Prace związane z budową domu należy wykonywać według określonej kolejności. Po osiągnięciu stanu zerowego oraz stanu surowego otwartego przychodzi czas na stan surowy zamknięty.

Dom w stanie surowym zamkniętym jest wyposażony w elementy stolarki okiennej i drzwiowej. Po jego osiągnięciu można przystąpić do etapu wykończenia domu, by w końcu móc rozpocząć użytkowanie obiektu.

Co oznacza stan surowy zamknięty?

Jednoznaczna definicja stanu surowego zamkniętego nie występuje w przepisach prawa budowlanego. W związku z tym inwestor powinien ustalić zakres robót obejmujący ten etap w umowie zawieranej z firmą wykonawczą. Przed osiągnięciem stanu surowego zamkniętego konieczne jest przejście etapu stanu zerowego oraz stanu surowego otwartego. Oznacza to, że budynek jest posadowiony na fundamentach, ma wykonane piwnice, stropy, ściany oraz dach. Na tym etapie prace nad elementami konstrukcyjnymi są ukończone i rozpoczynają się czynności związane z montażem stolarki okiennej i drzwiowej. Obiekt jest zabezpieczany ze wszystkich stron przed działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych. Często stan ten obejmuje również wznoszenie ścian działowych oddzielających poszczególne pomieszczenia oraz przygotowanie podłoża pod warstwy podłogowe (wykonanie wylewek).

Stan surowy zamknięty ‒ prace niezbędne do wykonania

Montaż okien i drzwi wiąże się z koniecznością wyboru odpowiedniej stolarki. Rodzaj elementów zależy głównie od zakładanych parametrów cieplnych obiektu. Przy domach zwykłego typu zaleca się, aby współczynnik przenikania ciepła nie przekraczał 1,5 W/m2K. Mniejsze wartości współczynnika wymagane są od elementów stolarki w domu energooszczędnym, a najbardziej rygorystyczne w tym zakresie są obiekty pasywne. Przy doborze odpowiednich okien i drzwi warto zwrócić się o pomoc do wykwalifikowanego specjalisty. Należy również pamiętać, że wymagana charakterystyka cieplna tych elementów zależy również od typu pomieszczenia. Prace związane ze stanem surowym zamkniętym obejmują także montaż bramy garażowej. Producenci często oferują je w komplecie wraz ze stolarką okienną i drzwiową.

Po zamontowaniu okien na tym etapie budowy często podejmuje się czynności przygotowawcze pod przyszłe podłogi. Na stropach układana jest izolacja termiczna (najczęściej styropian), na której rozkłada się warstwę poślizgową (folię budowlaną). Rodzaj wylewki zależy najczęściej od wybranego typu ogrzewania. W przypadku tradycyjnych grzejników zazwyczaj stosuje się wylewkę cementową wykonywaną przy pomocy miksokreta. Na ogrzewaniu podłogowym zalecany jest samopoziomujący anhydryt.

Stan surowy zamknięty ‒ cena

Koszt prac związanych z doprowadzeniem obiektu do stanu surowego zamkniętego zależy od wielu czynników. Pierwszym z nich jest oczywiście powierzchnia budynku. Kolejne to jego kształt oraz rodzaj i ceny materiałów użytych do budowy. Wynagrodzenie ekip budowlanych zależy z kolei od stopnia skomplikowania wybranej technologii oraz wysokości stawki za robociznę (zależy ona m.in. od lokalizacji). Na ostateczną wysokość kosztów stanu surowego zamkniętego wpływa sam rodzaj wybranej stolarki. Im niższa wartość współczynnika przenikania ciepła dla poszczególnych elementów, tym koszty są wyższe. Bardzo duże znaczenie ma także rodzaj materiału stolarki. Przykładowo ceny okien drewnianych są dwukrotnie wyższe niż wykonanych z tworzywa sztucznego. Dużo zależy także od odmiany wybranego drewna (krajowe czy egzotyczne).

Warto pamiętać, że na całkowite koszty budowy znaczący wpływ ma także sposób przeprowadzania prac budowlanych. Najczęściej do czynienia mamy z systemem gospodarczym. W tym przypadku za znalezienie odpowiednich ekip fachowców oraz zakup niezbędnych materiałów odpowiedzialny jest inwestor. Zdarza się jednak, że budowa prowadzona jest przez generalnego wykonawcę. W wariancie tym prace budowlane przebiegają sprawniej, jednak należy uwzględnić dodatkowe koszty związane z wynajęciem profesjonalnej firmy świadczącej takie usługi.

Ogólnie przyjęło się, że doprowadzenie obiektu do stanu surowego zamkniętego pochłania około połowy kosztów niezbędnych do wykonania całej inwestycji. Na rynku istnieją firmy oferujące wykonanie domu w stanie surowym zamkniętym za mniej niż 100 tysięcy złotych.

Stan surowy zamknięty a stan deweloperski

Chcąc doprowadzić budynek od stanu surowego zamkniętego do stanu deweloperskiego, konieczne jest wykończenie pomieszczeń. Prace, które należy wykonać, wiążą się z rozprowadzeniem niezbędnych instalacji oraz tynkowaniem ścian i sufitów. W tym czasie wykańcza się również elewację. Jeśli w umowie dotyczącej stanu surowego zamkniętego nie uwzględniono wykonania wylewek, należy to zrobić właśnie na tym etapie. Po osiągnięciu stanu deweloperskiego konieczne jest jeszcze wykończenie powierzchni ściennych i sufitowych (malowanie, tapetowanie, układanie płytek), położenie właściwych warstw podłogowych, wykonanie białego montażu oraz umeblowanie pomieszczeń.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: