Jakie są rodzaje kosztorysów budowy domu? Który będzie przydatny dla Ciebie? Podpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Budowa własnego domu to dla większości z nas inwestycja życia, która pochłania nie tylko czas, ale i pieniądze. Niejedna budowa została wydłużona, a nawet porzucona z powodu złego planowania i niedoszacowaniu kosztów. Dlatego tak ważne jest przygotowanie szczegółowego kosztorysu budowy i prowadzeniu w oparciu o niego całą budowę. 

Dlaczego warto mieć kosztorys budowy?

 • Jest wymagany przez bank przy staraniu się o kredyt na dom- poza tym warto wiedzieć, na jaką kwotę wziąć kredyt.
 • Pozwala ocenić oferty wykonawców i wybrać najlepszą- stanowi dobry punkt odniesienia.
 • Kosztorys pozwala rozliczyć wykonawcę ze zrobionych prac oraz zużytych materiałów.
 • Możemy kontrolować, czy wszystkie prace zostały wykonanye
 • Wiemy, ile materiału zamówić (w systemie gospodarczym) lub sprawdzić, czy ilość materiałów kupionych przez wykonawcę nie jest zawyżona. 

Kosztorys dla banku

Jednym z wymogów formalnych, stawianych przez bank, w czasie procesu starania się o kredyt jest dostarczenie kosztorysu inwestorskiego. Forma tego dokumentu zależy od wymagań banku - w niektórych placówkach wystarczy podać szacunkowe koszty poszczególnych etapów (np. zaczerpnięte ze strony internetowej firmy, od której kupiliśmy projekt), inne wymagają osobnego dokumentu, sporządzonych na specjalnym druku i podpisany przez osoby z uprawnieniami budowlanymi. i podpisany przez osoby z uprawnieniami budowlanymi.

Pamiętaj, że ceny nie są stałe, dlatego  warto uwzględnić kilkuprocentowy margines w przypadku podwyżek.

Rodzaje kosztorysów budowlanych

Są 4 typy kosztorysów, a różnią się one miedzy sobą głównie zakresem prac i szczegółowością opisania poszczególnych etapów. Np. kosztorys wstępny to z reguły krótkie zestawienie prac i kosztów, a kosztorys inwentarski może mieć nawet kilkaset stron. 

Kosztorys wstępny

 • Daje wstępną informację o zakresie i wartości robót budowlanych.
 • Dla osób starających się o kredyt - stanowi to podstawową informację potrzebną do ustalenia zdolności kredytowej.
 • Pozwala zoptymalizować koszty budowy i sprawdzić, czy dysponujemy wymaganymi kosztami.

Kosztorys inwestorski (przedwykonawczy)

 • To szczegółowa kalkulacja robót budowlanych.
 • Wycena musi zostać opracowana na podstawie wymogów technicznych.
 • Pozwala określić: budżet budowy oraz koszty poszczególnych etapów prac budowlanych.
 • Sporządzanie tego typu wyceny wymaga posiadania praktycznej wiedzy technicznej. 

Kosztorys ofertowy 

 • To dokument tworzony przez wykonawcę robót budowlanych.
 • W kosztorysie przedstawia on swoją propozycję wyceny robót.
 • Inwestor porównuje kosztorysy ofertowe z kosztorysem inwestorskich i wybiera najlepszą ofertę.

Kosztorys powykonawczy

 • Kiedy poprzednie kosztorysy są przygotowane przed przystąpieniem do prac, ten opracowuje się już po ich wykonaniu.
 • Stanowi on kontrolę kosztów wykonanych prac i pozwala odpowiedzieć na pytanie ile środków zostało już pochłonięte, a  ile zostało w budżecie na realizację inwestycji. 

Czy mogę samodzielnie wykonać kosztorys?

Nie ma żadnych przeszkód formalnych*, by Inwestor sam przygotował swój plan finansowy budowy. W sieci można znaleźć wiele praktycznych wskazówek, jak się do tego zabrać. Ale uważam, że jeśli brak Ci doświadczenia i wiedzy technicznej, nie będziesz wstanie przygotować dobrego kosztorysu.

A dobry kosztorys to realny kosztorys, czyli taki, który odzwierciedla rzeczywiste koszty i możliwe do wykonania terminy poszczególnych etapów. Najlepiej zlecić go profesjonalistom.

Cena kosztorysu to 300-1000 zł (zależne od jego szczegółowości i wielkości planowanej inwestycji).
Kosztorys budowy można zamówić przy okazji nabywania gotowego projektu domu lub zlecić go podczas zamawiania indywidulanego projektu. Taki kosztorys najlepiej przedstawić do oceny Kierownikowi Budowy. 

*Chyba, ze stawiane przez bank. Ale to się rzadko zdarza.