Pompa ciepła, instalacje elektryczne, gazowe a może olejowe? Prosty poradnik dla osób, które planują budowę domu.

Czym ogrzewać dom?

To pytanie powinno być zadane jak najwcześniej, już na etapie planowania domu, wyboru  projektu i jego adaptacji. Musisz pamiętać, że ogrzewanie to będzie najkosztowniejsza ze wszystkich  instalacji w budynku (mówimy tu o kosztach budowy i eksploatacji). A biorąc pod uwagę, że sezon grzewczy w Polsce trwa około 5 miesięcy, to decyzja jest istotna. 

Co to znaczy dobry system grzewczy?

To taki, który zapewnia komfort cieplny, czyli skutecznie ogrzewa dom, jest stosunkowo mało wymagający w użytkowaniu i niedrogi w budowie oraz nie pochłania całego budżetu domowego przy rachunkach.   

Co wpływa na koszty ogrzewania domu?

Po pierwsze sprawny i efektywny system grzewczy, rodzaj używanego paliwa (opału) oraz poziom izolacyjności cieplnej przegród budowlanych (ścian, okien i drzwi).

 

Rodzaje urządzeń grzewczych 

Na rynku instalacji systemów grzewczych, dostępna jest pełna gama różnych urządzeń, które różnią się używanym paliwem. Mamy więc:

 • Instalacje gazowe
 • Instalacje zasilane paliwem stałym (koks, drewno węgiel)
 • Instalacje elektryczne
 • Instalacje olejowe
 • Pompy ciepła
 • Węzły cieplne

Instalacje gazowe, zasilane paliwem stałym oraz część pomp ciepła przekazuje ciepło do instalacji c.o. Instalacja ta jest wypełniona wodą, która jest nośnikiem ciepła. Przepływając przez grzejniki lub rury ogrzewania podłogowego ogrzewa nasze pomieszczenia.

Kotły gazowe wymagają podłączenia do sieci gazowej lub mogą być zasilane ze zbiorników. Przed zakupem działki należy potwierdzić możliwość podłączenia do sieci gazowej. Nie wszędzie jest taka możliwość. Należy pamiętać, że zlokalizowanie zbiornika na gaz obwarowane jest całym szeregiem przepisów i konieczne będzie zlecenie projektu na ten zakres.

Instalacje elektryczne opierają się na ogrzewaniu powietrza przy pomocy grzałki lub płyty zamontowanej w obudowie grzejnika. Instalacja jest tania w budowie, prosta w eksploatacji jednakże droga w użytkowaniu.

Zyskującym na popularności w Polsce rozwiązaniem ogrzewania domu są pompy ciepła. Na rynku istnieje wiele typów urządzeń. Najpopularniejsze z nich to: gruntowe pompy ciepła wykorzystujące naturalne ciepło, znajdujące się pod ziemią. Tę kategorię możemy podzielić na pompy ciepła z pionowym i poziomym wymiennikiem.

Pierwsza grupa wymaga wykonania odwiertu na głębokość ok. 20-100m.

Druga grupa wymaga ułożenia sieci przewodów na głębokości ok. 1,5m. Warunki gurntowo-wodne na naszej działce będą miały duży wpływ na sprawność instalacji. W przypadku braku możliwości zastosowania gruntowego wymiennika ciepła możemy wykorzystać powietrzne pompy ciepła. Urządzenie wygląda podobnie jak klimatyzator.

Poprzez układ skraplacz-parownik, urządzenie dostarcza ciepło z powietrza zewnętrznego. Należy wziąć pod uwagę to, że wydajność tego układu będzie spadać wraz z temperaturą zewnętrzną. W przypadku silnych mrozów urządzenie będzie wykorzystywać grzałkę elektryczną do odszraniania urządzenia, co będzie generować koszty po stornie zasilania w energię elektryczną. 

W przypadku pomp ciepła pojawiają się oznaczenia COP i SCOP. COP to współczynnik wydajności urządzenia – pamiętaj że każdy producent będzie go przedstawiać w korzystnych dla siebie warunkach temperaturowych. SCOP to z kolei sezonowy współczynnik wydajności urządzenia, który pozwoli na bardziej miarodajne porównanie urządzeń. Pompa ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną, która zapewnia dużą część prądu do jej działania, jest rozwiązaniem które będzie miało najniższy koszt eksploatacyjny jak również będzie rozwiązaniem, które będzie najbardziej ekologiczne.

W przypadku działek zlokalizowanych w mieście możemy mieć możliwość podłączenia do miejskiej sieci cieplnej. W sieci cieplnej płynie czynnik (para, woda) o bardzo wysokiej temperaturze. Poprzez wymiennik ciepła zlokalizowany w naszym budynku możemy uzyskać ciepło do ogrzania domu. Rozwiązanie to jest bardzo wygodne eksploatacyjnie, bo nie są wymagane od nas żadne dodatkowe czynności. Zaletą jest także brak emisji zanieczyszczeń na naszej działce. Podobnie jak w przypadku podłączenia do sieci gazowej powinniśmy uzyskać informację o możliwości podłączenia do sieci cieplnej, przed zakupem działki.

Kwestie prawne

Aktualizacje przepisów warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, utrudniają (ale nie zabraniają) użycie paliw kopalnianych, a stawiają na energię odnawialną. Warunki Techniczne (dalej: WT) wymuszają na budynku uzyskanie odpowiedniego standardu energooszczędności (jest to już sprawdzane przy wydawaniu pozwolenia na budowę). Co jest najlepiej „punktowane” wg nowych WT?:

 • wybór dobrze nasłonecznionej działki,
 • projekt budynku, gdzie bryła jest zwarta,
 • odpowiednia izolacja rur, połączona z podgrzewaniem wody za pomocą energii słonecznej,
 • zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • biomasa jako główne źródło ciepła

Dla kogo jakie ogrzewanie?

czym ogrzewac dom (2).png