Wiatroizolacja to warstwa folii wstępnego krycia, którą układa się na dachu, a dokładnie na elementach konstrukcyjnych więźby, nad warstwą dociepleniową. Zadaniem tej powłoki jest ochrona dachu przed dostępem wody i wilgoci, a jednocześnie odprowadzenie cząsteczek pary wodnej z wnętrza na zewnątrz dachu.

Wiatroizolacja dzieli się na dwa podstawowe rodzaje – folie niskoparoprzepuszczalne oraz folie wysokoparoprzepuszczalne. które popularnie nazywa się membranami dachowymi. Dobór odpowiedniego rodzaju wiatroizolacji zależy przede wszystkim od funkcji poddasza (użytkowe czy nieużytkowe).

Czym jest wiatroizolacja?

Wiatroizolacja w postaci folii niskoparoprzepuszczalnej lub membrany wysokoparoprzepuszczalnej jest przeznaczona do stosowania na dachach pochyłych jako warstwa wstępnego krycia. Jej zadaniem jest uszczelnienie pokrycia dachowego ułożonego na konstrukcji z łat i kontrłat. Decyzję o tym, czy na konkretnym dachu zastosować folię wstępnego krycia albo membranę wstępnego krycia, należy podejmować w oparciu o funkcję poddasza. Dobór nieodpowiedniej wiatroizolacji często skutkuje zawilgoceniem przestrzeni dachowej oraz rozwojem zagrzybienia i pleśni. Jest to szczególnie widoczne w przypadku, gdy zamieni się membranę (w danej sytuacji konieczną) na folię. Jeśli projekt budynku zakłada użytkową funkcję poddasza, należy szczególnie zadbać o ograniczenie zalegania pary wodnej w warstwie ociepleniowej dachu poprzez użycie folii wysokoparoprzepuszczalnych – membran dachowych. Kiedy zaś poddasze ma być jedynie strychem, można wybrać folie niskoparoprzepuszczalne. Wynika to z tego, że bezpośrednio pod konstrukcją dachu nie powstaje znaczna ilość pary wodnej.

Do ogólnych zadań wiatroizolacji należy przede wszystkim ochrona dachu przed zawilgoceniem oraz odprowadzenie cząsteczek pary wodnej, które mogą znajdować się wewnątrz konstrukcji więźby.

Ponadto na poddaszu od wewnętrznej strony dachu należy zamocować folię paroizolacyjną, która nie dopuszcza do przenikania wilgoci z pomieszczeń znajdujących się pod więźbą do warstwy ociepleniowej dachu. Termoizolacja więźb skośnych jest zazwyczaj wykonywana z wełny mineralnej. Materiał ten jest natomiast bardzo wrażliwy nawet na niewielką ilość wilgoci. W sytuacji zamoknięcia wełna zmniejsza swoje zdolności do ochrony przed stratami ciepła.

Folie wiatroizolacyjne są stosowane także na ściany. Stosuje się je w domach wznoszonych w technologii kanadyjskiej (szkieletowej). Najczęściej do ocieplania domów z drewna używa się wełny mineralnej, stąd konieczność jej ochrony przed zawilgoceniem. Wiatroizolacja na ściany pełni dokładnie takie same funkcje jak w przypadku więźb dachowych. Folia wiatroizolacyjna na ściany powinna posiadać wysoki współczynnik paroprzepuszczalności, ponieważ z użytkowanego przez ludzi wnętrza domu emitowana jest duża ilość pary wodnej.

Para wodna na poddaszu

Największa ilość cząsteczek pary wodnej, a tym samym podwyższona wilgotność na poddaszu ma miejsce podczas wykonywania robót związanych z murowaniem, tynkowaniem oraz wykonywaniem wylewek podłogowych. Prace te przeprowadza się z użyciem wody zarobowej (dodaje się ją do zapraw i betonów), która w trakcie dojrzewania i nabierania wytrzymałości przez mieszanki jest oddawana do otoczenia.

Użytkowanie poddasza również wiąże się z emisją pary wodnej. Jest to w bezpośredni sposób związane z przebywaniem pod dachem ludzi i zwierząt oraz charakterystyką użytkową części pomieszczeń. Oczywistym jest bowiem, że największa ilość pary wodnej jest zawsze wydzielana z pomieszczeń „mokrych” – kuchni, łazienek i pralni.

Zasada działania wiatroizolacji

Cząsteczki pary mogą w sposób swobodny przenikać przez folię paroprzepuszczalną, gdyż jej zasadnicza część, która zbudowana jest z włókniny polipropylenowej, nie jest barierą dla pary wodnej. Transport wilgoci może jednak odbywać się tylko w jedną stronę. Dzieje się tak ze względu na specyficzną budowę części nośnej wiatroizolacji. Dodatkowym zabezpieczeniem zapewniającym wodoszczelność jest akrylowa warstwa hydrofobowa z zewnętrznej strony folii.

Jeśli cząsteczki wody zdołają dostać się pod poszycie dachu, znajdą się na wiatroizolacji i spłyną po niej do rynien stanowiących system odprowadzający wodę deszczową. Jeśli natomiast cząsteczki pary wodnej przenikną z poddasza do warstwy ociepleniowej, zostaną odprowadzone poprzez wiatroizolację do przestrzeni wentylacyjnej znajdującej się pomiędzy folią a pokryciem dachu, a następnie będą odciągnięte (poprzez siłę ciągu) na zewnątrz.

W sprzedaży są także dostępne folie i membrany do wstępnego krycia wyposażone w specjalną powłokę refleksyjną wykonaną z poliuretanu lub aluminium. Zadaniem tej warstwy jest odbicie promieni cieplnych w stronę termoizolacji, która przekaże je do wnętrza pomieszczeń, dzięki czemu zmniejszy się zużycie energii.

Cena wiatroizolacji zależy przede wszystkim od jej parametrów (stopnia paroprzepuszczalności) i wymiarów.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: