Wentylacja należy do podstawowych instalacji w każdym budynku mieszkalnym. Jej rodzaj i sprawność ma wpływ na zdrowie oraz prawidłowe funkcjonowanie mieszkańców, a także stan samego mieszkania.

Podstawowym zadaniem systemu wentylacji jest usunięcie zużytego powietrza na zewnątrz oraz dostarczenie świeżego. Proces ten musi przebiegać w sposób ciągły i sprawny.

Instalacja wentylacyjna ‒ dlaczego jest potrzebna?

Zadaniem wentylacji jest zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza z punktu widzenia organizmu ludzkiego, a także wymagań procesu technologicznego. Wymiana powietrza w pomieszczeniu ma również na celu usunięcie zanieczyszczeń gazowych, parowych oraz pyłowych lub ich rozcieńczenie do wartości dopuszczalnych. O skuteczności wentylacji decyduje:

 • intensywność,
 • skuteczność,
 • koszt budowy i eksploatacji,
 • awaryjność.

Wentylacja naturalna

Ten typ wentylacji polega na wymianie powietrza w pomieszczeniu na skutek oddziaływania na budynek czynników atmosferycznych takich jak różnica temperatury czy działanie wiatru. W tej metodzie nie ma konieczności stosowania urządzeń mechanicznych z napędem elektrycznym. Wymianę powietrza można zintensyfikować dzięki wyposażeniu budynku w pionowe kanały wywiewne, w których przepływ powietrza wywołany jest przez naturalny ciąg. Ten typ wentylacji nazywamy wentylacją grawitacyjną. Aby system był efektywny, należy umożliwić powietrzu napłynięcie do pomieszczenia. W tym przypadku tylko w pewnym stopniu możliwa jest regulacja strumienia wielkości przepływającego powietrza.

Instalacja wentylacji mechanicznej

W wentylacji mechanicznej wymiana powietrza w pomieszczeniu następuje na skutek działania urządzeń mechanicznych takich jak wentylatory. Dzięki zastosowaniu mechanicznego sposobu pobudzenia ruchu powietrza wytwarzana jest różnica ciśnienia w przewodach rozprowadzających powietrze. Wymiana powietrza odbywa się niezależnie od warunków atmosferycznych. Dzięki zastosowaniu wentylacji mechanicznej można w skuteczny sposób oddziaływać na temperaturę powietrza w pomieszczeniu, osiągać założony rozkład ciśnienia czy prędkość ruchu powietrza. Ten rodzaj wentylacji umożliwia usuwanie większych ilości zanieczyszczeń.

Najpopularniejszym typem wentylacji mechanicznej jest instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna, umożliwiająca dowolne kształtowanie rozkładu temperatury oraz prędkości ruchu powietrza w pomieszczeniu. System ten pozwala na utrzymywanie nadciśnienia lub podciśnienia w pomieszczeniu wentylowanym w zależności od ilości powietrza, które jest do niego nawiewane lub wywiewane.

Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła działa na zasadzie wentylacji mechanicznej wyposażonej dodatkowo w rekuperator odpowiedzialny za odzysk ciepła z powietrza usuwanego z domu. Jest to rozwiązanie o podwyższonym standardzie zarówno ekologicznym, jak i ekonomicznym.

Instalacja wentylacji hybrydowej

Jest to rodzaj wentylacji naturalnej, która okresowo może być wspomagana lub zastępowana wentylacją mechaniczną. System działa naprzemiennie w zależności od warunków atmosferycznych, wspomagając w razie potrzeby system wentylacji naturalnej.

Elementy instalacji wentylacyjnej

Wśród elementów instalacji wentylacyjnej można wymienić:

 • czerpnie powietrza - dzieli się je na terenowe, ścienne i dachowe. Umieszcza się je w miejscach przewiewnych, zacienionych, najlepiej po północnej lub wschodniej stronie budynku;
 • wyrzutnie powietrza - usuwają do atmosfery zużyte powietrze w sposób jak najmniej uciążliwy dla otoczenia.
 • filtry - służą do oczyszczania powietrza przed wprowadzeniem go do pomieszczenia;
 • nagrzewnice - służą do podnoszenia temperatury powietrza wprowadzanego do pomieszczenia;
 • wentylatory - ich zadaniem jest przełączanie powietrza i wytwarzanie różnicy ciśnień niezbędnej do pokonania oporów przepływu przez instalację;
 • nawiewniki - ich zadaniem jest dostarczanie do pomieszczenia powietrza w sposób zorganizowany;
 • wywiewniki - służą do usuwania powietrza z pomieszczenia;
 • przewody wentylacyjne - służą do rozprowadzania oraz odprowadzania powietrza;
 • przepustnice i zasuwy - służą do regulacji strumienia objętości powietrza przepływającego przez instalacje wentylacyjne.

Wybór instalacji wentylacyjnej

Wybór instalacji wentylacyjnej zależy głównie od jej przeznaczenia oraz zasobności portfela inwestora. Najlepszym systemem, w jaki możemy wyposażyć dom jednorodzinny, jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, jednak wymaga on znacznie wyższych nakładów finansowych niż inne systemy. Niewątpliwą zaletą tego rodzaju wentylacji jest fakt, że z racji wykorzystania rekuperatora możliwe jest ograniczenie zużycia energii cieplnej potrzebnej do ogrzania świeżego powietrza poprzez odzysk ciepła z powietrza usuwanego. Dzięki temu możliwe jest zredukowanie ilości energii potrzebnej do ogrzania powietrza wentylacyjnego nawet do 90%. Z tego powodu warto rozważyć montaż tego typu instalacji.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: