Działka położona nad jeziorem to marzenie wielu inwestorów poszukujących idealnego miejsca na budowę domu. Jednak czy faktycznie taka inwestycja to dobry pomysł? Jak się okazuje, nie zawsze. Dlatego warto wiedzieć, na co dokładnie zwracać uwagę, zanim podejmie się decyzję o zakupie.

Często zakup działki z dostępem do jeziora wiąże się z szeregiem formalności, które trzeba spełnić, zanim dojdzie do zakupu. Warto dokładnie sprawdzić, czy teren, na jakim znajduje się wydzielona działka, rzeczywiście jest tak atrakcyjny, jak przedstawia to właściciel. Powinniśmy też dobrze przemyśleć, co ma powstać na zakupionym terenie – dom rekreacyjny czy inna inwestycja. Jest to szczególnie ważne w przypadku działek położonych w pobliżu terenów chronionych.

Działka nad jeziorem z linią brzegową – co to oznacza?

Na działce, która graniczy bezpośrednio z jeziorem, wyznaczana jest linia brzegowa. Może to znacząco ograniczać dowolność zabudowy na takiej działce. Tereny położone bezpośrednio nad wodami podlegają przepisom prawa wodnego, które wraz z przepisami prawa budowlanego określają m.in. warunki zabudowy takiego terenu i jego grodzenia. Warto podkreślić, że działka z linią brzegową jeziora nie może być całkowicie ogrodzona. Ogrodzenie musi się kończyć co najmniej 1,5 m od wyznaczonej linii brzegu. Wyjątkiem są sytuacje związane m.in. terenami ważnymi dla obronności państwa.

Trzeba też pamiętać o tym, że działka, na której znajduje się linia brzegowa jeziora, wiąże się z koniecznością udostępniania terenu nadbrzeżnego na potrzeby wykonywania koniecznych robót. Przykładem może być tu ustawienie znaków żeglugowych. Właściciel terenu powinien zapewnić swobodny dostęp do jeziora w celach turystycznych i wypoczynkowych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule 233 ustawy Prawo wodne. Jeżeli inwestor nie zastosuje się do tych przepisów, musi liczyć się z tym, że może zostać nałożona na niego kara finansowa.

Działka rekreacyjna nad jeziorem – co warto wiedzieć przed zakupem?

Jeżeli inwestora interesuje konkretna działka rekreacyjna nad jeziorem, to oprócz wspomnianych kwestii regulowanych prawem wodnym powinien zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania terenu. Dlaczego jest to tak ważne? Dokument ten określa, jakie może być położenie budynku na konkretnej działce, a także jak będzie zagospodarowany teren na sąsiednich działkach. Plan miejscowy pozwala na sprawdzenie, czy w pobliżu będą znajdowały się inne działki rekreacyjne, czy planowana jest budowa drogi itp. Dobrze jest też zapoznać z zarządzeniem wojewody na temat utworzenia parków krajobrazowych lub obszarów chronionego krajobrazu. Jest to bardzo ważne w przypadku terenów położonych nad jeziorami. Jak się okazuje, bardzo często w pobliżu zbiorników wodnych gniazdują rzadkie okazy ptactwa, dla których ustawiane są chronione enklawy. Gdy taki teren znajduje się w pobliżu interesującej dla inwestora działki, może okazać się, że budowa wymarzonego domu będzie tam niemożliwa. W takiej sytuacji obowiązują bowiem przepisy zakazujące budowania nowych obiektów mieszkalnych w pasie terenu o szerokości 100 m od linii brzegowej jeziora. Na takich terenach można jednak wznosić obiekty związane z gospodarką lub turystyką wodną.

Przed zakupem działki dobrze jest sprawdzić, czy nie jest ona zakwalifikowana jako teren objęty zagrożeniem powodziowym. Jeśli tak jest, budowa jakichkolwiek obiektów będzie na niej niemożliwa.

Wszystkie wyżej wymienione kwestie warto sprawdzić z dużą starannością. Szczególną czujność powinniśmy wykazać wtedy, gdy na sprzedaż jest bardzo tania działka z dostępem do jeziora. Może to bowiem oznaczać, że sytuacja prawna gruntu nie jest do końca wyjaśniona lub zachodzą przesłanki utrudniające prowadzenie na nim jakichkolwiek inwestycji.

Działka budowlana nad jeziorem – sprawdź przed zakupem!

Kiedy działka przy jeziorze jest już wybrana i nie występują przeszkody, które uniemożliwiają postawienie na niej domku, warto sprawdzić kilka innych kwestii, które mogą wpłynąć na przyszłą inwestycję, a w szczególności na jej koszt.

Przede wszystkim należy zbadać poziom wód gruntowych i nośność gruntu. Takie badanie, którego koszt wynosi ok. 1500 zł, pozwoli określić, czy na danym terenie można postawić dowolny dom, czy też konieczne będzie poszukiwanie specjalnego projektu, np. domu bez podpiwniczenia na płycie fundamentowej. Ostatecznym rozwiązaniem może okazać się wymiana gruntu lub jego podwyższenie.

Warto też zapoznać się z kwestią podłączenia wszelkich mediów, a więc dowiedzieć się, czy działka jest uzbrojona, a jeśli nie, to czy możliwe będzie doprowadzenie do niej wszystkich mediów i jaki będzie tego koszt.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: