Szambo ekologiczne (błędnie nazywane przydomową oczyszczalnią ścieków) to zbiornik zbudowany z prefabrykatów połączony z drenażem rozsączającym. Może być on wykonany z betonu lub tworzywa sztucznego. Ile kosztuje szambo ekologiczne i od zależy jego cena?

Ekologiczne szambo przydomowe to nowoczesny sposób oczyszczania ścieków. Znajduje zastosowanie w domach prywatnych, domkach letniskowych oraz rekreacyjnych. Jak działa szambo ekologiczne?

Czym jest szambo ekologiczne?

Wiele osób mianem szamba ekologicznego określa przydomową oczyszczalnię ścieków. Wbrew pozorom są to dwa różne systemy, które co prawda funkcjonują w podobny sposób, ale różnią się budową i kosztami. Szambo ekologiczne nie jest pojęciem branżowym, to potoczna nazwa sposobu oczyszczania ścieków z wykorzystaniem osadnika wstępnego i drenażu rozsączającego. W przypadku szamba ekologicznego, proces oczyszczania ścieków jest wieloetapowy. W porównaniu do szamba klasycznego, to ekologiczne opróżnia się nie raz lub dwa w miesiącu, a co rok lub kilka lat. Wielkość szamba ekologicznego dobiera się na podstawie ilości osób zamieszkujących dom. Producenci oferują zestawy dla konkretnej ilości mieszkańców, która najczęściej wynosi od 3 do 4 bądź od 4 do 6 osób. Kolejnym krokiem jest dobranie długości ciągów drenarskich oraz osadnika wstępnego. Należy pamiętać, iż niepoprawnie skompletowane elementy szamba ekologicznego mogą się przyczynić do zbyt szybkiego przepływu ścieków, a zatem ich niedokładnego oczyszczenia. Najlepszym rozwiązaniem dla domów jednorodzinnych będzie osadnik wstępny o pojemności od 2 do 3 ㎡, z kolei długość ciągów drenarskich należy dobrać na podstawie liczby mieszkańców i przepuszczalności gruntu.

Budowa i działanie szamba ekologicznego

Szambo ekologiczne składa się m.in. ze zbiornika pełniącego funkcję osadnika wstępnego. Osadnik wstępny jest zamkniętym zbiornikiem, wykonanym z betonu lub tworzywa sztucznego. Zachodzi w nim zjawisko sedymentacji - cięższe zanieczyszczenia osiadają na dnie i oddzielane są od nieczystości płynnych. Na końcu zbiornika stosuje się kosze filtracyjne zapobiegające ewentualnemu przedostawaniu się nieczystości stałych do drenażu rozsączającego. Kosze wymagają regularnego czyszczenia.

Za osadnikiem wstępnym znajduje się system drenażu rozsączającego, który rozprowadza podczyszczone ścieki w gruncie. Drenaż jest systemem perforowanych przewodów, które równomiernie transportują ścieki pod ziemią. Długość oraz ilość przewodów drenarskich uzależniona jest od wielkości działki, gospodarstwa domowego oraz warunków gruntowo-wodnych. Należy pamiętać, by terenu nad drenażem nie obsadzać roślinami z bogatym systemem korzeniowym.

W przypadku domów jednorodzinnych zwykle stosuje się dwa lub trzy ciągi przewodów drenarskich. Na końcu drenów montuje się kominki napowietrzające, dzięki którym do układu dostarczane jest powietrze, sprzyjające procesowi oczyszczania ścieków.

Gdzie można zbudować szambo ekologiczne?

Szambo ekologiczne z drenażem rozsączającym może zostać zbudowane na równym, nieskanalizowanym terenie, którego nie pokrywa roślinność z silnie rozwiniętym systemem korzeniowym. Teren pod budowę szamba powinien mieć kilkadziesiąt metrów kwadratowych ze względu na konieczność zachowania odpowiedniej odległości drenażu rozsączającego i osadnika wstępnego od budynku, działek sąsiadujących, studni i innych elementów na danym terenie. Należy również pamiętać o przestrzeganiu warunków gruntowo-wodnych, które w tym przypadku mają zagwarantować prawidłowe rozsączanie ścieków. Szambo ekologiczne powinno zostać zbudowane na gruncie bogatym w żwir, pospółkę lub piaski. Jeżeli na danym terenie występuje glina bądź ił, to warto wykonać wymianę podłoża. Należy również pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości (minimum 1,5 m) dolnego poziomu drenażu od górnego poziomu wód gruntowych. Ciągi drenarskie należy układać na warstwie żwiru i włókniny, co zabezpieczy je przed zamuleniem.

Jak często należy opróżniać szambo ekologiczne?

Różnica między budową klasycznego bezodpływowego zbiornika na ścieki, a szambem ekologicznym sprawia, że nie ma konieczności tak częstego wywozu zanieczyszczeń. W pierwszym przypadku wóz asenizacyjny zamawia się zwykle raz lub dwa razy w miesiącu. Z kolei szamba ekologiczne opróżnia się znacznie rzadziej, co przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne. W przypadku szamba ekologicznego użytkownik jest zobowiązany do zamówienia wozu asenizacyjnego nie każdego miesiąca, ale dopiero wtedy, gdy osad przekroczy połowę objętości zbiornika, czyli średnio raz w roku.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: