Jak wybrać odpowiednie ogrzewanie centralne, by było najbardziej ekonomiczne oraz efektywne termicznie?

Ciepły i przytulny dom to marzenie każdego z nas. Dlatego też, aby zapewnić sobie komfort termiczny i bezpieczeństwo w swoich czterech ścianach, warto wyposażyć budynek w dobrej klasy centralne ogrzewanie. Jednak nasuwa się pytanie, jakie rodzaje instalacji grzewczej sprawdzą się najlepiej? Na rynku dostępnych jest kilka rozwiązań, a każde z nich ma pewne wady i zalety.

Spis treści:

  1. Instalacja grzewcza
  2. Sekret ciepłego domu, czyli centralne ogrzewanie w praktyce
  3. Centralne ogrzewanie – instalacja decyduje o efektywności całego systemu
  4. Centralne ogrzewanie – schemat to klucz do ciepłego domu
  5. Schemat centralnego ogrzewania otwarty
  6. Schemat centralnego ogrzewania zamknięty
  7. Instalacja centralnego ogrzewania – schemat mieszany
  8. Ogrzewanie grawitacyjne czy z obiegiem wymuszonym?
  9. Ogrzewanie gazowe – ciekawa alternatywa dla paliw stałych

Sekret ciepłego domu, czyli centralne ogrzewanie w praktyce

Jednym z najpopularniejszych sposobów na ogrzewanie domu jednorodzinnego jest ogrzewanie centralne. Metoda ta opiera się na zastosowaniu specjalnego kotła wraz z systemem rur oraz grzejników, których zadaniem będzie odprowadzanie ciepła od zbiornika, a następnie rozprowadzanie go po wszystkich pomieszczeniach w budynku.

Największą zaletą, jaką oferuje ogrzewanie centralne, jest wygoda – rury doprowadzają ciepło do każdego miejsca, gdzie została zamontowana instalacja. Dzięki temu możesz mieć pewność, że cały dom jest ogrzewany równomiernie, a nie tak jak ma to miejsce w przypadku piecyków gazowych czy grzejników elektrycznych tylko i wyłącznie w pomieszczeniach, w którym zostały one ustawione. 

Centralne ogrzewanie – instalacja decyduje o efektywności całego systemu

Komfort przebywania w domu lub mieszkaniu zależy w dużym stopniu od poziomu temperatury powietrza panującej w pomieszczeniu. W trakcie sezonu jesienno-zimowego i wiosennego niezbędna będzie więc instalacja centralnego ogrzewania lub inny rozbudowany system grzewczy. Jednak w zależności od rodzaju budynku, jego układu pomieszczeń oraz efektywności warstwy izolacyjnej kluczowy wpływ na komfort termiczny będzie zmieć zastosowana instalacja grzewcza.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

W dużych miastach, a zwłaszcza w blokach i domach znajdujących się w dobrze rozwiniętej części miasta, najpopularniejszym rodzajem ogrzewania jest ciepło pobierane z elektrociepłowni, które dociera do mieszkań za pomocą rurociągów. Instalacje tego typu najlepiej działają jednak w zwartej i wysokiej zabudowie wielorodzinnej.

Ciepło z elektrociepłowni doprowadzane jest do mieszkań w trakcie okresu jesienno-zimowego lub gdy temperatura powietrza na zewnątrz spada poniżej ustalonej wartości. Stanowi to niejako wadę systemu, ponieważ nie można z niego korzystać w każdej chwili. Dlatego też w przypadku mieszkań w blokach domownicy są niemal skazani na korzystanie z ogrzewania miejskiego, które jest mało wydajne i zazwyczaj dość drogie w eksploatacji. Co prawda w takiej sytuacji możliwa jest podłogowa instalacja centralnego ogrzewania, ale wiąże się to z dość wysokimi kosztami oraz koniecznością uzyskania zgody ze strony spółdzielni mieszkaniowej.

Z kolei w przypadku domków jednorodzinnych swoboda w wyborze rodzaju ogrzewania jest niemal nieograniczona, a inwestor może zdecydować się na różnego rodzaju instalacje grzewcze – gazowe, zasilane paliwem stałym lub płynnym, a nawet w pełni elektryczne pompy ciepła zasilane energią solarną. Co więcej, instalacja grzejnikowa może być także poprowadzona według dowolnego projektu, dzięki czemu domownicy mogą z wyprzedzeniem zaplanować, w których miejscach ma być cieplej, a które mogą pozostać nieogrzewane.

Centralne ogrzewanie – schemat to klucz do ciepłego domu! 

Rozprowadzanie ciepła po poszczególnych pomieszczeniach w domu wymaga odpowiedniego rozmieszczenia elementów grzejnych. Na schemacie instalacji centralnego ogrzewania powinno się rozplanować położenie kotła centralnego ogrzewania, czyli pieca, a także lokalizację wszystkich grzejników.

Piec należy umieścić w osobnym pomieszczeniu, specjalnie do tego przystosowanym – może to być pokój na parterze lub piwnica w ogrzewanym budynku. Od kotła prowadzi się rury, które doprowadzają ciepłą wodę do grzejników centralnego ogrzewania umieszczonych w poszczególnych pomieszczeniach.

Zasadniczo przy budowie pieca największe znaczenie ma przewód kominowy, który odprowadza na zewnątrz odpady powstałe podczas procesu spalania paliwa. Musi być odpowiednio odizolowany od reszty budynku, ponieważ spaliny są bardzo szkodliwe dla zdrowia. Co gorsza podczas pracy samego pieca może dojść także do emisji bezwonnego dwutlenku węgla, którego wdychanie grozi śmiercią.

Na szczycie przewodu odprowadzającego spaliny należy umieścić komin wyposażony w osłonę przeciwdeszczową, która ma zabezpieczyć wnętrze przewodu przed przedostaniem się wody do wnętrza kanału.

Ważny jest także dobrze dobrany schemat centralnego ogrzewania. Tutaj inwestor zasadniczo do wyboru ma trzy możliwości, którym przyjrzymy się bliżej w dalszej części tego artykułu.

Schemat centralnego ogrzewania otwarty 

Instalacja centralnego ogrzewania otwarta może funkcjonować z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody. Układ grawitacyjny, jak sama nazwa wskazuje, do swojego działania wykorzystuje jedno z podstawowych praw fizycznych, jakim jest grawitacja. Z kolei system wymuszony opiera się na ciągłej pracy pompy, która przemieszcza warstwy cieczy w całej instalacji grzewczej, łącznie z grzejnikami.

W skład układu centralnego ogrzewania przede wszystkim wchodzi naczynie zbiorcze. To właśnie w nim woda zawarta w układzie łączy się z powietrzem. Celem takiego zabiegu jest zapewnienie zabezpieczenia całego systemu przed wzrostem ciśnienia i przegrzaniem się. Naczynie wypełnione w połowie wodą powinno się umieścić w najwyższym punkcie całej instalacji.

W przypadku systemów z wymuszonym obiegiem wody ważnym elementem układu jest także zawór różnicowy, czyli zabezpieczenie przed awarią lub nagłym przerwaniem dostawy prądu. Wówczas, podczas braku energii elektrycznej, taki system będzie mógł wciąż pracować w klasycznym systemie grawitacyjnym. 

Tak zbudowane systemy ogrzewania centralnego stosuje się w sytuacjach, gdy niemożliwe jest odcięcie źródła ciepła, które dotyczy głównie kotłów napędzanym paliwem stałym, takim jak drewno, węgiel czy koks.

Schemat centralnego ogrzewania zamknięty 

W schematach zamkniętych kocioł centralnego ogrzewania pracuje w układzie zamkniętym i posiada specjalnie zaprojektowane urządzenie, które reguluje nadmiar ciepła, aby uniknąć przegrzania się instalacji.

Zamiast naczynia zbiorczego występuje tutaj zbiornik ciśnieniowy, gdzie za chłodzenie odpowiada wężownica, która wprowadza do układu zimną wodę z wodociągu. W razie, gdy pobór energii elektrycznej nie będzie możliwy z powodu awarii, za ochronę całego systemu odpowiada zawór zabezpieczenia termicznego.
Ten model instalacji nie sprawdzi się jednak w budynkach zaopatrywanych w wodę przez hydrofor oraz w miejscach, gdzie często dochodzi do przerw w dostawie wody.

Dlatego też nie poleca się stosowania go w budynkach na odizolowanych działkach, bez przyłączy wodnych.
Systemy grzewcze zamknięte mogą pracować w maksymalnej temperaturze 85°C, ale optymalna wartość wynosi od 60 do 80°C. Taki rodzaj systemu najczęściej stosuje się w przypadku kotłów automatycznie napędzanych paliwem, czyli kotłach elektrycznych, gazowych i olejowych. 

Instalacja centralnego ogrzewania – schemat mieszany 

W układzie mieszanym kocioł współpracuje z instalacją przez wymiennik płytowy w układzie otwartym. System ten zapewnia sporą swobodę w projektowaniu instalacji ogrzewania i może jednocześnie obsługiwać kilka odrębnych systemów – przykładowo może być to grzejnik centralnego ogrzewania oraz podłogówka.

