Kiedy dom jest wybudowany na tak zwanym trudnym gruncie, np. z wysokimi wodami gruntowymi, na gliniastej lub niejednorodnej glebie, może dochodzić do zalewania budynku. Grozi to zawilgoceniem murów i rozwojem pleśni na ścianach, co z kolei może powodować osłabienie konstrukcji budynku, a przede wszystkim zagraża zdrowiu domowników. Patogenne organizmy prowadzą do rozwoju różnorodnych chorób, a także nasilają objawy alergii i astmy. Aby zminimalizować ryzyko zalania piwnicy i zawilgocenia ścian, warto wykonać na działce drenaż opaskowy.

Jest to jeden z najczęściej stosowanych sposobów na obniżenie poziomu wód gruntowych, który wykonuje się wokół domów jednorodzinnych przy różnych rodzajach gleb. Jak wykonać drenaż opaskowy krok po kroku?

Drenaż opaskowy domu – co to jest?

Drenaż opaskowy wokół budynku stosuje się przede wszystkim w sytuacji, gdy dom posadowiony jest na działce, gdzie występują wysokie wody gruntowe. Drenaż opaskowy domu wykonuje się w szczególności, jeśli jest on zbudowany na gruntach nieprzepuszczalnych, takich jak glina czy ił. Jeżeli dom posadowiony jest na gruntach przepuszczalnych, niekiedy okazuje się, że wykonanie drenażu nie jest konieczne. Kwestię tę zawsze skonsultować ze specjalistą z zakresu geologii i geodezji.

Czym dokładnie jest drenaż opaskowy? Jest to system rur drenarskich, które wkopuje się w ziemię dookoła budynku. Do wykonania drenażu wykorzystuje się rury perforowane. Woda dostaje się do nich przez niewielkie otwory, a odpowiednio skonstruowany system odwadniający pozwala na ich odprowadzenie z okolic domu. Dość często można się spotkać również z nazwą „drenaż opaskowy fundamentowy”, gdyż tego rodzaju konstrukcje wykonuje się w pobliżu fundamentów, zarówno w domach podpiwniczonych, jak i bez podpiwniczenia.

To, czy drenaż opaskowy budynku jest konieczny, zależy przede wszystkim od poziomu wód gruntowych, typu gleby oraz konstrukcji budynku. Inny poziom wód gruntowych uznaje się za zagrażający w przypadku domów z piwnicą, a inny w przypadku budynków bez podpiwniczenia. Podejmując decyzję o wykonaniu drenażu, trzeba również pamiętać o tym, że w ciągu roku poziom wód gruntowych może ulegać znaczącym zmianom, szczególnie na wiosnę po zimowych roztopach. Może się wówczas okazać, że wykonanie odpowiednio zaprojektowanego drenażu jest konieczne, nawet jeśli przez większą część roku poziom wód gruntowych jest niski.

Jak wykonać drenaż opaskowy?

Do wykonania drenażu używa się rur drenarskich, które mają specjalnie przygotowaną perforację umożliwiającą wodzie wpłynięcie do środka rury. Najczęściej rury te wykonane są z tworzyw sztucznych. W sklepach można też spotkać rury wykonane z ceramiki. Dodatkowo do rur warto dobrać odpowiednią otulinę – gdy drenaż opaskowy wykonywany jest w glinie, zaleca się otulinę z włókien kokosowych. W przypadku gruntów ziarnistych i mieszanych otulina może być wykonana z tworzyw sztucznych. Dzięki otulinie rury są chronione przed zatykaniem. Wymaganym elementem systemu są również studzienki – rewizyjne, które umieszcza się przy każdym rogu budynku, oraz studzienka zbiorcza, montowana na końcu drenażu.

Prace związane z wykonaniem drenażu opaskowego najprościej wykonuje się na gruntach przepuszczalnych. Wystarczy wówczas wokół ław fundamentowych wykopać doły na odpowiedniej głębokości i ułożyć obsypkę filtracyjną, na której układa się rury. Kolejnym elementem systemu drenującego jest druga warstwa obsypki filtracyjnej i grunt rodzimy.

Nieco inaczej przedstawia się wykonanie drenażu opaskowego na gruntach nieprzepuszczalnych, np. w glinie. W takim przypadku konieczne jest wcześniejsze wykonanie drenażu płaszczyznowego. Przygotowanie do układania drenażu rozpoczyna się wówczas od zabezpieczenia ścian przed zawilgoceniem. Najczęściej kładzie się odpowiednio przygotowaną izolację przeciwwilgociową oraz styropian, a następnie warstwę drenażową. Całość zabezpiecza się tkaniną filtracyjną. Od tego momentu wykonanie drenażu przebiega podobnie jak w przypadku gruntów przepuszczalnych. Na tkaninie układa się obsypkę, a na niej rury drenażowe, które należy zabezpieczyć otuliną. Na rurach kładzie się kolejną warstwę obsypki i grunt, którego zadaniem jest wypełnienie wykopu. Dodatkowo zaleca się wykonanie opaski żwirowej przy ścianach budynku na wysokości gruntu, co ma pozwolić na sprawniejsze odprowadzanie wody opadowej w głąb ziemi.