Jedną z pierwszych decyzji, jaką musi podjąć inwestor na drodze ku swojemu własnemu domowi, jest sposób sfinansowania jego budowy. Możliwości jest kilka. Większość osób decyduje się na kredyt na budowę domu, który pozwala sfinansować całość przedsięwzięcia lub jego część.

Jaki kredyt wybrać? Czy lepszy będzie klasyczny kredyt hipoteczny, czy może lepiej zdecydować się na kredyt hipoteczny na budowę domu? Czym różnią się te dwie opcje? Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc starać się o uzyskanie takiego kredytu?

Kredyt hipoteczny a kredyt na budowę domu – jakie są różnice?

Powszechnie wszelkie zobowiązania związane z zakupem czy budową nieruchomości nazywa się kredytem hipotecznym. Jednak warto wiedzieć, że są różne rodzaje takich zobowiązań. Klasyczny kredyt hipoteczny zazwyczaj zaciągany jest na zakup wybudowanego już domu lub na dom stawiany przez dewelopera. Kiedy budujemy dom, doradcy kredytowi o wiele częściej polecają kredyt na budowę domu. Zaciągnięcie kredytu hipotecznego na zakup domu jest o wiele prostsze – wymaga mniej formalności. Kwota kredytu jest też zazwyczaj wypłacana jednorazowo. W przypadku kredytu na budowę domu, zanim zaczniemy ubiegać się o kredyt, musimy mieć działkę budowlaną, na której stanie dom. Oprócz dowodu jej nabycia i dokumentów analogicznych do tych, które potrzebne są w przypadku zwykłego kredytu hipotecznego, do wniosku należy dołączyć m.in. odpis z księgi wieczystej dla działki, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, projekt i dziennik budowy. Potrzebna będzie również wycena przygotowana przez pracownika banku lub zewnętrznego rzeczoznawcę. Przy kredycie na budowę domu kwota jest wypłacana transzami przy kolejnych etapach budowy domu.

Jak dostać kredyt na budowę domu?

Kredyt na budowę domu można zaciągnąć na budowę domu systemem gospodarczym, a także w przypadku, gdy dom stawiany jest przez dewelopera. Oferta poszczególnych banków oferujących tego rodzaju kredyty może się różnić, dlatego zanim podejmiemy ostateczną decyzję dotyczącą tego, z jakim bankiem zwiążemy się na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, warto sprawdzić, jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać kredyt na budowę domu. Wśród najczęściej pojawiających się pytań dotyczących kredytów hipotecznych na budowę domu pojawiają się takie kwestie jak: „kredyt na budowę domu – jaki wkład własny” czy „oprocentowanie kredytu na budowę domu”. Jakie zatem są podstawowe warunki uzyskania kredytu hipotecznego na budowę domu?

Jak już wspomniano, każdy z banków może mieć swoją indywidualną politykę dotyczącą udzielania kredytów na budowę domu, jednak istnieją również ogólne, podstawowe warunki dla osób starających się o kredyt hipoteczny na budowę domu. Należy do nich przede wszystkim wypełnienie wniosku kredytowego i dołączenie do niego następujących dokumentów: zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wymaganym dokumentem jest roczne zeznanie PIT), aktu notarialnego potwierdzającego własność działki (może być również wypis z księgi wieczystej), pozwolenia na budowę, kosztorysu i projektu budowlanego.

Dużo wątpliwości wśród osób starających się o kredyt na budowę domu budzi kwestia wkładu własnego. Czy możliwy jest kredyt na budowę domu bez wkładu własnego? Jak się okazuje, w przypadku, gdy mamy już działkę, na której będzie stawiany dom, bank może potraktować ją jako wkład własny. W zależności od polityki banku na poczet wkładu własnego mogą być zaliczone również prace poczynione już na działce, o ile będziemy mogli je odpowiednio udokumentować.

Jeżeli wniosek jest rozpatrzony pozytywnie, następuje podpisanie umowy. Przed złożeniem podpisów należy dokładnie zapoznać się z treścią umowy. Jest to ważne, aby uniknąć niemiłych niespodzianek wynikających z niedokładnego zapoznania się z zapisami umowy.

Bank wypłaca pieniądze z kredytu w transzach, które są ustalane zgodnie z harmonogramem prac budowlanych. Trzeba przy tym pamiętać, że bank może kontrolować postęp prac i w razie opóźnień zawiesić kolejne wypłaty pieniędzy.

Jak uzyskać kredyt na budowę domu z dopłatą rządową?

Istnieje możliwość zaciągnięcia kredytu na budowę z dopłatą. Takie dopłaty są przyznawane głównie w programach dotyczących budownictwa energooszczędnego i ekologicznego. Można też uzyskać kredyt z dopłatą pozwalający na modyfikację domu lub części instalacji, np. na montaż ogniw fotowoltaicznych czy na przydomową oczyszczalnię ścieków. O programy tego rodzaju warto dowiadywać się między innymi w regionalnych wydziałach Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W każdym województwie mogą być prowadzone odrębne programy. Jeżeli planujemy wziąć kredyt na budowę domu energooszczędnego, warto wcześniej dowiedzieć się, jakie banki udzielają takiego kredytu oraz jakie warunki należy spełnić, aby móc uzyskać kredyt z dopłatą.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: