o właściwościach termoizolacyjnych. Innym sposobem jest zastosowanie keramzytu – kruszywa nienasiąkliwego, odpornego na mróz, ognioodpornego, nie poddającego się pleśni i grzybom. Niestety jego izolacyjność jest niewielka, dlatego do ocieplenia potrzebne jest obsypanie fundamentów warstwą nawet 4 razy grubszą od standardowej płyty styropianowej.

Pianka z poliuretanu

Piankę nakłada się na fundament poprzez natryskiwanie – w czasie aplikacji zwiększa swoją objętość nawet 120-krotnie, dzięki czemu szczelnie wypełnia wszystkie szczeliny. Ma bardzo dobry współczynnik przewodzenia ciepła (0,022–0,038 W/(m2K). Jest tworzywem ognioodpornym, bezpiecznym i antyalergicznym. Nie rozwija się na niej pleśń i grzyby, jest wodoodporna. Ocieplanie pianką nie generuje odpadów oraz nie zabiera miejsca na składowanie materiałów.