Niejednokrotnie po zakupie lub odbiorze nieruchomości od wykonawcy odkrywamy pewne ukryte wady, na przykład pęknięcia elementów konstrukcyjnych budynku. Dokumentem niezbędnym do dochodzenia swoich praw staje się wtedy ekspertyza budowlana. Jak ją uzyskać i co warto wiedzieć?

Ekspertyza budowlana jest opracowaniem, w którym zawarte są wszelkie szczegóły dotyczące stanu technicznego danego budynku. Są one poparte obliczeniami i badaniami poszczególnych elementów konstrukcyjnych, takich jak dach, ściany, fundamenty, stropy, elewacja, okna itp. Napisanie ekspertyzy wymaga wykonania dokładnych oględzin budynku, szeregu pomiarów i wyliczeń. Kto wydaje ekspertyzy budowlane? Mogą to zrobić osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi - rzeczoznawcy budowlani (szczególnie do celów procesowych), technicy i inżynierowie. Wybierając odpowiedniego fachowca, upewnijmy się, czy ma on uprawnienia do wykonywania ekspertyz budowlanych i jest doświadczony w danej dziedzinie. Wykonanie dobrej jakości dokumentacji tego typu wymaga bardzo dużej wiedzy specjalistycznej i sporego doświadczenia.

Ekspertyza budowlana - cena

Cena ekspertyzy budowlanej wynosi zazwyczaj kilka tysięcy złotych, chociaż proste opinie techniczne można uzyskać już za ok. 1000 zł. Koszt ekspertyzy budowlanej jest zależny od wielu czynników - wielkości budynku, stopnia zniszczeń, lokalizacji inwestycji oraz ilości danych, jakie ma zawierać dokument. Więcej (nawet kilkanaście tysięcy złotych) zapłacimy za dokument dotyczący biurowca, a mniej za taki, który dotyczy budynku mieszkalnego. Rzeczoznawcy budowlani najdrożej cenią swoje usługi w dużych miastach wojewódzkich - Warszawie, Łodzi, Poznaniu czy Wrocławiu. W mniejszych miasteczkach i wsiach koszt ekspertyzy budowlanej będzie niższy. 

Kiedy jest potrzebna ekspertyza budowlana? 

Istnieje szereg sytuacji, kiedy ekspertyza budowlana jest niezbędna dla właściciela budynku. Pierwszą z nich jest sam zakup nieruchomości - warto zainwestować w opinię fachowca o stanie technicznym budynku, który chcemy nabyć, szczególnie jeśli zauważamy uszkodzenia jego elementów konstrukcyjnych. Może się bowiem okazać, że wady konstrukcyjne budynku są na tyle rozległe, że jego zakup i remont jest nieopłacalny. Kolejna sytuacja występuje wtedy, kiedy właściciel chce zmienić przeznaczenie budynku. Ekspertyza budowlana jest wtedy jednym z podstawowych dokumentów, o jakie powinien się postarać. 

Sytuacją, kiedy potrzebne są ekspertyzy budowlane, jest pojawienie się wad konstrukcyjnych w strukturze budynku podczas jego użytkowania lub problemy z akustyką budynku. Taka ekspertyza powinna zostać wykonana szczególnie wtedy, gdy wady uwidaczniają się po stosunkowo krótkim użytkowaniu budynku. Może wówczas być podstawą do wytoczenia procesu sądowego wykonawcy budowy czy projektanta, który dopuścił się zaniedbań lub wykonał swoje zadanie niezgodnie ze sztuką budowlaną. Fachowiec będzie w stanie ocenić, czy są to poważne wady, czy jedynie standardowe zużycie danych elementów. Otrzymamy również podpowiedź, jak naprawić daną wadę. 

Ekspertyzy budowlane są często wykonywane po wszelkiego rodzaju wydarzeniach losowych, które mogły wpłynąć na konstrukcję budynku - pożarach, wybuchach gazu, zalaniach, uszkodzeniach na skutek silnych wiatrów, burz, gradu itp. Opinia fachowca jest w takich sytuacjach podpowiedzią, co dalej robić z budynkiem - czy nadaje się on do remontu lub odbudowy, czy bardziej opłacalne będzie całkowite jego wyburzenie. Ekspertyza jest niezbędna również w przypadku katastrof budowlanych, takich jak np. zawalenie się budynku lub jego elementu. 

Co powinna zawierać ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana powinna zawierać szereg szczegółowych danych dotyczących stanu technicznego budynku. Na wstępie powinien znajdować się opis przedmiotu ekspertyzy i cel, któremu ma służyć. Dalej w dokumencie powinien znaleźć się opis badanych elementów, materiałów, z których zostały wykonane i ich wymiarów. Rzeczoznawca umieszcza w ekspertyzie budowlanej informacje o sposobie wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych - posadowienia fundamentów, konstrukcji ścian, dachu, stropu itp. Opisuje również metodologię wykonania badań i pomiarów tych elementów. Niezbędnym elementem ekspertyzy jest również dokumentacja fotograficzna, a jeśli zachodzi taka potrzeba, również rysunkowa badanych części konstrukcji. W profesjonalnej ekspertyzie budowlanej znajdziemy także obliczenia dopuszczalnych obciążeń dla fundamentów, ścian, stropu, dachu, nadproży czy belek z powołaniem norm, które do tych obliczeń zostały użyte. Ostatnim elementem ekspertyzy budowlanej są wnioski z przeprowadzonych badań i oględzin. Należą do nich m.in.: ocena stanu technicznego budynku, jego przydatność, dopuszczalność dalszej rozbudowy lub przebudowy i opis stanu technicznego założonych w budynku instalacji. Ekspertyza w tej części zawiera również opis ewentualnych uszkodzeń, ich przyczynę i zalecenia dotyczące koniecznych napraw. Bardziej szczegółowe ekspertyzy budowlane zawierają także rekomendowany sposób wykonania renowacji budynku.