Wykonanie własnego ujęcia wody na działce nie jest skomplikowane. O czym warto wiedzieć, decydując się na budowę studni głębinowej? Od czego zależy jej koszt i jakie korzyści płyną z jej użytkowania?

Posiadanie własnej studni głębinowej przynosi wiele korzyści. Największą jest możliwość uzyskania wody wgłębnej, która bez uprzedniego uzdatniania nadaje się do spożycia.

Studnia głębinowa – cena i korzyści

Studnie głębinowe nazywane również wierconymi lub rurowymi są uznawane za jedne z najlepszych typów studni do zaopatrywania gospodarstwa domowego w wodę. Ze względu na to, że pobierają wodę z głębokości powyżej 10 m (zazwyczaj około 15–20 m), ciecz jest zdecydowanie mniej narażona na zanieczyszczenia niż w przypadku studni kopanych. Jest to zdatna do picia woda wgłębna – czysta dzięki nieprzepuszczalnej warstwie ponad źródłem wody, która chroni ją przed zanieczyszczeniem chemicznym czy bakteriologicznym. Studnie głębinowe są również bardziej wydajne od innych, gdyż na tej głębokości znajdują się spore zasoby wody.

Koszt studni głębinowych w dużej mierze zależy od warunków gruntowo-wodnych. Niższej ceny można się spodziewać przy płytkiej i wydajnej warstwie wodonośnej. Wyższe koszty generuje konieczność zakupu specjalnych filtrów do uzdatniania wody oraz pompy głębinowej. Należy również pamiętać o kosztach konserwacji studni i regularnych badań wody. Jeśli jednak w gospodarstwie ze sporym ogrodem stopień użytkowania wody jest dość duży, budowa studni głębinowej będzie zdecydowanie bardziej opłacalna niż czerpanie wody z wodociągów i zwróci się w ciągu kilku lat. Jest to szczególnie korzystne, jeśli dom usytuowany jest z dala od linii wodociągowej i podłączenie się do sieci wodociągowej wiąże się z dużymi kosztami. Plusem takiego rozwiązania jest również fakt, że woda ze studni głębinowej jest zazwyczaj dużo lepszej jakości niż ta z wodociągów.

Budowa studni głębinowej

Studnia głębinowa składa się z rury osłonowej, która dociera do warstwy wodonośnej, i rury filtracyjnej wnikającej w tę warstwę. Rura osłonowa zakończona jest na górze (tuż pod powierzchnią gruntu) obudową nośną z tworzywa sztucznego lub kręgów betonowych z przyłączami wodnymi i zaworem odcinającym. Aby uzyskać wydajny dopływ wody do rury filtracyjnej, należy obsypać ją żwirem. Studnie głębinowe mają zazwyczaj więcej niż 8 m głębokości, dlatego do ich funkcjonowania potrzebne jest zamontowanie pompy tłoczącej. Wykonanie studni głębinowej wymaga utwardzenia terenu w promieniu co najmniej 1 m i wykonania około 2-procentowego spadku w jej kierunku.

Budowę studni głębinowej warto zlecić fachowcom, gdyż konieczne jest do niej użycie specjalistycznych urządzeń. Przed wierceniem studni głębinowej należy wykonać badania geologiczne niezbędne do określenia głębokości występowania kolejnych warstw wodonośnych, a tym samym głębokości odwiertów. Na podstawie wyników badań można dokładnie ustalić średnicę rur, długość filtra oraz głębokość jego posadowienia.

Warto pamiętać, że umiejscowienie studni głębinowej objęte jest przepisami prawnymi, które określają minimalne odległości od studni do granicy działki, kanalizacji, szamba i rowu przydrożnego. Wszystkie parametry jakie trzeba zachować przy budowie studni opisane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Uzyskanie pozwolenia na budowę studni głębinowej jest niezbędne wtedy, kiedy jej głębokość przekracza 30 m, a szacowany pobór wody jest większy niż 5 m3 na dobę. Dodatkowo budowa studni wymaga co do zasady uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Od tej zasady istnieją wyjątki, które określa ustawa Prawo wodne.

Po wybudowaniu studni i przed rozpoczęciem jej użytkowania należy przeprowadzić niezbędne badania wody. Warto pamiętać o ich regularnym powtarzaniu, a także systematycznym czyszczeniu studni. W tym celu co 2 lata zaleca się wybranie wody ze studni, dokładne oczyszczenie jej dna i przeprowadzenie dezynfekcji. Najpopularniejszą metodą odkażania studni jest jej chlorowanie.

Wybór pompy do studni głębinowej

Wybierając pompę do studni głębinowej, należy zwrócić uwagę na jej wydajność, wysokość podnoszenia i moc silnika. Urządzenie powinno być na tyle wydajne, by mogło pompować dostateczną ilość wody na wymaganą wysokość. Najczęściej wybieranymi pompami do studni głębinowych przy domach jednorodzinnych są pompy głębinowe, zatapialne i samozasysające. Pierwsze z nich są rodzajem pomp zatapialnych, które mogą tłoczyć wodę z dużych głębokości (nawet 200 m). Inne typy pomp zatapialnych stosuje się do pobierania wody z głębokości do 20 m. Urządzenie składające się z silnika, pompy i wirników umieszcza się na rurze w studni pod powierzchnią wody. Zaletą pomp zatapialnych jest ich cicha praca i duża wydajność. Jeśli chodzi o pompy samozasysające, to są one montowane w budynku i łączone ze studnią za pomocą rury, przez którą zasysają wodę i tłoczą ją do domu. Pompy tego rodzaju mogą pompować wodę z głębokości nieprzekraczającej 7 m. Są one dość tanie w zakupie i łatwe w naprawie, jednak charakteryzują się głośną pracą i niższą wydajnością tłoczenia wody niż pompy zatapialne.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: