Dach jest niezbędnym elementem konstrukcyjnym każdego budynku. W związku z tym należy go prawidłowo konserwować. Istnieją jednak sytuacje, kiedy niezbędny jest remont dachu.

 

Dach jest niezbędnym elementem konstrukcyjnym każdego budynku. W związku z tym należy go prawidłowo konserwować. Istnieją jednak sytuacje, kiedy niezbędny jest remont dachu.

Remont dachu jest konieczny najczęściej w sytuacji uszkodzenia jego poszycia lub zmiany charakteru użytkowego poddasza. Przy tego typu pracach budowlanych nie zawsze zachodzi konieczność uzyskania pozwolenia na budowę. Sprawdź, w jakich przypadkach jest to niezbędne.

Remont dachu - formalności

Wykonywanie większości prac budowlanych wiąże się z koniecznością ich zgłoszenia bądź uzyskania pozwolenia na budowę. Remont dachu bez zgłoszenia można prowadzić jedynie wtedy, gdy naprawiamy fragmenty jego pokrycia. W przypadku wymiany całego poszycia dachowego trzeba dokonać zgłoszenia remontu dachu. Natomiast pozwolenie na budowę jest wymagane wtedy, gdy planujemy zmienić charakter poddasza z nieużytkowego na użytkowe z jednoczesnym podwyższeniem konstrukcji obiektu oraz w sytuacji konieczności wymiany starej więźby dachu. Formalności związane ze zgłoszeniem lub pozwoleniem na budowę należy załatwiać w organie administracji budowlanej właściwym ze względu na lokalizację budynku. Wszelkie prace budowlane prowadzone bez wymaganego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę są traktowane jako samowola budowlana. Następstwem jej stwierdzenia jest wysoka kara pieniężna lub nawet nakaz rozbiórki części obiektu, która powstała w ramach samowoli.

Jak remontować różne typy dachów?

Stropodachy najczęściej pokryte są papą termozgrzewalną. Remont dachu płaskiego wiąże się więc przede wszystkim z koniecznością jej naprawy bądź wymiany. W niektórych sytuacjach wystarczy tylko użycie specjalnego typu środków naprawczych oraz wykonanie lepikowania. Jeśli jednak poszycie jest zdegradowane w znacznym stopniu, niezbędne jest położenie kolejnej warstwy papy. W tym przypadku ważne jest, aby odpowiednio dobrać jej typ. Jeśli remont starego dachu wiąże się z całkowitą wymianą poszycia, nową papę należy układać w dwóch warstwach. Często na dachu płaskim konieczna jest naprawa obróbek blacharskich, są to bowiem newralgiczne miejsca, które mogą powodować przecieki. W skrajnych sytuacjach może również zaistnieć potrzeba wymiany termoizolacji. Warstwę tę można odtworzyć, stosując wełnę mineralną, styropian lub styrodur. Popularnym rozwiązaniem jest kształtowanie warstwy spadkowej z wykorzystaniem izolacji cieplnej. Często stosuje się również styropapę z fabryczną warstwą hydroizolacji, która może zastąpić jedną warstwę papy.

Remont dachu dwuspadowego najczęściej polega na wymianie jego poszycia. Konieczne jest więc usunięcie starych elementów kryjących. Jeśli prace uwzględniają wymianę całej więźby, to po jej zdemontowaniu należy rozpocząć czynności związane z ponownym wzniesieniem konstrukcji. Pierwszy etap to osadzenie i zamocowanie murłaty. Następnie ekipa dekarzy wznosi konstrukcję nośną. Po zafoliowaniu lub pełnym zadeskowaniu połaci (w zależności od typu poszycia) należy przejść do układania łat i kontrłat. Kolejny krok to zamontowanie obróbek blacharskich oraz okien dachowych. Po ułożeniu właściwego pokrycia dachu można przejść do jego ocieplenia poprzez ułożenie materiału termoizolacyjnego pomiędzy krokwiami.

Ile kosztuje remont dachu?

Na ostateczny koszt remontu dachu wpływa przede wszystkim jego kształt. Proste dachy dwuspadowe będą z pewnością generować mniejsze koszty remontowe niż wielospadowe. Pod uwagę należy wziąć liczbę i rodzaj elementów wyposażenia połaci (lukarn, okien połaciowych, stopni i ław kominiarskich). Ważną kwestią jest też rodzaj wybranych nowych materiałów, które różnią się zarówno jakością, jak i parametrami technicznymi. Rodzaj starego poszycia ma znaczący wpływ przede wszystkim na koszty demontażu. Im cięższy materiał pokrywający połacie, tym koszty jego usunięcia są wyższe. Lekkim typem poszycia jest blachodachówka ‒ koszt jej demontażu to kilkanaście złotych za metr kwadratowy. Szczególnie kłopotliwe jest usuwanie starego eternitu. Ze względu na jego właściwości chorobotwórcze prace muszą zostać przeprowadzone przez wykwalifikowana ekipę wyposażoną w specjalne zabezpieczenia. Konieczne jest także pokrycie kosztów utylizacji tego materiału. Stosunkowo drogie jest usuwanie starej papy z dachów płaskich. Bardzo kosztowna jest wymiana konstrukcji więźby dachowej (zarówno materiały, jak i robocizna). Koszty znacząco maleją, jeśli wystarczy impregnacja starych elementów nośnych. W kosztorysie należy również uwzględnić zakup elementów dodatkowych (membrany dachowej, deskowania, papy) oraz robociznę.

Analizując prace konieczne do wykonania podczas remontu dachu, można zauważyć, że generują one znacznie większe koszty niż budowa nowej konstrukcji ‒ wynika to z faktu, że znacząca ilość środków pieniężnych jest potrzebna na zdemontowanie starego poszycia lub całej konstrukcji więźby.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: