O potrzebie ubezpieczenia domu i mieszkania nie trzeba nikogo przekonywać. Najczęściej myślimy o tym dopiero po wprowadzeniu się do nowej nieruchomości. Warto jednak rozważyć również ubezpieczenie domu w budowie. Już na tym etapie może spotkać nas gradobicie czy uderzenie pioruna.

Ubezpieczenie domu w trakcie budowy nie powinno dziwić. Fakt, że dopiero budujemy dom, nie chroni nas przed zdarzeniami losowymi, które mogą uszkodzić budynek nawet we wczesnej fazie budowy. Ubezpieczenie pozwoli ograniczyć straty finansowe związane z klęskami żywiołowymi czy wypadkami przy pracy. Warto wiedzieć, że dom w budowie rozumiany jest jako wznoszony budynek mieszkalny od momentu zamieszczenia pierwszego wpisu w dzienniku budowy do chwili uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Ubezpieczenie budowy - dlaczego warto je mieć?

Dlaczego warto zainwestować w ubezpieczenie budowy? Zdecydujmy się na nie, jeżeli szanujemy swój czas i pieniądze. Budowa jest poważnym przedsięwzięciem, wymagającym bardzo dużych środków finansowych. Wiele osób lokuje tu oszczędności życia, bierze wieloletnie kredyty, poświęca mnóstwo czasu na dobór projektu, materiałów i fachowców. Każde zdarzenie losowe, które narusza konstrukcję budynku i jego elementy, jest stratą pieniędzy i czasu. Ubezpieczenie pozwoli zminimalizować te straty. Dzięki niemu nieszczęśliwe zdarzenie będzie jedynie incydentem na budowie - nie wstrzyma jej na długi czas ani całkowicie nie przekreśli. Budynek w trakcie prac bywa wystawiony na niekorzystne warunki atmosferyczne i geologiczne. Już sam fakt jego stawiania stwarza pewne ryzyko, np. zapadania lub osuwania się ziemi pod wykonanymi fundamentami. Świeżo wzniesione ściany mogą nie wytrzymać bardzo silnych wiatrów, nawałnicy, lawiny czy powodzi. Burze z gradem i silnym wiatrem często doprowadzają do uszkodzenia więźby dachowej czy zerwania niedawno położonej papy czy dachówki. Niebezpieczeństwem może być również uderzenie pioruna lub po prostu - złośliwe działanie wrogów czy zawistnych sąsiadów. Jeżeli obawiamy się, że ktoś może włamać się na naszą posesję i powybijać nowo wstawione okna, warto również je objąć ubezpieczeniem. Do zagrożeń należą również pożary pochodzenia losowego, np. powstałe na skutek uderzenia pioruna. Budowa to zwiększone ryzyko wypadków, np. przewrócenia elementów rusztowania, które może uszkodzić budynek.

Zakres ubezpieczenia domu w trakcie budowy

Przedmiotem ubezpieczenia budowy jest wznoszony budynek mieszkalny - jego konstrukcja, mury, dach, stolarka okienna oraz drzwi. Dom w budowie można jednak ubezpieczyć również w szerszym zakresie, a więc dołączyć nieruchome elementy wewnątrz budynku ‒ np. tynki, posadzki, parapety, grzejniki, instalację elektryczną i hydrauliczną. W zakres polisy można włączyć także to, co znajduje się wokół budowy ‒ zgromadzone materiały, budynki gospodarcze, a nawet ogrodzenie. Wielu inwestorów decyduje się na ubezpieczenie placu budowy ze względu na obawę przed kradzieżą składowanych tam materiałów, co mogłoby spowodować wielotysięczne straty i opóźnienie prac budowlanych (często bardzo znaczne). Odszkodowanie będzie wypłacone pod warunkiem właściwego zabezpieczenia materiałów - muszą one być przechowywane na ogrodzonym i zabezpieczonym przed włamaniem terenie.

Ubezpieczenie domu w budowie - co brać pod uwagę?

Zanim wybierzemy odpowiednią polisę, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, aby ubezpieczyć budowę, musi być ona całkowicie legalna. Ubezpieczyciel nie zgodzi się objąć ochroną istniejących już i wykrytych wad konstrukcyjnych. Przeglądając oferty ubezpieczycieli, należy zwrócić uwagę na tzw. franszyzę integralną. Jest to kwota, do której firma ubezpieczeniowa nie odpowiada za szkody. Ubezpieczyciele bronią się w ten sposób przed zgłaszaniem roszczeń nawet przy drobnych szkodach, mających niską wartość. Franszyza integralna w poszczególnych firmach jest podawana w konkretnej kwocie lub procentach. Ubezpieczyciele zazwyczaj wymagają od inwestora udziału własnego w szkodzie, a więc części kosztów, jakie należy pokryć z własnej kieszeni, aby ją naprawić. Wypłacane ubezpieczenie jest pomniejszane o tę kwotę. Warto wiedzieć, że z reguły ubezpieczenia nie biorą pod uwagę zdarzeń związanych z czynnikami społecznymi, takimi jak wojna czy ataki terrorystyczne. Niechętnie zawierane są również umowy ubezpieczeniowe dotyczące lokalizacji o dużym wskaźniku przestępstw. Ubezpieczyciel odmówi nam polisy, jeżeli świadomie budujemy dom na gruncie nieodpowiednim do tego celu. Zawierając umowę z ubezpieczycielem, pamiętajmy, że ze swojej strony musimy poczynić wszelkie kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo naszej budowy - najlepiej, aby była ona ogrodzona i objęta ochroną, a elementy budynku mogące ulec uszkodzeniu na poszczególnych etapach powinny być odpowiednio zabezpieczone przed warunkami zewnętrznymi.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: