Prawo Budowlane

kierownik budowy sprawdza spełnienie norm w nowo wybudowanym budynku