Wiele prac remontowych i wykończeniowych można wykonać samodzielnie. Z pomocy fachowców możemy zrezygnować m.in. w przypadku układania kostki brukowej. Przed wykonaniem podjazdu lub chodnika należy jednak pamiętać o pewnych zasadach. Na czym i w jaki sposób układać kostkę brukową?

Pod nawierzchnię przeznaczoną do jakiegokolwiek ruchu niezbędne jest wykonanie podkładu ze żwiru lub betonu, który sprawdzi się w szczególności w przypadku gruntów gliniastych.

Układanie kostki brukowej ‒ na betonie czy żwirze?

Układanie kostki brukowej można wykonać na kilka sposobów. Najczęściej układa się ją na żwirze, jednak niekiedy lepiej sprawdza się podkład betonowy. Pierwsze rozwiązanie będzie wystarczające w przypadku chodników lub ścieżek ogrodowych. Należy jednak pamiętać, że taka podsypka powinna mieć odpowiednią gęstość i grubość. W przeciwnym razie układanie chodnika z kostki brukowej skończy się fiaskiem, ponieważ dojdzie do falowania powierzchni i powstania niepożądanych zagłębień.

Rodzaj podkładu należy dobierać do gruntu, na jakim ma być układana kostka. Układanie kostki na gruncie piaszczystym polega na zagęszczeniu go kruszywem o różnej granulacji. Na dwóch warstwach tłucznia o różnej granulacji układa się podsypkę piaskową, a następnie kostkę brukową. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku gruntów gliniastych, na których lepiej wykonać podbudowę betonową. Dlaczego? Przerwy między kostkami uzupełnia się zwykle piaskiem, przez który przesiąka woda opadowa. Przenika ona do gruntu, zwiększając jego wilgotność i objętość. Gleba nasiąknięta wodą opadową podnosi kostkę do góry, co doprowadza do zniszczeń i kosztownych remontów. Zjawisko wysadzin mrozowych jest niestety nieuniknione w sytuacji nieprzestrzegania podstawowych zasad. W przypadku gruntów piaszczystych, niepodatnych na działanie mrozu, ryzyko wystąpienia takich sytuacji jest niewielkie. Największe prawdopodobieństwo pojawia się właśnie w przypadku iłów i gliny, które cechuje mała przepuszczalność wody. W związku z tym najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest wykonanie podkładu z betonu. Pozwoli to zapobiec zawilgoceniu gruntu i podnoszeniu kostki brukowej ponad pożądany poziom.

Układanie kostki brukowej na istniejącym podłożu betonowym

Układanie kostki brukowej na betonie należy rozpocząć od stworzenia odpowiednio plastycznej mieszanki z B-10 i B-15. Podkład z betonu powinien być odpowiednio zagęszczony i odpowietrzony. Podbudowa betonowa będzie bardzo dobrym rozwiązaniem do podjazdów dla samochodów. Tego typu konstrukcja wytrzyma również ruch ciężkich pojazdów. Minimalna grubość betonu powinna wynosić 15 cm, a w przypadku pojazdów o wyjątkowo dużej masie (np. aut dostawczych, maszyn rolniczych czy samochodów ciężarowych) ‒ co najmniej 25 cm. W trakcie rozprowadzania betonu za pomocą łaty należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego spadku, który zapewni możliwość spływania wody opadowej. Oprócz podkładu betonowego należy zastosować podsypkę cementowo-piaskową, a dopiero później przejść do montażu kostki brukowej. Należy też pamiętać, że świeży beton wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Poniżej temperatury równej 20℃ beton należy polewać wodą, a powyżej tej temperatury zasypać go piaskiem i zraszać wodą. Dzięki temu unikniemy spękań i wysychania betonu. Jak układać kostkę brukową? W przypadku podjazdu układanie kostki rozpoczyna się od strony garażu w kierunku drogi/chodnika. Do zagęszczenia podłoża najlepiej użyć zagęszczarki płytowej z odpowiednio dobraną podkładką. Po wstępnym zagęszczeniu kostkę brukową należy zaspoinować. Do tego celu warto użyć piachu lub nieco bardziej skomplikowaną w nakładaniu zaprawę cementową. Do pierwszego rozwiązania przyda się miotła budowlana, a do zaprawy gumowa paca. Po zaspoinowaniu kostki należy ją ponownie zagęścić do czasu, gdy powierzchnia podjazdu będzie równa.

Jak wygląda układanie kostki brukowej bez obrzeży?

Kostka brukowa wygląda jeszcze bardziej efektownie na styku z gruntem, a więc bez obrzeży. Daje to możliwość tworzenia ciekawych wzorów i łączenia różnych kolorów kostki. Jak układać kostkę brukową bez obrzeży? Należy przestrzegać dokładnie takich samych zasad, jak w przypadku klasycznego układania kostki, z tym że na końcu należy zabezpieczyć zewnętrzną stronę opaski betonem. Innym sposobem jest zastosowanie profesjonalnych listew obrzeżowych, najczęściej wykonanych z tworzywa sztucznego. Pozostałe prace przy tworzeniu ścieżek lub chodników należy wykonać w taki sam sposób, a więc pamiętając o podbudowie, a w niektórych przypadkach także o zastosowaniu geowłókniny. Układając podjazd lub chodnik, warto pokusić się o nietuzinkowe rozwiązania. Istnieją różne wzory układania kostki brukowej ‒ możemy je zaprojektować samodzielnie lub skorzystać z szablonów dostępnych w zakładach brukarskich. Warto łączyć różne kolory kostki brukowej, co zapewni ciekawy i nietuzinkowy efekt. Dzięki temu otoczenie budynku nabierze oryginalnego charakteru i będzie doskonałym uzupełnieniem drzewostanu i zieleni przydomowej.