Przed skorzystanie z usług notariusza warto porównać ze sobą kilka różnych kancelarii - opłaty notarialne mogą się od siebie znacząco różnić nawet na terenie jednego miasta. Ile wynoszą opłaty notarialne w 2021 r.? Sprawdź w dzisiejszym artykule.

Opłaty notarialne naliczane są zgodnie z taksą notarialną na podstawie rynkowej wartości nieruchomości lub innego przedmiotu, którym zajmuje się notariusz. Przykładowo za usługę notarialną dla nieruchomości o wartości do 60 000 zł opłata wynisie maksymalnie 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł. Jak to dokładnie policzyć? Wyjaśniamy.

Poruszamy kwestie:

 1. Czym jest opłata notarialna?
 2. Ile kosztuje notariusz? Cennik przyjęty na terenie Polski
 3. Ile wynosi taksa notarialna?
 4. Jakie sa maksymalne stawki u notariusza?
 5. Opłata notarialna – kiedy zapłacimy tylko połowę taksy?
 6. Ile kosztuje akt notarialny?
 7. Notariusz na godziny – ile kosztuje wynajęcie fachowca?
 8. Czy można je negocjować z notariuszem?
 9. Podatek od opłaty notarialnej

Większość czynności prawnych związanych z nieruchomościami wymaga uiszczenia specjalnej opłaty, jaką jest taksa notarialna. Jej uregulowanie jest obowiązkiem leżącym po stronie osoby korzystającej z usługi notariusza, a maksymalna wysokość tej należności regulowana jest przez polskie prawo.

Czym jest taksa notarialna?

Wszystkie czynności dokonywane przez notariusza muszą zostać dokonane zgodnie z literą prawa, co oznacza konieczność poświęcenia im sporej ilości czasu. Dlatego też w Polsce została wprowadzona taksa notarialna.

Jest to swoista forma wynagrodzenia dla notariusza, który poświadczy zmianę właściciela danej nieruchomości, ustanowi hipotekę lub dokona wszelkiego rodzaju innych procedur wymaganych przez polskie prawo. Ma ona przede wszystkim rekompensować czynności związane z przygotowaniem oraz sporządzeniem przez notariusza odpowiednich dokumentów.

Ile kosztuje notariusz? Cennik przyjęty na terenie Polski

Opłaty notarialne pobierane na terenie Polski są regulowane Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Zadaniem tego dokumentu jest zapewnienie obu stronom – zarówno notariuszom jak i ich klientom - sprawiedliwych stawek za wykonane lub otrzymane usługi.

Oczywiście taksa notarialna narzuca tylko maksymalną wysokość stawek, jakie mogą pobierać od swoich klientów notariusze. Kancelarie notarialne mają praktycznie wolną rękę w kwestii ustalania swoich cenników pod warunkiem, że nie przekraczają one kwot zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

To właśnie dlatego przed wynajęciem notariusza warto porównać ze sobą kilka różnych kancelarii - opłaty notarialne mogą się od siebie znacząco różnić nawet na terenie jednego miasta!

Ile wynosi taksa notarialna?

Opłaty notarialne naliczane są zgodnie z taksą notarialną na podstawie rynkowej wartości nieruchomości lub innego przedmiotu, którym zajmuje się notariusz.

Koszty notarialne – maksymalna wysokość taksy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości opłata notarialna w zależności od wartości nieruchomości może wynosić maksymalnie:

 • do 3000 zł – 100 zł;
 • powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
 • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
 • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
 • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
 • powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Kwota ta liczona jest od rzeczywistej ceny danego przedmiotu, bez odliczania obciążeń oraz innego rodzaju bonifikat.
Jednak to, ile kosztuje notariusz, może zależeć także od samej czynności prawnej – w niektórych przypadkach będzie on uprawniony do pobrania tylko połowy stawki, jaką zapewnia mu taksa notarialna.

Opłata notarialna – kiedy zapłacimy tylko połowę taksy

Połowę taksy zapłacimy między innymi w przypadku sporządzenia aktu notarialnego jako:

 • umowę zobowiązującą zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu;
 • umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej;
 • umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 • umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu;
 • umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową;
 • ustanowienie hipoteki;
 • umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość;
 • umowę deweloperską;
 • umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej;
 • umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę budowlaną;
 • umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Dodatkowo należy wspomnieć, że w niektórych przypadkach opłaty notarialne mogą być naliczone w jeszcze niższym wymiarze wynoszącym 1/4 lub 1/10 taksy.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

mezczyzna podpisuje dokument u notariusza

Ile kosztuje akt notarialny?

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości przewiduje także stosowanie taryfikatora usług o ściśle określonej wysokości niezależącej jednocześnie od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Poniżej zaprezentujemy Ci kilka takich pozycji, zawartych w dzienniku ustaw:

 • sporządzenie majątkowej umowy małżeńskiej (intercyzy) – 400 zł;
 • sporządzenie testamentu – 50 zł;
 • testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł;
 • testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł;
 • odwołanie testamentu – 30 zł;
 • zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – 80 zł;
 • pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności - 30 zł;
 • pełnomocnictwo  przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł;
 • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł;
 • sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł;
 • sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1100 zł;
 • sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł;
 • za sporządzenie protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród – 100 zł;
 • sporządzenie innego protokołu – 200 zł.

Tutaj również należy podkreślić, że są to maksymalne stawki, jakie niesie ze sobą taksa notarialna.

Notariusz na godziny – ile kosztuje wynajęcie fachowca?

Opłata notarialna może być także naliczana w formie rozliczenia godzinowego. Jest to szczególnie często stosowane w przypadku nieco bardziej nietypowych czynności. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości opłata notarialna może wtedy wynosić maksymalnie 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Dodatkowo notariusz ma prawo dodatkowo obciążyć swojego klienta za wykonywanie czynności notarialnych poza swoją kancelarią. W takim wypadku stawka wynosi 50 zł w godzinach od 8 do 20 oraz 100 zł za wykonywanie czynności w porze nocnej, a także w dni wolne od pracy. Powyższy dodatek naliczany jest za każdą rozpoczętą godzinę od opuszczenia kancelarii do powrotu.

Opłaty notarialne – czy można je negocjować z notariuszem?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, opłata notarialna wynikająca z taksy to maksymalna stawka, jaką może zaproponować notariusz swojemu klientowi. Zapewnia to obu stronom dużą swobodę pozwalającą im na niemal dowolne negocjowanie tego, ile faktycznie zapłacą za usługę notariusza.

W praktyce, ze względu na dużą konkurencję na rynku notarialnym, wprawny negocjator jest w stanie sporo „urwać” z maksymalnej stawki, jaką zawiera taksa notarialna. Biorąc pod uwagę relatywnie wysoką wartość rynkową nieruchomości, negocjacje są szczególnie opłacalne podczas zawierania transakcji kupna mieszkania lub działki budowlanej.

Taksa notarialna – dolicz do niej podatek VAT!

Pamiętaj również, że stawki podane w naszym artykule wymagają doliczenia 23% podatku VAT. Może być to niezwykle mylące, gdyż kancelarie notarialne zazwyczaj podają kwotę netto, sprawiając tym samym wrażenie bycia tańszym od swojej konkurencji zamieszczającej cennik brutto.

Pytania i odpowiedzi:

 1. Ile kosztuje notariusz przy kupnie mieszkania?

  Maksymalna stawka, jaką przyjdzie nam zapłacić notariuszowi, zależy od wartości rynkowej mieszkania. Im większa wartość przedmiotu czynności notarialnych, tym większy rachunek zostanie nam przedstawiony w kancelarii.
 2. Od czego zależą stawki uiszczane za opłaty notarialne?

  Stawki uiszczane za opłaty notarialne zależą od wewnętrznego cennika danej kancelarii notarialnej. Musi być on jednak zgodny z zapisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
 3. Czy notariusz może zażyczyć sobie za swoją usługę więcej niż przewiduje taksa notarialna?

  Nie – polskie przepisy nakładają na notariusza obowiązek stosowania się do taksy notarialnej. Jednak czasami możemy otrzymać wyższy rachunek, niż byśmy się tego pierwotnie spodziewali. W takim przypadku wyższa kwota będzie wynikać z konieczności dopełnienia dodatkowych czynności prawnych przez notariusza.
 4. Czy stawka notariusza podlega negocjacji?

  Tak – jako klient mamy pełne prawo negocjować cenę zaproponowaną nam przez notariusza. Warto korzystać z tego przywileju, ponieważ przy wykonywaniu czynności notarialnych związanych z zakupem nieruchomości negocjacje mogą pozwolić nam zaoszczędzić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości: