Podjąłeś decyzję o budowie domu. Masz już projekt i pozwolenie na budowę, znalazłeś wykonawcę, z którym podpisałeś umowę o roboty budowlane i po wielu miesiącach oczekiwania budowa domu została zakończona.

Wykonawca wykonał przedmiot umowy – wybudował dom, wydaje się więc, że spełnił wszystkie swoje zobowiązania z umowy. Nie oznacza to jednak, że z chwilą zakończenia robót odpowiedzialność wykonawcy za tę budowę się skończyła. 

Gwarancja jakości wykonania robót - co to jest?

Po wprowadzeniu do domu mogą pojawić się różne problemy, jak np. zacznie przeciekać dach, na ścianie pojawi się wilgoć lub pleśń, drzwi nie będą się domykały. Warto pamiętać, że w przypadku pojawienia się jakiejkolwiek nieprawidłowości, należy zgłosić ją wykonawcy, gdyż może okazać się, że wykonawca będzie ponosił za nią odpowiedzialność.

Istnieje kilka podstaw dochodzenia roszczeń od wykonawcy w sytuacji wystąpienia wad fizycznych. Jedną z takich podstaw jest właśnie gwarancja jakości robót budowlanych.

Jak ją ustalić? Otóż nie jest to ochrona inwestora, która przysługuje w sposób automatyczny. Gdy zauważysz jakąkolwiek wadę fizyczną, powinieneś zajrzeć do umowy i sprawdzić czy umówiłeś się z wykonawcą o dodatkowe zabezpieczenie Twoich interesów – gwarancję jakości robót. Jeżeli znajdziesz paragraf w  umowie o takiej nazwie lub oddzielny dokument zawierający oświadczenie wykonawcy o udzieleniu gwarancji jakości, to oznacza to, że wykonawca udzielił Ci takiej ochrony.

W takiej sytuacji z dużym prawdopodobieństwem zostały wskazane zasady odpowiedzialności wykonawcy i zasady postępowania w przypadku wykrycia wady, np. za co wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność czy za same roboty czy również za materiały, przez jaki czas obowiązuje taka ochrona, w jaki sposób i w jakim terminie należy zgłaszać wady, a w końcu czego możesz żądać od wykonawcy.Jak ją ustalić? Otóż nie jest to ochrona inwestora, która przysługuje w sposób automatyczny.

Gdy zauważysz jakąkolwiek wadę fizyczną, powinieneś zajrzeć do umowy i sprawdzić czy umówiłeś się z wykonawcą o dodatkowe zabezpieczenie Twoich interesów – gwarancję jakości robót. Jeżeli znajdziesz paragraf w umowie o takiej nazwie lub oddzielny dokument zawierający oświadczenie wykonawcy o udzieleniu gwarancji jakości, to oznacza to, że wykonawca udzielił Ci takiej ochrony.

W takiej sytuacji z dużym prawdopodobieństwem zostały wskazane zasady odpowiedzialności wykonawcy i zasady postępowania w przypadku wykrycia wady, np. za co wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność czy za same roboty czy również za materiały, przez jaki czas obowiązuje taka ochrona, w jaki sposób i w jakim terminie należy zgłaszać wady, a w końcu czego możesz żądać od wykonawcy.

Zakres ochrony

Strony mogą dowolnie umówić się na okres ochrony, w którym wykonawca jest odpowiedzialny względem inwestora, nie ma granic i limitów. Natomiast może się tak zdarzyć, że termin taki nie zostanie w umowie w ogóle przewidziany. Nie powoduje to, że gwarancja nie obowiązuje, tylko w takiej sytuacji domyślnie okres ten wynosi 2 lata. Jednak w praktyce okres ten jest dłuższy i wynosi 3, 5 a nawet 10 lat, w zależności jak wynegocjują strony na etapie zawierania umowy.

Może pojawić się wątpliwość do kogo powinieneś się zgłosić w sytuacji, gdy popsuje się np. włącznik do światła, a Ty wiesz, że zakres prac elektrycznych wykonywał podmiot trzeci zatrudniony przez wykonawcę. Nawet, jak wykonawca działał za pomocą podwykonawców, to roszczenia swoje skieruj do wykonawcy. Odpowiedzialność wykonawcy rozciąga się również na podmioty działające na jego zlecenie. 

Pojawiła się wada, sprawdziłeś umowę, a tam nie ma ani słowa o gwarancji jakości. W takiej sytuacji należy sięgnąć do innej instytucji chroniącej Twoje prawa, tj. rękojmi za wady fizyczne.

Ta instytucja została uregulowana w Kodeksie cywilnym i również umożliwia Ci dochodzenie praw od wykonawcy. Ochrona Twoich interesów na tej podstawie wynika z przepisów prawa, niezależnie od tego czy zawarłeś takie uregulowania w umowie z wykonawcą.

Należy pamiętać, że nie istnieje obowiązek zawierania Gwarancji jakości robót w umowie i nie wynika ona z przepisów, gdy takich regulacji w umowie nie zawrzesz nie posiadasz ochrony na tej podstawie – w przeciwieństwie do ochrony na podstawie rękojmi.
 
Zatem to, czy w ogóle gwarancja jakości została udzielona oraz na jakich zasadach możesz domagać się roszczeń z jej tytułu, będzie zależało wyłącznie od przebiegu negocjacji z wykonawcą, a w konsekwencji od treści zawartej umowy.

Zadbaj o umowę z wykonawcą

Jeśli chcesz, by w Twojej umowie z wykonawcą zawarta była gwarancja jakości robót budowlanych, powinieneś wprowadzić do niej stosowane przepisy. Warto w tym przypadku skorzystać z umowy przygotowanej przez specjalistę. 

 

 

Firmy budowlane - komu zlecić budowę domu?

Zobacz listę sprawdzonych wykonawców domu. Kontakty do firm budowlanych z Twojego regionu z terminami na 2023/2024 - w jednym miejscu. Katalog zawiera 4001+ firm.