Przyłącza na działce budowlanej to pierwszy etap przez rozpoczęciem właściwych prac. Jak je sprawnie wykonać i czego potrzebujesz? Zobacz poradnik krok po kroku.

Uzbrojenie działki budowlanej: przyłącza

Ważną kwestią jest doprowadzenie wszystkich niezbędnych mediów do naszej działki, zanim sprowadzimy ekipę budowlaną. Dlatego po  zabezpieczeniu placu budowy warto przystąpić do realizacji przyłączy, mówimy tutaj o kwestii dorowadzenia do działki wody, energii elektrycznej na cele budowlane i kanalizacji sanitarnej.

Przyłącze wodociągowe

W przypadku przyłącza wodociągowego - wykonujemy wpięcie do istniejącej sieci i doprowadzamy wodę w pobliżu planowanej budowy, podobnie z siecią kanalizacji sanitarnej. Jednak aby to było możliwe, w pobliżu naszej działki musi występować taka sieć - informację o infrastrukturze technicznej w pobliżu naszej działki (albo na naszej działkę) w najprostszy sposób zdobędziemy, wyciągając z zasobów Starostwa Powiatowego mapę zasadniczą. Do takiego celu potrzebujemy wcześniej znać numer ewidencyjny naszej działki oraz obręb – dostajemy wówczas mapę w wersji drukowanej albo cyfrowej. Na takiej mapie wodociąg sygnowany jest symbolem „w”, kanalizacja sanitarna „ks” a sieć energetyczna „eN”.

Jak złożyć wniosek o przyłącze wodociągowe?

Jeśli w pobliżu naszej działki bądź na działce występują sieci - składamy do zarządcy sieci wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Gestorzy mają obowiązek udzielić nam informacji o możliwości przyłączenia w ciągu 30 dni – wówczas w warunkach mamy określoną średnicę przyłączenia do sieci oraz miejsce włączenia do sieci. Jeśli włączenie do sieci będzie wykonane w pasie drogowym wcześniej musimy wystąpić do zarządcy pasa drogowego o wydanie zgody na roboty w pasie drogowym. Warunki są ważne trzy lata i na ich podstawie musimy zlecić wykonanie projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego. Po pozytywnym uzgodnieniu możemy przystąpić do realizacji przyłącza – takie roboty warto zlecić firmie, która dysponuje odpowiednim doświadczeniem oraz sprzętem do robót ziemnych.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

Przyłącze energii elektrycznej

W przypadku energii elektrycznej, wcześniej musimy podsiać umowę z dystrybutorem energii na wykonanie układu pomiarowo-rozliczeniowego (licznika) – najczęściej w granicy działki. Aby doprowadzić prąd do granicy naszej działki, w pierwszej kolejności musimy odnaleźć dystrybutora sieci działającego na terenie planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Na terenie naszego kraju działa 4 głównych operatorów sieci dystrybucyjnej (OSD), którzy dostarczają prąd do większości gospodarstw domowych, należą do nich:

  • Tauron Dystrybucja SA
  • PGE Dystrybucja SA
  • Enea Operator Sp. z o.o.
  • Energa – Operator SA

Jeżeli wiemy, który dystrybutor obsługuje nasz rejon – po naszej stronie powinniśmy złożyć kompletny wniosek o warunki przyłączenia u dystrybutora sieci, który jest zarządcą na naszym terenie. Tak wniosek składa się z części formalnej, gdzie podajemy nasze dane osobowe oraz załączniki tj.

  • Mapę zasadnicza z projektowym obrysem budynku i lokalizacją złącza kablowego.
  • Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością – np. nr księgi wieczystej.
  • Załączniki uzupełniające (składamy gdy inwestycja składa się z większej liczby budynków)

Po złożeniu warunków – ustawowo powinniśmy otrzymać warunki przyłączenia w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Po tym czasie, przedsiębiorstwo energetyczne powinno nam przesłać warunki przyłączenia oraz umowę kompleksową na dostarczenie do granicy naszej działki złącza kablowego wraz z licznikiem. Zazwyczaj przedsiębiorstwa energetyczne deklarują wykonanie przyłącza w przeciągu kilku do kilkunastu miesięcy.

Do inwestora należy w tym czasie wykonanie odpowiedniej instalacji kablowej – na czas budowy montuje się tablicę tymczasową, która służy jako zasilanie palcu budowy. Po zakończeniu SSO, tablicę rozdzielczą montuje się wewnątrz budynku w wydzielonej przestrzeni instalacyjnej. Dzięki takim działaniom możemy w najlepszy możliwy sposób przygotować się na przyjęcie przyszłej ekipy budowalnej, zapewniając im odpowiednie zaplecze techniczne oraz prąd, bez którego ciężko w dzisiejszych czasach jest rozpocząć wszelkie prace budowlane.

Autor: mgr inż. Damian Czernik
Projektant instalacji sanitarnych, specjalista budownictwa energooszczędnego, autor bloga Okiem inżyniera

dc_do_bio.jpg