Podpowiadamy, w jaki sposób złożyć wniosek o przyłącze energetyczne i gdzie znajdziesz odpowiedni wniosek.

Dostęp do prądu jest niezbędny na każdym etapie prac budowlanych. Nie unikniesz więc na pewno wypełnienia wniosku o przyłącze energetyczne. Jeżeli zrobisz to wcześniej, będziesz móc spać spokojnie, gdy Twój wykonawca wejdzie na budowę. W przypadku, gdy zostawisz to “na ostatnią chwilę”, możesz się natomiast zdziwić, gdy Twoja ekipa budowlana zakomunikuje, że nie może zacząć pracy…

Przyłącze energetyczne – co to jest?

Przyłącze energetyczne - jak sama jego nazwa wskazuje, to urządzenie czy też zespół urządzeń, które łączą sieć energetyczną z instalacją w danym obiekcie - np. budowanym domu.

To właśnie tam znajdują się takie elementy, jak zabezpieczenie główne obiektu budowlanego (jego wartość jest określona w “Warunkach Technicznych Przyłączenia”), a także układ pomiarowy do rozliczeń z dostawcą energii. 

Jeszcze przed przyłączeniem prądu na działkę czy do budynku, należy ustalić wysokość mocy przyłączeniowej. Jest to bardzo istotne i warto skonsultować się w tej kwestii z projektantem lub doradcą z zakładu energetycznego.

Rodzaje przyłączy prądu

Obecnie można wybierać spośród 2 rodzajów przyłączy. Należą do nich:

 • kablowe - są one stosowane znacznie częściej niż napowietrzne. W tym przypadku sieć jest połączona z siecią energetyczną kablem podziemnym. Złącze jest po prostu skrzynką umieszczoną na granicy działki. To właśnie tam znajduje się licznik oraz zabezpieczenie główne,
 • napowietrzne - stosowane rzadko - głównie przez wzgląd na konieczność występowania w pobliżu działki czy budynku napowietrznej linii energetycznej. Ten rodzaj przyłącza jest umiejscowiony nad ziemią.

Wniosek o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej odbywa się na wniosek osoby posiadającej prawo do użytkowania danego obiektu. Dopełnienie wszystkich poniższych formalności jest konieczne, by budynek czy działka zostały przyłączone do sieci.

Przejdźmy wspólnie przez cały proces - począwszy od złożenia wniosku, skończywszy na przyłączeniu do sieci.

Procedura przyłączenia do sieci energetycznej - krok po kroku

Zanim wypełnisz jakikolwiek wniosek, zacznij od znalezienia dostawcy energii, oferującego, według Ciebie, najlepsze warunki. To już kwestia indywidualna, więc trudno jednoznacznie określić, co jest najważniejsze podczas wyboru zakładu energetycznego. 

Gdy już podejmiesz tę decyzję, przejdź przez kolejne etapy procedury przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

 

Wypełnienie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci

Proces przyłączenia do sieci elektroenergetycznej rozpoczyna się od wypełnienia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci. Wypełniony wniosek można złożyć na kilka sposobów:

 • osobiście,
 • drogą pocztową (na adres odpowiedniego rejonu energetycznego, właściwego dla obiektu, jaki chcesz przyłączyć do sieci),
 • online (to najprostszy i najszybszy sposób, szczególnie jeżeli posiada się podpis kwalifikowany).

Druk wniosku jest oczywiście dostępny do pobrania lub wypełnienia przez Internet na stronach www operatorów energii. Ponadto, znajdziesz go w każdym biurze obsługi klienta firm elektroenergetycznych.

Jeżeli wniosek będzie kompletny i dołączysz do niego wszystkie niezbędne załączniki (ich listę wymieniamy w dalszej części tekstu), otrzymasz od operatora “Warunki przyłączenia do sieci” wraz z umową o przyłączenie.

Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci

Niezależnie od tego, jakiego dostawcę energii wybierzesz, pamiętaj, żeby - zanim podpiszesz umowę - dokładnie się z nią zapoznać! Do zawarcia umowy nie potrzebujesz już żadnych dodatkowych dokumentów. Wystarczy ją odesłać drogą pocztową lub elektroniczną na odpowiedni adres.
Po podpisaniu umowy rozpoczyna się kolejny etap procesu. Jest on najbardziej czasochłonny.

Realizacja umowy

Jak już wspomnieliśmy, realizacja umowy o przyłączenie potrafi zająć naprawdę dużo czasu. Wiele zależy od zakresu prac, przewidzianych w umowie o przyłączenie.

Na tym etapie wnioskodawca powinien również uregulować część opłat, co także jest zawarte we wspomnianym dokumencie. Opłaty mogą się różnić, w zależności od operatora odpowiedzialnego za dostawę energii i zakresu wykonywanych prac w przyłączanym obiekcie (i jego okolicy).

Generalnie, najwięcej czasu zajmuje wykonanie projektu przyłącza, uzgodnienie przebiegu instalacji i uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń. Wykonanie przyłącza to już nieco mniej czasochłonne zadanie.

Przyłączenie do sieci

Po wykonaniu wszystkich prac, gdy będzie już możliwość dostarczania energii do obiektu, elektryk wykonujący instalację musi podpisać “Oświadczenie o wykonaniu instalacji elektrycznej”. Dopiero po uiszczeniu wymaganej opłaty, zostanie zawarta umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Ostatni etap to instalacja licznika. Następnie można już korzystać z energii elektrycznej.
Dokumenty niezbędne do wypełnienia i złożenia wniosku

Aby wypełnić wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci, należy przygotować następujące informacje:

 • dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy,
 • szczegółowe dane dotyczące obiektu przyłączanego do sieci,
 • estymowane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową,
 • prognozowana data rozpoczęcia poboru energii elektrycznej,
 • prognozowane roczne zużycie energii elektrycznej.

Do wypełnionego wniosku należy załączyć:

 • plan zabudowy lub ewentualnie szkic sytuacyjny uwzględniający lokalizację obiektu, który ma być przyłączany do sieci względem obecnie istniejącej sieci i sąsiednich obiektów,
 • dokument, który potwierdza tytuł prawny do korzystania z danego obiektu. 

Przyłącze elektryczne a pozwolenie na budowę

Wiele osób zastanawia się, czy do wniosku o przyłącze energetyczne należy załączyć również pozwolenie na budowę. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, nie jest to wymagane. Wiąże się to głównie z tym, że - jako inwestor - masz prawo do podejmowania decyzji o tym, w jaki sposób chcesz realizować swoją inwestycję.

Jaki jest czas oczekiwania na przyłącze energetyczne?

Jeżeli chodzi o czas oczekiwania na przyłącze, niestety, nie da się go jednoznacznie określić. Zależy to od wielu czynników. Są to przede wszystkim warunki przyłączenia do sieci i, co za tym idzie, ilość i czasochłonność prac, odległość obiektu od istniejącej sieci, wielkość obiektu…

Oprócz tego, w niektórych okresach roku zarówno dostawcy energii, jak i ekipy montażowe są bardziej oblegani, więc i terminy realizacji przyłącza potrafią być wtedy bardziej odległe.

Dodatkowo nie zawsze wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci jest przyjmowany od razu, czasami występują braki, które trzeba uzupełnić… 

Ostatnim aspektem, który chcemy poruszyć, są finanse. Często bywa tak, że koszt przyłącza jest wyższy, niż prognozował to wnioskodawca. To również potrafi rodzić problemy i wstrzymywać prace - czasami na dłużej niż by się tego chciało.

Generalnie, okres oczekiwania na przyłączenie prądu to od miesiąca do kilku (a niekiedy i kilkunastu) miesięcy.

Ile kosztuje przyłącze energetyczne?

Opłata za przyłącze energetyczne zależy przede wszystkim od jego mocy przyłączeniowej. 1 kW kosztuje średnio ok. 200-250 zł. 

Biorąc pod uwagę fakt, że w domach jednorodzinnych najczęściej moc przyłącza wynosi 12 lub 16kW, łatwo już obliczyć, ile wyniesie.

To niestety jednak nie koniec kosztów. Na wysokość opłaty za przyłącze energetyczne mają również wpływ:

 • rodzaj przyłącza (kablowe/napowietrzne),
 • koszt prac montażowych przy przyłączu,
 • długość przewodów.

Co istotne - w przypadku montażu przyłącza o długości powyżej 200 m, ponosi się dodatkowe koszty, w wysokości ok. 50-80 zł za każdy następny metr przyłącza.

Jakie przyłącze prądu wybrać?

Nie wiesz, jakie przyłącze wybrać? Wiele zależy od rodzaj obiektu, który chcesz przyłączyć do sieci elektroenergetycznej. Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie podpowiedzi dotyczące działek, domów jednorodzinnych i garaży.

Przyłącze energetyczne do działki

W tym przypadku wiele determinuje rodzaj działki - czy jest budowlana, czy rolna. Pewne jest jednak to, że podczas budowy i tak zakłada się tymczasowe przyłącze elektryczne, które zmienia się na stałe dopiero po zakończeniu prac budowlanych.

Tymczasowe przyłącze energetyczne

Proces uzyskania tymczasowego przyłącza energetycznego jest inny niż w przypadku “standardowego” (czy też stałego). O to wnioskuje się jedynie na czas budowy. Płaci za nie inwestor. 

Etapy uzyskania tymczasowego przyłącza energetycznego wyglądają następująco:

 • ustalenie mocy przyłączeniowej,
 • złożenie wniosku o warunki przyłączenia (u wybranego dostawcy energii),
 • okres oczekiwania na przyłącze,
 • zawarcie umowy na dostarczenie energii elektrycznej na czas budowy.

Warto również wspomnieć, że jeżeli chce się uzyskać tymczasowe przyłącze energetyczne na plac budowy, może zaistnieć konieczność załączenia dodatkowych dokumentów.

Najczęściej chodzi tu o szkic sytuacyjny, który “pokazuje”, jak wygląda usytuowanie sąsiednich obiektów i istniejącej już sieci energetycznej względem obiektu, który ma być przyłączony do sieci energetycznej.

Przyłącze energetyczne do domu jednorodzinnego

Jeśli chodzi o obiekt, jakim jest dom jednorodzinny, wnioskodawcy najczęściej decydują się na moc przyłączeniową 12 lub 16 kW. W tym przypadku istotne jest to, czy chcesz posiadać kuchenkę elektryczną, czy też nie. Jeżeli Ci na niej zależy, lepiej wybrać wyższą moc przyłączeniową i nie musieć się o nic martwić.

Przyłącze energetyczne do garażu

Co do zasady, przyłącze do garażu wymaga zgody zakładu energetycznego. Dodatkowo obligatoryjnie ponosi się jednorazową opłatę, której wysokość jest uzależniona od mocy przyłączeniowej, na jaką się zdecydujesz. Pamiętaj również o tym, że odbiór instalacji elektrycznej musi być wykonany przez elektryka z uprawnieniami.

Zgoda zakładu energetycznego nie jest jednak konieczna w każdym przypadku. Nie wymaga się jej wtedy, gdy garaż jest połączony z domem jednorodzinnym. Nie oznacza to jednak, że nie należy uwzględnić tego faktu, decydując się na konkretną moc przyłączeniową.

Sprawdź, czy to wiesz!

 1. Jakie jest roczne orientacyjne zużycie energii elektrycznej dla domów jednorodzinnych?
  Jeżeli chodzi o dom jednorodzinny, tu wartość rocznego zużycia energii elektrycznej zależy w dużej mierze od jego powierzchni, rodzaju ogrzewania (elektrycznego/akumulacyjnego/gazowego) oraz sposobu ogrzewania wody. 
  Dla porównania - w domu jednorodzinnym o powierzchni do 150 m2 z ogrzewaniem akumulacyjnym, przepływowymi ogrzewaczami wody i kuchnią elektryczną roczne zużycie energii wyniesie ok. 25 000 kWh. Zużycie w domu o tych samych parametrach, różniącym się jedynie powierzchnią (powyżej 250 m2) to natomiast nawet ok. 40 000 kWh.
 2. Kto jest właścicielem przyłącza elektrycznego?
  Właścicielem przyłącza elektrycznego jest przedsiębiorstwo energetyczne, jednakże urządzenie mocujące sieć do budynku jest już właściciela działki. Warto pamiętać jednak, że za utrzymanie przyłącza w dobrym stanie odpowiada zawsze właściciel działki.