Czego oczekiwać od kierownika budowy i co świadczy, że będzie on dobrym partnerem - dla naszej inwestycji? Sprawdź rady od inżyniera budowy.

Budowa domu jednorodzinnego, wbrew pozorom, jest skomplikowanym i złożonym procesem. W związku z tym przepisy wymagają, aby prace były prowadzone przez osobę legitymującą się odpowiednimi uprawieniami budowlanymi. Wybór kierownika budowy, do którego mamy zaufanie pozwoli nam spokojnie przejść cały proces budowy. Przed podpisaniem umowy z wybranym kierownikiem musimy sobie odpowiedzieć na pytanie – czego możemy od niego oczekiwać?

Obowiązki kierownika budowy

Prawo budowlane jasno definiuje podstawowe obowiązki kierownika budowy. Zakres ten możemy oczywiście zwiększyć, ale powinniśmy to wyraźnie zapisać w umowie.

Wybrany przez nas kierownik musi od nas jako Inwestora protokolarnie przejąć plac budowy. Od tego momentu rozpoczyna się jego odpowiedzialność za prowadzone prace. 

Bardzo istotnym obowiązkiem kierownika jest prowadzenie dokumentacji budowy. Ma on obowiązek prowadzenia dziennika budowy oraz gromadzenia wszystkich dokumentów związanych z realizacją prac. Dokumenty te stanowią część dokumentacji powykonawczej, którą jako Inwestor powinniśmy dostać na zakończenie budowy.

Kierownik zapewnia geodezyjne wytyczenie naszego budynku (trzeba pamiętać, że za geodetę musimy zapłacić sami) przed rozpoczęciem prac. 
Jednym z zasadniczych obowiązków naszego kierownika jest zapewnienie bezpieczeństwa robót na budowie.

Kierownik ma obowiązek przygotować plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przed rozpoczęciem prac. Musi również w taki sposób koordynować prace, aby były one zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Czego oczekiwać od kierownika budowy?

Kluczem do udanej realizacji inwestycji jest stosowanie odpowiednich materiałów. Kierownik budowy ma obowiązek dopilnować, aby materiał posiadał niezbędne dopuszczenia do stosowania oraz był zgodny z dokumentacją projektową.

Wszelkie prace ulegające zakryciu powinny nam zostać zgłoszone do odbioru przez kierownika, a z odbiorów powinny zostać przygotowane protokoły. Kierownik musi również zapewnić, że zostały dokonane wszystkie wymagane przepisami próby i sprawdzenia instalacji, urządzeń i przewodów kominowych. Zapewni to bezpieczeństwo użytkowania naszego domu.

Kluczowym momentem w budowie domu jest zgłoszenie obiektu do odbioru w odpowiednich urzędach. Kierownik budowy dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy, wypełnia niezbędne oświadczenia i formularze oraz uczestniczy w czynnościach odbioru.

Oprócz wymienionych powyżej obowiązków wynikających z przepisów możemy oczekiwać, że kierownik budowy z racji swojej wiedzy i doświadczenia będzie dla nas przewodnikiem po procesie budowy domu.

Dobry kierownik budowy - czyli jaki?

Dobry kierownik budowy będzie w stanie ocenić jakość oraz ekonomiczność przyjętych rozwiązań projektowych. Sugestie co do możliwości zmian mogą nam pozwolić na zaoszczędzenie znacznej ilości pieniędzy lub czasu. Kierownik budowy może nas wspomóc w rozmowach z projektantem.
Większość z nas nie będzie miała wystarczająco dużo czasu, aby nadzorować prac poszczególnych ekip zatrudnionych przy budowie domu. Rolą kierownika jest sumienna weryfikacja jakości prac.

Wychwycenie błędów na wczesnym etapie pozwoli uniknąć kosztownych napraw w przyszłości.

Kierownik budowy powinien nam również pomóc w ułożeniu realnego harmonogramu budowy.

Osoba znająca wszystkie zależności techniczne i mająca bagaż doświadczenia zrealizowanych budów pozwoli nam bardziej życiowo spojrzeć na tempo prowadzenia robót.

Pamiętajmy, że wybór odpowiedniej osoby na to stanowisko będzie miał duży wpływ na jakość całego procesu budowy. Należy unikać sytuacji, kiedy kierownik budowy będzie figurantem, który składa jedynie podpisy w dzienniku budowy. Taka sytuacja spowoduje, że nadzór nad pracami będzie jedynie fikcyjny.

Podsumowując pamiętajmy, że kierownik budowy będzie naszym partnerem, który będzie nas wspomagać na każdym kroku budowy. Wybór profesjonalisty z odpowiednim doświadczeniem zagwarantuje spokojną realizację prac.