Kupienie działki rolnej przez osobę niezajmującą się rolnictwem wymaga specjalnych pozwoleń.

Kupienie działki rolnej przez osobę niezajmującą się rolnictwem wymaga specjalnych pozwoleń. Przez to nabywanie działek rolnych nie jest już tak atrakcyjne jak dawniej. Wielu kupujących woli zakupić co prawda droższą działkę budowlaną, ale dzięki temu uniknąć formalności.

Praktyka pokazuje, że Agencja Nieruchomości Rolnych wydała pozytywne decyzje na prawie wszystkie dotychczas składane wnioski o pozwolenie na zakup ziemi rolnej. To daje duże nadzieje, że nabycie po zmianach prawnych ziemi rolnej przez nierolników jest wciąż możliwe.

Kto może kupić działkę rolną

Zakup działki rolnej po przeprowadzonej reformie w roku 2016 jest obwarowany specjalnymi restrykcjami. Od 30 kwietnia 2016 r. wprowadzono prawnie, że nabywcami ziemi rolnej o powierzchni powyżej 30 arów mogą być rolnicy indywidualni, parki narodowe, kościoły, Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego. Zatem, oprócz konkretnych jednostek prawnych, obywatelem umocowanym do nabywania ziemi rolnej jest rolnik indywidualny. Ustawodawca za rolnika indywidualnego przyjmuje osobę o kwalifikacjach rolniczych, która ma nie więcej niż 300 ha ziemi, zamieszkuje teren, w którym posiada działkę i od pięciu lat samodzielnie nią gospodaruje.

Jak kupić działkę rolną – krok po kroku

Planując nabycie działki, inwestorzy często zastanawiają się, jak kupić działkę rolną, by transakcja była szybka i bezpieczna. Procedura zakupienia działki rolnej jest prosta, jeśli dana osoba ma status rolnika. Wówczas wprowadzone zmiany w prawie nie mają większego wpływu na przebieg transakcji. Rolnik standardowo znajduje interesującą go działkę, prowadzi negocjacje z właścicielem co do ceny, warunków sprzedaży i wreszcie strony finalizują przeniesienie prawa własności danej nieruchomości gruntowej poprzez spisanie aktu notarialnego.

Jak kupić działkę rolną, nie będąc rolnikiem

Taka osoba musi po pierwsze ubiegać się o specjalne pozwolenie na zakup działki rolnej w Agencji Nieruchomości Rolnych. We wniosku o wydanie takiego pozwolenia dana osoba musi:

● wykazać, że gdy nabędzie działkę, będzie dobrym rolnikiem,

● zobowiązać się do zamieszkania przynajmniej na 5 lat na terenie gminy, na której chce zakupić działkę rolną,

● zobowiązać się do uprawiania ziemi,

● zobowiązać się do niesprzedawania ziemi przez przynajmniej dziesięć lat.

Chcący nabyć ziemię rolną zgodnie z wymogiem ustawodawcy musi posiadać również niezbędne do tego kwalifikacje (wykształcenie rolnicze).

Co można postawić na działce rolnej

Działka rolna, jak wskazuje nazwa, jest przeznaczona przede wszystkim do uprawiania – sadzenia warzyw czy siania zbóż. W praktyce jednak działki rolne budzą zainteresowanie jako atrakcyjne miejsce do budowania domu. Dom na działce rolnej staje się obiektem zainteresowania coraz większej liczby osób, zwłaszcza chcących zamieszkać z dala od centrów dużych miast.

Najczęściej budowa domu na działce rolnej ma miejsce, gdy:

● realizowana jest budowa domu na działce rolnej rodziców. Warunkiem jest jednak, aby budujący również miał status rolnika indywidualnego – wówczas nie musi zmieniać klasyfikacji ziemi rolnej na cele budowy domu,

● zostanie sfinalizowane wyłączenie działki spod produkcji rolnej,

● dochodzi do przeklasyfikowania działki rolnej na budowlaną.

Budowa domu na działce rolnej bez planu zagospodarowania co do zasady również jest możliwa, ale zdecydowanie bardzo czasochłonna. Dlaczego? Jeśli w gminie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rolnik musi samodzielnie o to wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie warunków zabudowy na danym terenie. Jednakże warunki zabudowy na działce rolnej muszą jasno wskazywać, że w ogóle na tej działce rolnej można budować dom. Działka rolna z warunkami zabudowy to od strony formalnej stan trudny do osiągnięcia. Co prawda wskazuje się, że gminy do 60 dni wydają decyzje o warunkach zabudowy, jednakże w rzeczywistości trwa to znacznie dłużej.

Jak więc widać możliwa jest do zrealizowania budowa na działce rolnej. Przepisy wskazują, że budowa domu na działce rolnej przez rolnika jest obarczona zdecydowanie najmniejszymi formalności do sfinalizowania. Rolnik nie musi zmieniać klasyfikacji działki, jeśli chce na niej budować.

Działka rolna a działka budowlano-rolna – co je różni

Specjalną kategorią działki jest działka rolno-budowlana. Działka rolna jest w całości dedykowana na cele rolnicze. Działka budowlano-rolna, jak nazwa wskazuje, ma status mieszany. Zatem w jej strukturze znajduje się zarówno obszar działki budowlanej (na której można budować), jak i typowej działki rolnej. Obserwacje rynkowe pokazują, że działki rolno-budowlane cieszą się dużym zainteresowaniem.

Działki rolne – jak je podzielić i jak sprzedać

Znając specyfikę obrotu nieruchomościami rolnymi, warto odpowiedzieć również na dwa istotne pytania. Mianowicie, jak sprzedać działkę rolnąjak podzielić działkę rolną.

Sprzedaż działek rolnych od 30 kwietnia 2018 r. może być realizowana swobodnie. Warunkiem jest jednak, aby była to działka rolna o powierzchni do 0,3 ha. Działki o większej powierzchni mogą jedynie nabywać rolnicy indywidualni.

Podział działki rolnej oczywiście jest możliwy. Jednak cała procedura jest mocno uwarunkowana powierzchnią działek, jakie by powstały na skutek podziału. Jeśli po podziale danej działki rolnej powstaną działki o powierzchni większej niż 0,3 ha, nie jest konieczne wydanie dodatkowej decyzji administracyjnej, stwierdzającej ważność podziału. Kiedy jednak powierzchnia działki po podziale byłaby mniejsza niż 0,3 ha, konieczne jest pozyskanie decyzji administracyjnej, która formalnie zatwierdzi ten podział.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: