Masz już za sobą pierwsze kroki związane z planowaną budową domu i nadszedł właśnie czas na uzyskanie pozwolenia na budowę domu? Jeśli zastanawiasz się, co powinieneś teraz zrobić, koniecznie przeczytaj poniższy poradnik.

Masz już za sobą pierwsze kroki związane z planowaną budową domu i nadszedł właśnie czas na uzyskanie pozwolenia na budowę domu? Jeśli zastanawiasz się, co powinieneś teraz zrobić, koniecznie przeczytaj poniższy poradnik. Dowiesz się z niego, jak krok po kroku zgromadzić potrzebne dokumenty, gdzie złożyć wniosek oraz co zrobić po odebraniu pozwolenia.

Potrzebne dokumenty

Aby w pełni legalnie zacząć budowę swojego wymarzonego domu, musisz uzyskać pozwolenie. Możesz to zrobić na dwa sposoby: ubiegając się o otrzymanie pozwolenia na budowę albo zgłaszając budowę. Drugą opcję możesz wykorzystać, kiedy obszar oddziaływania inwestycji, który został określony przez architekta w dokumentacji nie wychodzi poza granice twojej działki.

W pierwszym i drugim przypadku oprócz stosownych wniosków musisz złożyć w Starostwie Powiatowym szereg dokumentów:

  1. Cztery kopie projektu budowlanego, zawierającego pozwolenia, opinie i uzgodnienia, a także pozostałe niezbędne dokumenty.
  2. Decyzję o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu – w przypadku, gdy jest wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  3. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania działką na cele budowlane.
  4. Wypis z rejestru gruntów dla działki.

Złożenie wniosku

Gdy ubiegasz się o pozwolenie na budowę, udaj się do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego, gdzie złożysz wniosek na stosownym formularzu urzędowym (znajdziesz go także w Internecie). Najważniejsze, by wskazać w nim:

  • adres miejsca budowy,
  • inwestora,
  • oznaczenie nieruchomości (numer działki, obręb ewidencyjny),
  • rodzaj inwestycji.

Oprócz tego dołączasz oczywiście wszystkie wymagane załączniki.

Kiedy będziesz zgłaszać budowę, musisz złożyć druk zgłoszenia z zamiarem rozpoczęcia budowy w określonym terminie oraz pozostałe niezbędne załączniki. Następnie w przeciągu 3 dni wiadomość o dokonaniu zgłoszenia pojawi się w biuletynie informacji publicznej. W zgłoszeniu zaznacz, że wnioskujesz o wystawienie przez urząd pisemnej zgody za zgłoszone roboty.

Odbiór pozwolenia

W ciągu 65 dni od daty złożenia wniosku starosta wydaje decyzję administracyjną. W przeciągu 14 dni do urzędu może wpłynąć odwołanie. Jeśli tak się nie stanie, możesz z powodzeniem rozpocząć budowę. Masz na to trzy lata od momentu wydania decyzji.

Dokonujesz zgłoszenia budowy? Starosta musi wystawić ci decyzję o sprzeciwie lub tzw. milczącą zgodę na przeprowadzenie robót w terminie 30 dni. Mimo że ta opcja wydaje się prostsza i szybsza do sformalizowania, projektanci radzą, by uzyskać pozwolenie na budowę, które gwarantuje niepodważalność decyzji urzędu. Decydując się na zgłoszenie budowy, musisz liczyć się z wydłużeniem całego procesu, w którego trakcie urząd może wymagać złożenia dodatkowych dokumentów.

Dziennik budowy

Ostatni, ale nie mniej ważny punkt to dziennik budowy, czyli urzędowy dokument, który jest prowadzony dla każdej inwestycji budowlanej, która wymaga zezwolenia. Znajdziesz w nim takie informacje, jak przebieg robót budowlanych oraz przebieg zdarzeń i okoliczności, które mają miejsce w trakcie budowy.

By uzyskać dziennik budowy, musisz wystąpić do tego samego organu, który wydawał pozwolenie na budowę. Powinien on być na bieżąco uzupełniany zgodnie z przepisami przez kierownika budowy. To bardzo ważny dokument, niezbędny do zgłoszenia zakończenia budowy oraz oddania budynku do użytku.

Uzyskanie pozwolenia na budowę nie jest trudnym zadaniem, pod warunkiem, że będziesz pamiętać o wszystkich formalnościach. Nic tak nie ułatwi ci uporania się z całym procesem budowy domu, jak jego dokładne zaplanowanie.