Ogrzewanie grawitacyjne czy z obiegiem wymuszonym?

Jedną z najstarszych metod wymuszania przepływu wody w instalacji jest ogrzewanie grawitacyjne, której działanie nie wymaga energii elektrycznej. Wodna instalacja grawitacyjna wykorzystuje zjawisko różnic w gęstości cieczy w zależności od ich temperatury. Dlatego też podczas pracy taka instalacja centralnego ogrzewania korzysta z naturalnego opadania wody zimnej i jednoczesnego unoszenia się wody ogrzanej przez kocioł.

Tego typu układ stosowany jest głównie w małych instalacjach z kotłem opalanym paliwem stałym. Największą zaletą tego rozwiązania jest fakt, że cały system może pracować nieprzerwanie nawet w przypadku wystąpienia awarii prądu. Dlatego też często stosowany jest w domach wypoczynkowych, gdzie trudno o stały dostęp do energii elektrycznej.

Systemy grzewcze z ogrzewaniem grawitacyjnym montuje się w budynkach, gdzie pozioma odległość źródła ciepła od najdalszego pionu wynosi nie więcej niż 25 metrów. Trzeba także zachować różnicę wysokości między środkiem kotła i najniżej położonym grzejnikiem wynoszącą około 2 - 3 metrów. 

W instalacjach grawitacyjnych rury powinny mieć kilkukrotnie większą średnicę niż w przypadku ogrzewania pompowego. Jest to spowodowane tym, że woda musi pokonać opory, które występują w przewodach, a może to zrobić swobodnie jedynie przy zachowaniu odpowiednio dużej średnicy poszczególnej rury.

Jednak współcześnie w domach jednorodzinnych instalacja centralnego ogrzewania coraz częściej wykonywana jest przy pomocy specjalnych pomp. W tym przypadku ruch wody w systemie jest wymuszany przy pomocy pompy obiegowej odpowiadającej za rozprowadzanie cieczy pod odpowiednim ciśnieniem po całym układzie.

Dzięki temu możliwe jest uzyskanie dużo większego ciśnienia wody w instalacji przy jednoczesnym zmniejszeniu średnicy rur w systemie, co pozwala na podawanie wody na znacznie wyższe wysokości.

Kolejną zaletą jest to, że instalacja centralnego ogrzewania z obiegiem wymuszonym może być stosowana w praktycznie każdym budynku, bez względu na jego wielkość lub poziomą rozległość. Dlatego też takie systemy stosowane są w nowoczesnym budownictwie oraz wielopoziomowych obiektach przemysłowych.
Niestety instalacja grzewcza z obiegiem wymuszonym do poprawnej pracy wymaga stałego zasilania prądem. W przypadku miejsc, gdzie kluczowe jest zachowanie stałego działania takiego systemu, zaleca się posiadać generator prądotwórczy o odpowiedniej wydajności lub dodatkowe zasilanie bateryjne.

Ogrzewanie gazowe – ciekawa alternatywa dla paliw stałych

Ogrzewanie gazowe wymaga zastosowania właściwej instalacji – zarówno grzewczej, jak i samego układu zasilania paliwem. Gaz stosowany w kotle może pochodzić z sieci miejskiej lub specjalnego zbiornika, który montowany jest bezpośrednio na działce otaczającej ogrzewany budynek.

Zaletą ogrzewania gazowego jest niemal całkowity brak szkodliwych odpadów stałych powstałych podczas spalania. Dodatkowo warto podkreślić uniwersalność, jaką zapewnia sam gaz – można wykorzystywać go do ogrzewania domu, a także do gotowania lub podgrzewania wody w bojlerze. 

Gaz ze zbiornika trzeba doprowadzić do wnętrza mieszkania za pomocą przyłącza i instalacji wewnętrznej, dzięki której gaz trafia do kotła kondensacyjnego. Systemy grzewcze gazowe z własnym zbiornikiem znajdują największe zastosowanie w miejscach, gdzie nie ma dostępu do gazu miejskiego, a koszt doprowadzenia przyłącza do sieci jest zdecydowanie zbyt wysoki.

Pewną niedogodność może jednak stanowić fakt, że zarówno sama instalacja, jak i zbiornik gazowy muszą być regularnie kontrolowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kontrole może także sprawdzić jakie grzejniki do ogrzewania gazowego zostały zastosowane i poprosić o możliwość skontrolowania ich stanu technicznego.