Zbrojenie fundamentu stanowi pierwszą i najważniejszą czynność, gdy projekt

wchodzi w fazę budowy. W trakcie prac łatwo można napotkać na wiele trudności, np. w

zakresie wiązania zbrojenia fundamentów lub wyboru odpowiednich prętów do

zbrojenia do fundamentów. Pozostaje zatem pytanie: jakie zbrojenie na fundament

wybrać i w jaki sposób je przeprowadzić?

Zbrojenie fundamentu zasadniczo możemy podzielić na kilka rodzajów w zależności od

tego, z jakim typem fundamentu mamy do czynienia. W związku z tym wyróżniamy

zbrojenie płyty fundamentowej, zbrojenie ławy fundamentowej i zbrojenie stopy. Bez

względu na konkretny typ, do wiązania zbrojenia fundamentów używamy zawsze

stalowych prętów. Wiązanie może być stosunkowo trudne zwłaszcza w przypadku

dużych konstrukcji. Problematyczne może okazać się także zbrojenie ław

fundamentowych w narożnikach.

Zbrojenie fundamentów – na czym polega?

Podstawowym zadaniem fundamentów jest stabilne i równomierne

przekazywanie obciążenia budynku do gruntu. Zastanawiając się, jakie zbrojenie na

fundament wybrać, wpierw należy określić rodzaje możliwych fundamentów. Ze

względu na tzw. posadowienie wyróżniamy trzy rodzaje fundamentów: ławy

fundamentowe, stopy fundamentowy i płyty fundamentowe. Ostatnie,

przypominające poziomą kondygnację, uważane są za najpewniejsze. Konstrukcja stóp

frontalnie przypomina metalowe nogi, na których osadzony jest ciężar. Najczęściej

wykorzystuje się je pod słupy, filary i kolumny. Ławy fundamentowe różnią się od stóp

tym, że płaszczyzna przenosząca obciążenie jest dłuższa i ciągła, od frontu natomiast

może przypominać łyżwę.

Po wybraniu odpowiedniego rodzaju fundamentu w trakcie budowy konieczne będzie

zbrojenie fundamentów. Zbrojenie fundamentów wykonujemy za pomocą prętów

stalowych. Często możemy je zauważyć, gdy wystają z murów wznoszonych

konstrukcji. Zbrojenie do fundamentów składa się z prętów, a także tzw. strzemion, czyli

połączonych ze sobą prętów. Do ich konstrukcji używa się prętów o grubości

nieprzekraczającej 6 mm, z kolei do właściwego zbrojenia fundamentu wykorzystujemy

pręty o grubości 12-16 mm. Zastosowane pręty przyczyniają się do stabilności całej

konstrukcji. Ich podstawową funkcją jest to, że potrafią spalać fundament z resztą

konstrukcji. Są niezwykle wytrzymałe, dzięki czemu uzbrojony fundament nie będzie

narażony na uszkodzenia mechaniczne, które miałaby wpłynąć na różnice w rozkładzie

obciążenia.

Zbrojenie fundamentów – zasady, których warto przestrzegać

Prawidłowe wykonanie fundamentów jest niezwykle istotne. W innym przypadku

jesteśmy narażeni, przykładowo, na notoryczne pękanie ścian. W skrajnych sytuacjach

niewłaściwie zezbrojony fundament powinien stanowić przyczynę do rozbiórki

budynku. Pozostaje zatem pytanie: jak zrobić zbrojenie pod fundament?

Przede wszystkim konieczne jest stworzenie przestrzennego modelu z prętów, który

będzie osadzony na ławie, płycie lub stopie fundamentowej. Szkielet z prętów powinien

być łączony metodą „na zakładkę” (pręt za prętem) poprzez strzemiona. W tym zakresie

zbrojenie ławy fundamentowej nie różni się od zbrojenia stopy fundamentowej lub

płyty. Z kolei zbrojenia ław fundamentowych w narożnikach należy przeprowadzić w

taki sposób, aby strzemiona pozostały zagięte do wewnątrz. Pręty mogą być wygięte w

kształt litery „L” (90 stopni). W przypadku zbrojenia płyt fundamentowych często

wykorzystuje się tzw. pręty kotwiące, które fabrycznie są już wygięte w kształt litery „L”.

Zapewnia to niezwykle silne wzmocnienie w narożnikach, a więc tych elementach

fundamentów, które są najbardziej narażone na czynniki zewnętrzne oraz zmiany

osadzania ciężaru.

Każdy pręt zbrojeniowy musi ze sobą zostać połączony. Fundament zbrojony to

konstrukcja, która jest całkowicie stabilna. W zakresie odległości pomiędzy

przecinającymi się prętami wymiary zbrojenia pod fundamenty nie powinny przekraczać

50 cm w przypadku prętów stalowych gładkich i 40 cm w przypadku prętów stalowych

żebrowanych.

Zbrojenie płyty fundamentowej – o czym jeszcze warto pamiętać?

Płyta fundamentowa to jeden z najbardziej popularnych sposobów na bezpieczny i

prawie że niezniszczalny fundament. Płytę stosuje się zwłaszcza przy większych

konstrukcjach. O ile więc zbrojenie ławy fundamentowej będzie konieczne w sytuacji,

gdy zbroimy fundament pod ogrodzenie, o tyle zbrojenie płyty fundamentowej przyda

się przy każdym większym projekcie domu jednorodzinnego.

Im większy projekt, tym większy będzie szkielet złożony ze stalowych prętów. Zbrojenia

pod fundament musza być ze sobą dokładnie zespolone, więc konieczne jest

połączenie ze sobą prętów. Pręty łączone są za pomocą drutu wiążącego. Tutaj jednak

pojawia się często problem: jak wiązać zbrojenie fundamentu efektywnie? Czynność ta

może być stosunkowo męcząca, jeśli mamy do czynienia z dużym przestrzennie

obiektem, dlatego w przypadku większych konstrukcji przy zbrojeniu płyt

fundamentowych konieczne może okazać się użycie automatycznej wiązarki do

zbrojeń. Wiązanie zbrojenia fundamentów staje się wówczas znacznie szybsze i

prostsze, choć wiąże się z dużym wydatkiem rzędu ok. 6000 zł. Możemy także

zdecydować się na tzw. gotowe zbrojenie fundamentów, jednakże zwykle połączone

już ze sobą pręty będzie należało indywidualnie dopasować do potrzeb projektu.