Ogrzewanie wodne podłogowe jest popularną alternatywą elektrycznej płaszczyznowej instalacji grzewczej, której zasilaniem często jest fotowoltaika (panele fotowoltaiczne) umieszczona na dachu budynku. W przypadku wykorzystania wody jako nośnika ciepła możliwe jest wspomożenie układu energią pochodzącą z kolektorów słonecznych.

Realizacja ogrzewania podłogowego wodnego wymaga odpowiedniego rozprowadzenia rur grzejnych oraz wykonania właściwej wylewki. Podczas wykonywania czynności montażowych znacznym ułatwieniem są specjalne maty do ogrzewania podłogowego wodnego wyposażone w zamocowane rurki.

Jak należy układać ogrzewanie podłogowe wodne?

Ogrzewanie podłogowe wodne jest układem, którego podstawowym elementem są pętle tworzone przez pojedyncze fragmenty rur. Odcinki elementów grzejnych zespala się przed momentem wbudowania w instalację. Takie działanie zmniejsza prawdopodobieństwo rozszczelnienia styków. Zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej długość pętli nie powinna przekraczać 150 m. Dzięki temu w układzie nie powstanie nadmierny opór hydrauliczny zmniejszający wydajność ogrzewania. Sposób prowadzenia rur grzejnych w instalacji polega na układaniu w kolejnych rzędach naprzemiennie odcinków zasilających i powrotnych. Wytyczne prowadzenia rur grzewczych wynikają z faktu obniżania temperatury nośnika ciepła wraz ze wzrostem odległości od źródła ciepła. Układ pojedynczych rurek po rozłożeniu może mieć formę spirali (schemat ślimakowy). Istnieje także możliwość ułożenia elementów liniowych w systemie meandrowym (wężownicowym). Drugi wariant układania jest łatwiejszy pod względem wykonawczym, jednak powierzchnia podłogi ogrzewana w taki sposób nie zmienia swojej temperatury równomiernie (stopień nagrzania przegrody poziomej zmniejsza się wraz ze wzrostem odległości zgodnej z kierunkiem przepływu wody od punktu centralnego). Zakończenia rur przytwierdza się do rozdzielaczy mających formę belek z przyłączami i wyposażonych w odpowiednie złączki przeznaczone do wybranego sposobu zespalania rur. Liczba przyłączy pokrywa się z liczbą pętli ogrzewania. Rozdzielacze są elementami, które występują w instalacji w parach. W każdym przypadku na zakończeniu pętli jest zlokalizowany rozdzielacz zasilający i powrotny. Pierwszy z nich bierze udział w transporcie czynnika grzejnego z kotłowni, a drugi służy do przemieszczania wody powracającej po zakończeniu procesu przepływu przez układ rurowy. Rozdzielacze z reguły są mocowane do ściany zlokalizowanej w centralnym punkcie obiektu. Na potrzeby budynków jednorodzinnych zazwyczaj wystarczająca jest para rozdzielaczy na jedną kondygnację domu. W celu zabudowania elementów odpowiedzialnych za rozdzielenie obiegów wody wykorzystuje się specjalne szafki umiejscowione w uprzednio przygotowanych wnękach ściennych.

Na czym polega regulacja ogrzewania podłogowego wodnego?

Regulacja ogrzewania podłogowego wodnego nieodłącznie wiąże się z procesem odpowietrzania instalacji. W związku z tym do rozdzielaczy przyłącza się specjalne odpowietrzniki. W celu zapewnienia prawidłowości przebiegu procesu pozbawiania układu zbędnego powietrza rozdzielacze instaluje się na wysokości około 50 cm ponad poziomem podłogi. Układanie każdego przewodu rurowego rozpoczyna się od przytwierdzenia jednego z jego końców do rozdzielacza o funkcji zasilającej. W kolejnym etapie należy rozprowadzić po powierzchni podłogi zgodnie z wytycznymi projektowymi. Mocowanie rur do podłoża realizuje się za pomocą specjalnych uchwytów. Podczas montażu ogrzewania podłogowego wodnego ważną kwestią jest zachowanie odpowiednich odległości pomiędzy sąsiadującymi odcinkami rur. Jak wspomniano powyżej, parametr ten jest określony w projekcie i zależy między innymi od średnicy rur zastosowanych w instalacji, projektowanej temperatury w danym pomieszczeniu, zakładanych strat ciepła, a także temperatury zasilania oraz rodzaju materiału wykończeniowego posadzki.

Właściwa regulacja ogrzewania podłogowego wodnego polega również m.in. na kontroli temperatury podłogi oraz powietrza w danym pomieszczeniu.

Jak wykonać ogrzewanie podłogowe bez wylewki?

Po ułożeniu i zamocowaniu rur grzewczych instalację należy napełnić wodą oraz wykonać próbę jej szczelności. W kolejnym kroku wykonuje się podkład podłogowy, który najczęściej ma formę wylewki cementowej lub anhydrytowej. Warstwę podkładową pod wykończenie posadzki można wykonać także w formie suchej. W takim przypadku na rurach układa się płyty gipsowo-włóknowe. Należy pamiętać, że montaż suchego jastrychu na ogrzewaniu podłogowym wodnym wiąże się z koniecznością użycia odpowiednich płyt systemowych umożliwiających wykonanie izolacji termicznej i wyposażonych w odpowiednie wypustki do przepuszczenia rur.

Ogrzewanie podłogowe wodne - cena

Cena ogrzewania podłogowego wodnego zależy od wielu czynników. Do najważniejszych należy rodzaj zastosowanych materiałów budowlanych, typ użytych elementów hydraulicznych, a także kwestia zastosowania dodatkowych elementów wyposażenia (np. sterowników).

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: