Start budowy zbliża się wielkimi krokami. Jednak zanim wszystko na dobre ruszy, pozostało jeszcze kilka bardzo istotnych kwestii, którymi należy się zająć.

Jakie formalności przed rozpoczęciem budowy?

O rozpoczęciu budowy musisz poinformować Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych.  Zawiadomienie może zostać złożone w formie papierowej lub online. 

Należy złożyć "Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych" - wzór dostępny jest na stronie Głownego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Do zawiadomienia należy dołączyć:

 • informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję: kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego - jeżeli został on ustanowiony (należy dołaczyć kopię zaświadczeń o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności)
 • oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego

Dziennik budowy: obowiązki przed rozpoczęciem robót budowlanych

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor występuje do właściwego organu w celu:

 • ostemplowania przedłożonego dziennika budowy albo
 • wydania i ostemplowania dziennika budowy.

Wydanie dziennika budowy następuje za opłatą stanowiącą równowartość kosztów jego zakupu przez właściwy organ.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, które pełnią funkcje kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (jeśli taki został ustanowiony).

Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.

Nie można również zapomnieć o przekazaniu kierownikowi budowy projektu budowlanego, w tym projekt technicznego o ile jest wymagany.

Weryfikacja kosztorysu

Kiedy podjąłeś już współpracę z konkretnymi wykonawcami, ustaliłeś terminy oraz ceny, sprawdź, czy stworzony przez ciebie kosztorys jest nadal aktualny. Być może twoi fachowcy mają lepsze oferty cenowe na materiały? Dzięki temu jesteś w stanie wiele oszczędzić. Czy wiesz, że możesz również aktywować paletę startową z materiałem ściennym jedynie za złotówkę? Koniecznie dowiedz się więcej na ten temat.

Koordynacja ekip

Aby budowa przebiegła szybko i bezproblemowo, konieczne jest znalezienie specjalistów, którzy zajmą się tym profesjonalnie, byś później mógł cieszyć się solidnym i bezpiecznym domem. Dowiedz się od fachowców, jakie są przewidywane terminy wykonania danych prac i przygotuj harmonogram, który zapewni ciągłość wszystkich etapów. Zostaw pomiędzy nimi kilka dni dla każdego z wykonawców na dokonanie poprawek.

Plac budowy

Zanim budowa twojego wymarzonego domu rozpocznie się na dobre, pamiętaj o ogrodzeniu działki. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę możesz zacząć przygotowywać działkę. To odpowiedni moment na geodezyjne wytyczenie budynku i wyrównanie terenu.

Nie zapomnij, by zadbać o:

 • przestrzeń do składowania materiałów i narzędzi,
 • miejsce, gdzie znajdą się tymczasowe obiekty sanitarne i socjalne, które jesteś zobowiązany przygotować,
 • podłączenie działki do mediów niezbędnych w czasie budowy.

Możesz to zlecić kierownikowi budowy albo inwestorowi zastępczemu.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

Paleta materiału ściennego za 1 zł

Czy wiesz, że masz możliwość otrzymania za złotówkę* palety wysokiej jakości materiału ściennego? Możesz wybrać ciepły beton komórkowy firmy Ytong (w tym bloczki Ytong Energo+ do budowy ściany jednowarstwowej) lub idealne pod ocieplenie bloki firmy Silka. Wejdź na http://promocja.ytong-silka.pl/ i aktywuj kupon. Zrealizujesz go w autoryzowanej firmie handlowej w twojej okolicy.

* Plus koszt opakowania palety drewnianej (wg cennika Xella Polska).

Materiały ścienne

Czy wiesz, że przez ściany ucieka nawet 30% ciepła? Właśnie dlatego warto wybrać solidne materiały, które pomogą temu zapobiec. Zapewni to dużą oszczędność energii oraz odpowiednią temperaturę wewnątrz domu. Zastosuj beton komórkowy, który gwarantuje obniżenie kosztów ogrzewania zimą i chłodzenia latem lub ściany z silikatów, czyli bloków wapienno-piaskowych z warstwą ocieplenia.

Tablica informacyjna

Pamiętaj o żółtej tablicy informacyjnej, która musi znaleźć się na placu budowy. Powinna być umieszczona w widocznym miejscu, a jej wymiary nie mogą być mniejsze niż 90x70 cm. Najlepiej, by znalazła się od strony drogi publicznej. Wypełnij ją czytelnie – trwałym, czarnym mazakiem.

Na tablicy informacyjnej należy zawrzeć następujące informacje:

 • rodzaj robót budowlanych i ich adres,
 • numer pozwolenia na budowę, nazwa, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,
 • imię i nazwisko/nazwa firmy, adres i numer telefonu inwestora,
 • imię i nazwisko/nazwa firmy, adres i numer telefonu wykonawców robót budowlanych,
 • imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: kierownika budowy, kierowników robót, projektantów,
 • numery telefonów alarmowych,
 • numery telefonu okręgowego inspektora pracy.

Realizując te wszystkie punkty masz pewność, że budowa będzie przebiegała zgodnie z prawem i bez żadnych problemów. Pamiętaj, kluczem do sprawnej i przemyślanej realizacji jest dobra organizacja każdego z etapów budowy.