Ogrodzenie działki spełnia kilka funkcji, przede wszystkim wytycza jej granice.

 

Ogrodzenie, oprócz wyznaczenia granic działki, na której się znajduje, spełnia funkcje estetyczne – od jego koloru i trwałości zależy bowiem to, jak właściciel działki będzie postrzegany przez sąsiadów.

Kto ponosi koszt budowy ogrodzenia

Ogrodzenie działki to otoczenie jej powierzchni specjalnym urządzeniem ochronnym. Do ogrodzenia działki stosuje się najczęściej mur z kamienia czy płot wykonany z różnych materiałów. Dawniej powszechne były również ogrodzenia naturalne, czyli z żywopłotu. Ogrodzenie działki wpływa na bezpieczeństwo, wyznacza teren działki należącej do danego właściciela. Dzięki niemu zostaje zamknięty wolny dostęp do danej nieruchomości dla zwierząt i osób trzecich. W przypadku kupna działki, największym problemem nabywcy jest to, że z każdej strony jego działka ma inny płot. Prawo nie reguluje kwestii powiązanych z infrastrukturą, jaką jest ogrodzenie na działkę. Jedynie wzmiankowane jest, że sąsiedzi, którzy mają korzystać z ogrodzeń, mają ponosić wspólnie koszt ich utrzymywania, ale nie budowania. Nowy właściciel, chcący postawić ogrodzenie, musi wykonać je samodzielnie i tak samo ponieść koszty. Nie ma podstawy prawnej, by właściciel obciążał sąsiadów kosztami wznoszenia nowego ogrodzenia.

Wiele osób zastanawia się, ile kosztuje ogrodzenie działki. Jest to zależne od wielu czynników, w tym indywidualnych oczekiwań inwestora. Koszt zależy przede wszystkim od tego, jaki działka ma obwód, gdzie jest usytuowana, jakie jest ukształtowanie terenu w okolicy oraz z jakiego materiału będzie wykonane ogrodzenie. Im będzie on trwalszy, tym droższe będzie ogrodzenie działki. Koszt może sięgać dziesiątków tysięcy złotych. Oczywiście najtańsze ogrodzenie jest wykonane za pomocą siatki, najdroższe w postaci murów kamiennych.

W którym miejscu działki należy postawić ogrodzenie

Ogrodzenie działkowe należy postawić od strony sąsiada. Najlepszym rozwiązaniem jest postawienie płotu w osi granicy obu działek. Jednak jeśli rozmowy z sąsiadem nie przyniosą spodziewanych rezultatów, to należy z całą starannością zadbać, aby nie przekroczyło granicy samej nieruchomości.

Drugim rozwiązaniem jest ogrodzenie siatką od ulicy. Ogrodzenie działki rolnej nie może przekraczać linii rozgraniczającej ją od drogi. W przypadku kiedy miejscowy plan zagospodarowania przewiduje poszerzenie pasa drogowego, należy ogrodzenie działki przesunąć w jej głąb.

Jakie formalności trzeba zrealizować, stawiając ogrodzenie działki

Pomysł na ogrodzenie działki to jedno, a formalności konieczne do zrealizowania to druga kwestia.
W razie wątpliwości co do przebiegu granicy działki, należy zlecić geodecie odnalezienie i zaznaczenie w terenie znaków granicznych. Jeśli jednak będzie to niemożliwe, to powinno odbyć się administracyjne postępowanie rozgraniczeniowe. Budowa ogrodzenia nie wymaga wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednak w niektórych przypadkach potrzebne będzie zgłoszenie, czyli zawiadomienie starostwa powiatowego o zamiarze wykonania stosownego ogrodzenia.

Zgłoszeniu podlegają ogrodzenia o wysokości powyżej 220 centymetrów, bez względu na ich usytuowanie. Takie zgłoszenie trzeba wysłać w terminie do 21 dni od planowanej daty rozpoczęcia prac budowlanych, związanych ze wznoszeniem ogrodzenia. W takim zgłoszeniu musi się znaleźć rodzaj, zakres, sposób wykonania prac, a także oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, czasem także rysunki lub szkice. Jeśli organ nie wniesie żadnego sprzeciwu w terminie 21 dni od daty doręczenia mu tego zgłoszenia, to można przystąpić do stosownych prac. Powodem takiego sprzeciwu może być naruszenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przykładem naruszenia ustaleń planu może być wzniesienie płotu na ulicy, która dopiero jest w planach, a właściciel nieruchomości nie mógł wiedzieć o takich projektach. Budowa ogrodzenia powinna zacząć się w ciągu 3 lat od przedstawionego
w zgłoszeniu terminu. Po upływie terminu należy jeszcze raz wystąpić o nowe zgłoszenie.

Rodzaje ogrodzenia działki – pomysły

Ogrodzenie zarówno działki rekreacyjnej, jak i budowlanej należy dobrze przemyśleć. Wiele osób ma dobry pomysł na tanie ogrodzenie działki, które można wykonać z siatki powlekanej.

Istnieje wiele materiałów, które nadają się idealnie na ogrodzenie działki. Cena takich siatek, płotków drewnianych wcale nie musi być wysoka. Wszystko zależy od ilości materiału i nakładu pracy na postawienie ogrodzenia. Ile kosztuje ogrodzenie działki o powierzchni 1000 m2? Koszt takiej działki, której proporcjonalne wymiary to 25x40 m, może zamknąć się w kwocie do 2 tysięcy złotych, jeśli chodzi o siatkę powlekaną, słupki i poświęcenie pracy na wzniesienie ogrodzenia. Dobry sposób na tanie ogrodzenie działki rekreacyjnej to drewniany wysoki płot, składający się ze szczelnie przylegających sztachet, które będą zapewniały odpowiedni poziom prywatności.

Istnieje wiele rodzajów ogrodzenia, które mogą być bardziej estetyczne lub pełnić funkcję przeciwdziałania naruszeniom prywatności. Najpopularniejsze ogrodzenia to:

● ogrodzenia z prześwitami lub bez nich,

● stylowe ogrodzenia z siatki, z kamieniami w środku,

● mury wykonane z kształtek betonowych, cegieł, kamieni.

Od inwestora i jego pomysłów, a przede wszystkim zasobności portfela zależy, na jakie rozwiązanie się zdecyduje. Wznosząc ogrodzenie, należy dopasować się stylem do regionu, okolicy i nawiązać na budulca nieruchomości położonych w pobliżu.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: