Cena kostki brukowej za m2 zależy między innymi od grubości, koloru i formy pojedynczego elementu. Najniższe koszty generują elementy o typowych kształtach wielobocznych utrzymane w odcieniach szarości przeznaczone do wykonywania przydomowych alejek.

Cena układania kostki brukowej za m2 zależy, podobnie jak w przypadku zakupu samego surowca, od planowanego przeznaczenia nawierzchni oraz formy pojedynczego elementu brukowego. W przypadku znacznych obciążeń konieczne jest wykonanie grubiej podbudowy, co przedłuża czas realizacji robót. Z kolei ułożenie kostek o owalnym lub obłym kształcie wymaga dużej staranności i doświadczenia wykonawcy.

Ile wynosi cena za m2 kostki brukowej?

Cena za m2 kostki brukowej zależy w głównej mierze od jej rodzaju (m.in. grubości, koloru i kształtu). Parametrem determinującym grubość pojedynczego elementu kostki brukowej jest przede wszystkim wartość zakładanych obciążeń, która jest ściśle związana z planowanym przeznaczeniem nawierzchni. Oczywiste jest więc, że grubość kostek na podjeździe musi być większa niż w przypadku elementów tworzących nawierzchnię przeznaczoną do poruszania się ludzi. Orientacyjny podział kostek z uwagi na grubość i przeznaczenie kształtuje się następująco:

  • kostka brukowa grubości 8 cm - wyroby poświęcone do tworzenia płaszczyzn dróg, parkingów i placów postojowych. Średnia cena kostki brukowej tego typu wynosi około 100 zł/m2;
  • kostka brukowa grubości 6 cm - elementy przeznaczone do tworzenia nawierzchni chodnikowych. Wyroby o takich parametrach kosztują zazwyczaj około 80 zł/m2;
  • kostka brukowa grubości 4 cm - kształtki do tworzenia przydomowych alejek, których cena wynosi około 60 zł/m2.

Na cenę zakupu kostki brukowej wpływa także kolor wyrobu. Najniższe koszty generują elementy wytwarzane z surowej masy bez dodatków barwiących. Jeśli inwestor preferuje nawierzchnię brukową utrzymaną w odcieniach żółci lub czerwieni, musi liczyć się z większymi wydatkami. Oprócz barwy pojedynczych elementów na cenę m2 kostki brukowej wpływa także kształt wyrobów. Analizując ten parametr, należy pamiętać, że możliwość zaoszczędzenia środków pieniężnych wiąże się z koniecznością zakupu kostki o prostych krawędziach (kwadratów, prostokątów lub kształtów zbliżonych do przekroju dwuteowego). Elementy z obłymi lub owalnymi krawędziami będą generować wyższe koszty zakupu.

Ile kosztuje m2 kostki brukowej z robocizną?

Na koszt ułożenia m2 kostki brukowej wpływa między innymi rodzaj podbudowy. W każdym przypadku rodzime podłoże pod nawierzchnię (humus) musi zostać usunięte. Parametry podbudowy w każdym przypadku zależą od zakładanych obciążeń. Wraz ze wzrostem planowanego nacisku rośnie grubość warstwy kruszywowej mającej się znajdować bezpośrednio pod nawierzchnią. Kwestia ta z kolei wpływa bezpośrednio na wysokość kosztów realizacji tego etapu prac.

Wielkość wydatków związanych z układaniem kostki brukowej zależy także od formy elementów, które mają zostać wbudowane w nawierzchnię. W praktyce stosunkowo tanie jest zlecenie ułożenia kostki o kształcie wieloboku. Z kolei robocizna za wbudowanie elementów owalnych, w kształcie koła lub łukowatych wiąże się z wyższymi kosztami. Jak wspomniano powyżej, kwestia kształtu pojedynczych elementów brukowych wpływa także na cenę samego materiału.

W jaki sposób należy układać kostkę brukową?

Podobnie jak inne roboty budowlane, proces układania kostki brukowej należy rozpocząć od usunięcia warstwy rodzimego gruntu organicznego - humusu. Ważne jest także odpowiednie wytyczenie (wytrasowanie) przebiegu krawędzi planowanej nawierzchni brukowej. Kwestia precyzji oszacowania wymiarów podjazdu, placu, chodnika czy ścieżki wpływa na dokładność wyliczeń zapotrzebowania na materiał oraz daje sposobność zaplanowania najlepszego sposobu układania umożliwiającego ograniczenie konieczności docinania elementów. W kolejnym kroku należy przeprowadzić korytowanie polegające między innymi na wyrównaniu podłoża oraz dopasowaniu poziomu rozpoczęcia układania podbudowy do projektowanego wyniesienia nawierzchni w odniesieniu do innych elementów znajdujących się w otoczeniu. Po wstępnym przygotowaniu koryta układa się podbudowę. W przypadku bardzo dużych obciążeń warto przemyśleć zmianę typowej podbudowy wykonywanej z mieszanki piasku i żwiru na warstwę chudego betonu. Warstwą układaną bezpośrednio przed rozpoczęciem wbudowywania kostki brukowej jest podsypka piaskowa lub żwirowa. W kolejnym etapie należy przejść do ułożenia kostki zgodnie z założoną konfiguracją. Ostatnie etapy robót polegają na montażu obrzeży lub krawężników oraz spoinowaniu łączeń poszczególnych elementów.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: