Nadanie numeru domu jest obowiązkowe, gdy chcemy zameldować się w nowym budynku. Wniosek o numer porządkowy nieruchomości składa się w urzędzie gminy lub miasta. Niezbędnym załącznikiem jest dokument potwierdzający prawo do dysponowania budynkiem, np. odpis księgi wieczystej.   Procedura nadania numeru budynku jest regulowana Ustawą o prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz Kodeksem postępowania administracyjnego.

Firmy budowlane - komu zlecić budowę domu?

Zobacz listę sprawdzonych wykonawców domu. Kontakty do firm budowlanych z Twojego regionu z terminami na 2023/2024 - w jednym miejscu. Katalog zawiera 4001+ firm.

Jak nadać numer domu - procedura administracyjna

Wniosek o nadanie numeru domu należy złożyć do urzędu gminy lub miasta. Prawidłowo wypełniony wniosek będzie skutkował przyznaniem numeru porządkowego i otworzy właścicielom m.in. możliwość zameldowania się w nowym lokum. Nie ma żadnych przepisów, które regulują czas rozpatrywania wniosku o ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości. Zwykle nie jest to długotrwała procedura - najczęściej zajmuje od 5 do 14 dni. Po jej zakończeniu wnioskodawca otrzymuje zawiadomienie lub zaświadczenie. Dokument potwierdzający nadanie numeru budynku można odebrać samodzielnie lub zwrócić się z prośbą o wysyłkę pocztową. Nie ma możliwości, aby urząd odrzucił poprawny wniosek lub odmówił nadania numeru nowo wybudowanej nieruchomości. Po ustaleniu numeru przez urząd wnioskodawca może się z nim nie zgodzić i ubiegać się o jego zmianę. 

Ile kosztuje nadanie numeru domu?

Procedura nadawania numeru dla budynku jest całkowicie bezpłatna. Właściciel nie ponosi żadnej opłaty ani za złożenie, ani za rozpatrzenie wniosku. Wystarczy dostarczyć wypełnione dokumenty z niezbędnymi załącznikami do właściwego organu administracji i czekać na decyzję.

Konieczność poniesienia opłaty zachodzi jedynie w sytuacji, gdy wniosek nie jest składany przez właściciela, lecz przez pełnomocnika, który nie jest członkiem rodziny. Wówczas niezbędne będzie pełnomocnictwo wraz z powiedzeniem uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia (17 zł).

Wniosek o nadanie numeru domu 

We wniosku o nadanie numeru nieruchomości powinny znajdować się dane właściciela oraz informacje o położeniu budynku (numer działki, gmina, miejscowość oraz ulica). Wnioskodawca powinien także określić przedmiot wniosku (wskazać, czy jest to ustalenie, zmiana czy zniesienie numeru porządkowego).

Z wnioskiem może wystąpić właściciel budynku lub inny użytkownik, np. najemca, który prowadzi działalność gospodarczą w danej nieruchomości. Kiedy można nadać numer domu? Najlepiej przed rozpoczęciem użytkowania nieruchomości. Niektórzy inwestorzy ubiegają się o nadanie numeru porządkowego jeszcze przed rozpoczęciem prac, inni czekają z tym aż do chwili, gdy będzie to niezbędne. Jednym z momentów, gdy posiadanie numeru budynku jest konieczne, może być podpisywanie umowy z firmą, która będzie zajmować się odbiorem odpadów. Do każdego wniosku o ustalenie numeru należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością. Może to być:

  • odpis z księgi wieczystej;
  • kopia aktu notarialnego;
  • umowa darowizny;
  • umowa sprzedaży;
  • wypis i wyrys z ewidencji gruntów.

Jeżeli przedmiotem wniosku jest nieruchomość, która jest w trakcie budowy, niektóre urzędy mogą zażądać kopii decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku domów już wybudowanych niezbędne mogą się okazać kopie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie danego budynku. Niektóre organy administracyjne wymagają też dołączenia do wniosku mapy, na której geodezyjnie zostały naniesione granice działki i lokalizacja budynku. Ze względu na różnorodność załączników warto skontaktować się z właściwym urzędem i zapytać o to, jakie dokumenty potrzebne do nadania numeru domu są tam wymagane. 

Tabliczka z numerem domu - czy jest konieczna?

Właściciel lub inna osoba, która użytkuje nieruchomość oraz widnieje w ewidencji gruntów i budynków, ma obowiązek umieścić tabliczkę z numerem porządkowym. Co do zasady powinna ona znajdować się w widocznym miejscu na frontowej ścianie domu. W przypadku budynków położonych w głębi działki tabliczkę należy umieścić na ogrodzeniu. Na tabliczce musi znajdować się numer domu, dodatkowo warto umieścić tam nazwę ulicy lub miejscowości. Czas przeznaczony na dopełnienie tego obowiązku to 30 dni od daty ustalenia numeru. 

Tabliczkę należy zamontować nawet wówczas, gdy nie zgadzamy się z nadanym numerem. Zaniechanie tego obowiązku może skutkować grzywną w wysokości 250 zł i będzie nią obciążony nie wnioskodawca, który wystąpił o nadanie numeru, lecz właściciel nieruchomości.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: