Przed budową

architekt tworzy projekt zagospodarowania terenu na dużej kartce w tle kredki i cyrkiel