Protokół odbioru robót od wykonawcy - darmowy wzór PDF do pobrania i wydrukowania.

Protokół odbioru robót od wykonawcy 

Protokół odbioru wykonanych robót budowlanych, wzór PDF dla inwestora domu jednorodzinnego lub dla wykonawcy. Tryb odbioru zazwyczaj jest ustanowiony w umowie o roboty budowlane. Protokół może być załącznikiem umowy o roboty budowlane.