Poprawnie dobrana i wykonana izolacja akustyczna podłogi zapewnia efektywne tłumienie zarówno dźwięków powietrznych, jak i uderzeniowych. Rodzaj materiału do wykonania izolacji dźwiękowej zależy przede wszystkim od rodzaju stropu oraz schematu podłogi.

Stopień efektywności izolacji akustycznej stropu międzykondygnacyjnego i znajdującej się na nim podłogi wzrasta wraz z jego gęstością i ciężarem. Przegrody poziome żelbetowe najczęściej wymagają jedynie kilkucentymetrowej warstwy materiału izolacyjnego pod wylewkę pływającą. W przypadku stropów drewnianych grubą warstwę wełny mineralnej układa się pomiędzy belkami nośnymi.

Izolacja akustyczna podłogi pływającej

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi generowane są dwa podstawowe rodzaje dźwięków. Do pierwszej grupy zaliczane są dźwięki powietrzne pochodzące głównie z rozmów użytkowników. Drugi typ odgłosów stanowią dźwięki uderzeniowe, takie jak odgłosy kroków, przedmiotów spadających z wysokości oraz przesuwanych po powierzchni podłogi.

Najpopularniejszym sposobem na ograniczenie przenoszenia się hałasów z kondygnacji znajdującej się na stropie międzykondygnacyjnym do pomieszczeń zlokalizowanych bezpośrednio pod nimi jest wykonanie na stropie podłogi pływającej. Efektywność tłumienia hałasu zależy również od rodzaju przegrody poziomej. Stopień izolacyjności dźwiękowej wzrasta wraz z gęstością oraz ciężarem stropu. Należy jednak pamiętać, że dociążanie przegród poziomych nie jest rozwiązaniem ekonomicznym oraz nie może być wykonane w każdym przypadku ze względu na parametry nośności stropu i innych elementów konstrukcyjnych budynku. Wykonanie warstw podłogowych w układzie podłogi pływającej polega w pierwszej kolejności na ułożeniu na stropie materiału izolacyjnego (wełny mineralnej lub styropianu) o grubości kilku centymetrów. W kolejnym kroku na płytach izolacyjnych rozkłada się dwie warstwy folii PE (budowlanej) chroniącej materiał wygłuszający przed wilgocią z wylewki oraz zapewniający możliwość poślizgu całej warstwie podłogi. Kilkucentymetrową warstwę wylewki wykonuje się z jastrychu cementowego lub anhydrytu. Bardzo ważną kwestią zapewniającą poprawne funkcjonowanie podłogi pływającej jest pozostawienie szczelin dylatacyjnych oddzielających warstwy posadzkowe od innych elementów konstrukcyjnych (ścian, słupów, kominów). Przestrzenie te wypełnia się materiałem elastycznym, a podczas wykonywania finalnych warstw podłogowych maskuje się je za pomocą listew wykończeniowych lub cokolików.

Izolacja akustyczna podłogi na stropie drewnianym

Najbardziej efektywnym sposobem na wygłuszenie stropu drewnianego jest zamocowanie na belkach konstrukcyjnych sztywnego poszycia z desek lub płyt drewnopochodnych (np. OSB), a następnie wykonanie warstw podłogi pływającej. Rozwiązanie to często jest jednak niemożliwe do zrealizowania, ponieważ ciężar posadzki pływającej przekracza parametry nośności stropu. Z tych samych przyczyn zazwyczaj uniemożliwiony jest wariant dociążenia stropu drewnianego odpowiednim typem kruszywa (np. keramzytowego) umieszczanego pomiędzy belkami konstrukcyjnymi.

Sposobem na wyciszenie stropu drewnianego jest ułożenie na nim podłogi na legarach oraz wykonanie sufitu podwieszanego na kondygnacji znajdującej się pod przegrodą poziomą. Legary, czyli elementy drewniane o przekroju kwadratowym lub prostokątnym, mocuje się w kierunku prostopadłym do belek nośnych na specjalnych elastycznych podkładkach z gumy lub filcu. Pomiędzy drewnianymi belkami nośnymi umieszcza się grubą wełnę mineralną, którą od spodu osłania warstwa paroizolacji. Na legarach przytwierdza się deski wykończeniowe lub płyty z materiału drewnopochodnego pod inny typ okładziny. Wzdłuż obwodu mocuje się listwy osłonowe maskujące krawędzie. Sufit podwieszany można wykonać na ruszcie wykonanym z drewna lub metalu.

Izolacja akustyczna użytkowanej podłogi

Efektywne wytłumienie użytkowanej podłogi w domu lub bloku najczęściej wiąże się z koniecznością usunięcia podkładu podposadzkowego i wykonaniu podłogi pływającej. W tym celu trzeba zerwać wszystkie warstwy wykończeniowe oraz skuć stary podkład aż do konstrukcji nośnej stropu. Na powierzchni przegrody poziomej należy ułożyć warstwę twardej izolacji akustycznej i wykonać pozostałe warstwy zgodnie z zasadami kształtowania typowej posadzki pływającej.

Mniej inwazyjnym rozwiązaniem jest usunięcie pokrycia podłogi, a następnie ułożenie na wylewce podkładu wygłuszającego. Materiały stosowane do poprawy izolacyjności akustycznej przegród poziomych mają najczęściej postać mat korkowych, tektury falistej, płyt drewnopochodnych oraz płyt i pianek polistyrenowych i poliuretanowych. Na warstwie podkładu najlepiej ułożyć panele mocowane na klik.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: