Sposób montażu zależy od tego, jaki rodzaj przęseł wybierzemy – od ich materiału, ciężaru i typu słupka, do którego będą przytwierdzone. Wybór typu ogrodzenia może zależeć nie tylko od upodobań inwestora – niekiedy ograniczają go lokalne przepisy.

Ustawa o prawie budowlanym po nowelizacji z 2015 r. nie wymaga uzyskiwania pozwolenia na budowę ani nawet zgłaszania budowy ogrodzenia, jeśli jego wysokość nie przekracza 2,2 m i nie ma ono (w całości lub części) charakteru muru oporowego (mury takie buduje się na stromych terenach, by zapobiegać osuwaniu się ziemi). Nie znaczy to jednak, że inwestor nie będzie miał do czynienia z urzędami. Ogrodzenie można zbudować na swojej działce (lub w porozumieniu z sąsiadem na granicy dwóch działek), a jeśli posesja przylega do drogi – nie przekraczając linii rozgraniczających drogi. Dodatkowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (jeśli taki jest zatwierdzony dla danego terenu) może zawierać obostrzenia dotyczące ogrodzeń dotyczące ich maksymalnej wysokości, rodzaju (pełne, ażurowe) lub materiałów, z których są zbudowane (może np. dopuszczać przęsła ogrodzeniowe metalowe lub drewniane, ale nie przęsła ogrodzeniowe betonowe). Przed rozpoczęciem prac inwestor powinien wystąpić do urzędu gminy o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym znajdzie informacje o przebiegu linii rozgraniczających drogi i sąsiednie nieruchomości. Jeśli gmina nie ma uchwalonego takiego planu, wówczas występuje się o wydanie warunków zabudowy (popularnie zwanych wuzetką).

Jakie przęsła ogrodzeniowe wybrać?

Do niedawna kwintesencją szyku było ogrodzenie z kutego metalu. Przęsła ogrodzeniowe kute produkowane są na zamówienie, często według indywidualnego projektu. Mogą być skromne lub bardzo bogato zdobione. Wykonywane są najczęściej ręcznie przez rzemieślników, co oczywiście przekłada się na ich koszt – jest to raczej ogrodzenie dla inwestorów, którym cena przęsła ogrodzeniowego nie spędza snu z powiek.

Metalowe przęsła ogrodzeniowe mogą też być produkowane z żeliwa (w formie odlewów) bądź spawane z kształtowników lub prętów stalowych zabezpieczonych przed korozją.

W ostatnich latach upowszechniła się moda na przęsła ogrodzeniowe panelowe. Produkowane są one z różnych materiałów – stali, drewna, kompozytu, siatki. Łączy je to, że są lekkie i łatwe w montażu. Często sprzedawane są w zestawie z systemowymi słupkami i obejmami do mocowania. Popularność, jaką zyskały, zawdzięczają różnorodnemu wzornictwu, dzięki któremu można je dopasować do wielu typów architektury. Przęsła ogrodzeniowe panelowe są dostępne w zróżnicowanych cenach. Odpowiednie dla siebie przęsła ogrodzeniowe panelowe znajdzie dla siebie zarówno inwestor, który szuka trwałego i efektownego ogrodzenia (np. nowoczesne przęsła ogrodzeniowe kute lub z ocynkowanej stali), jak i ten, dla którego liczy się przede wszystkim koszt budowy ogrodzenia (np. tanie panele ogrodzeniowe z siatki stalowej).

Jak zamontować przęsła ogrodzeniowe?

Najprostszym rozwiązaniem jest zakup ogrodzenia systemowego, w którego skład wchodzą przęsła ogrodzeniowe, słupki oraz niezbędne mocowania. Można też osadzać przęsła ogrodzeniowe na słupach betonowych połączonych podmurówką. W obu przypadkach konieczne będzie wykonanie fundamentów ogrodzenia. W przypadku słupków metalowych każdy z nich osadza się na stopie fundamentowej z betonu za pomocą metalowego zastrzału. Producenci ogrodzeń systemowych często określają głębokość fundamentu na ok. 60 cm, ale na tak płytki wykop można sobie pozwolić jedynie na gruntach niewysadzinowych (piasek, żwir). Bezpieczniej jest zrobić wykop na głębokość poniżej poziomu przemarzania gruntu, czyli 80–130 cm, zależnie od rejonu kraju. Beton wylewa się do poziomu ok. 10–20 cm poniżej powierzchni gruntu i przysypuje ziemią lub układa nawierzchnię. Wymiary fundamentu dla słupków początkowych i narożnych powinny wynosić 40×40 cm, dla pośrednich wystarczy 25×25 cm.

W lekkich ogrodzeniach panelowych słupki można osadzać na zagęszczonej podsypce piaskowej i chudym betonie oraz przytwierdzić do nawierzchni.

Przęsła ogrodzeniowe do słupków stalowych montuje się za pomocą różnego typu obejm i łączników. Te pierwsze pozwalają uniknąć wiercenia otworów w słupkach, te drugie są tańsze.

Drugi sposób budowy ogrodzenia wymaga wylania betonowych fundamentów i podmurówki. Powinny one być zbrojone prętem budowlanym. Na fundamentach można wylać w szachtach słupy żelbetowe, osadzić słupy prefabrykowane lub wymurować je z cegły bądź klinkieru. Przęsła ogrodzeniowe metalowe i drewniane mocuje się do betonowych słupów przy pomocy kotew, łączników i nitów.

Nieco inaczej montowane są przęsła ogrodzeniowe betonowe – używa się do nich słupków ze specjalnymi szynami, w które od góry wsuwa się przęsło i opuszcza we właściwe miejsce. W ten sam sposób można je też zdemontować.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: