Fundamenty są jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych domu. Nie warto na nich oszczędzać, ponieważ wszelkie ich uszkodzenia mogą spowodować, że budynek nie będzie nadawał się do użytku. Jakie są koszty wylania fundamentów i co warto o nich wiedzieć?

Szacuje się, że koszt fundamentów to ok. 10-20% całego budżetu budowy. Tańsze są tradycyjne fundamenty na ławach jednak nie zawsze ich wykonanie jest możliwe. Zdarzają się sytuacje, kiedy cena tej części domu będzie stanowiła aż 30% całości budowy. Dzieje się tak wtedy, gdy konieczne jest np. wykonanie drenażu wilgotnego gruntu i dodatkowa izolacja ścian fundamentowych.

Koszt fundamentów - rodzaje 

Ważną decyzją, która będzie miała wpływ na koszt fundamentów, jest ustalenie już na etapie projektu, jaki ich rodzaj będzie najlepszy. Aby to zrobić, konieczne jest wykonanie badania warunków gruntowych na działce - jego koszt wynosi od 500 do 1500 zł. Nie jest to badanie obowiązkowe, jednak warto je wykonać, kiedy podejrzewamy, że grunt jest słaby jakościowo. Na bardzo słabych gruntach stosuje się płytę fundamentową, która jest jednocześnie fundamentem oraz podłogą na parterze. 

Na ruchomych, osuwających się czy podmokłych gruntach, wykonuje się fundamenty na palach, które wbija się w ziemię w odległości co 50-80 cm, na głębokość stabilniejszej warstwy gruntu. Na tak zamocowanych palach wykonywane jest zbrojenie, które zalewa się betonem. Jest to najdroższa forma fundamentów - może kosztować nawet trzy razy więcej niż standardowy fundament na stabilnym gruncie. 

Kiedy grunt nośny znajduje się 2-3 metry pod planowanym poziomem zero, często stosuje się rozwiązanie w postaci fundamentu na studniach. Płyta fundamentowa jest osadzana na studniach, w których wnętrzu umieszcza się zbrojenie. Jest ono bezpośrednio połączone ze zbrojeniem płyty fundamentowej, a następnie zalewane betonem. 

Od czego zależy koszt fundamentów?

Najważniejszym kryterium, które decyduje o cenie fundamentów, jest powierzchnia budowanego domu - im większa, tym więcej materiałów potrzeba. Domy o dużej powierzchni wymagają solidnej konstrukcji fundamentów i również z tego powodu ich koszt może rosnąć. Na cenę fundamentów wpływa również ich typ i materiał konieczny do budowy - np. deski do szalunków, wynajem szalunków systemowych, beton, stal czy bloczki. Na koszt fundamentów składają się również takie szczegóły, jak transport materiałów do miejsca budowy. Kolejnym czynnikiem decydującym o cenie fundamentów jest robocizna. Im bardziej skomplikowane prace trzeba wykonać, tym będzie ona droższa. Ekipy budowlane wyceniają swoją pracę według metrażu budynku - zależnie od lokalizacji i stopnia skomplikowania prac, będzie to od 50 do 120 zł za m2. 

Fundamenty - koszt wersji tradycyjnej bez piwnicy

Najpopularniejszym rozwiązaniem jest wylanie betonowych ław fundamentowych i wymurowanie na nich wszystkich ścian. Cena zależy tutaj od użytych materiałów i powierzchni zabudowy. Cena fundamentów za m2 w standardowych projektach średniej wielkości wynosi ok. 200 zł. Jeżeli grunt jest trudny, zachodzi potrzeba większej ilości elementów żelbetowych, a co za tym idzie więcej betonu i stali - koszty mogą wzrosnąć o ok. 10%. Dom bez piwnicy sadowi się na fundamentach wylanych bezpośrednio na gruncie. Koszt robocizny w przypadku wykonania tradycyjnych fundamentów wynosi 50-100 zł/m2, natomiast cena materiałów budowlanych w przeliczeniu na 1 m2 waha się od 150 do 300 zł (średnio jest to 220 zł za m2). Łączny koszt obejmuje następujące materiały i etapy robót:

 • chudy beton (w zależności od projektu, C16/20, C20/25) z izolacją pionową i poziomą;
 • bloczki betonowe, zaprawę cementowo - wapienną i izolację przeciw wilgoci;
 • styrodur o grubości 12 cm, przy założeniu, że wysokość ściany fundamentowej wynosi 1 m;
 • płyta z chudego betonu grubości 15 cm;
 • podsypka piaskowa grubości 20 cm na podbudowę. 

Na koszty robocizny składają się następujące czynności:

 • wykop na głębokość 1 metra;
 • wylanie ław fundamentowych wraz z izolacją - pionową i poziomą;
 • murowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych;
 • ocieplenie ścian stryrodurem;
 • montaż płyty z chudego betonu;
 • wykonanie podsypki z piasku.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: